Møllerne i Lyngby, som de så ud efter Dodts tegning i 1792, set fra Lyngby Kirke. Fra venstre ses boligen, derefter Søndre Mølle, som brændte i 1902 og senere genopført, som man ser den i dag. Yderst til højre ses Nordre Mølle. (Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv)

Møllerne i Lyngby, som de så ud efter Dodts tegning i 1792, set fra Lyngby Kirke. Fra venstre ses boligen, derefter Søndre Mølle, som brændte i 1902 og senere genopført, som man ser den i dag. Yderst til højre ses Nordre Mølle. (Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv)

Ugens Lokalhistoriske Billede:Der blevet gård hårdt til den - Møllestrid om korn i 1773

Gennem tiden har der været flere mølle-stridigheder mellem Mølleåens møller, blandt andet om adgangen til Mølleåens vand og eneretten på kornmaling.

Af
Mette Henriksen

Stadsarkivar

LOKALHISTORIE Der har været vandmøller i Mølleådalen i mere end 1.000 år, og der hvor Lyngby Møllerne ligger i dag, har der været vandmølle siden år 940. Den første vandmølle var formentlig en kornmølle.

I 1608 startede industriproduktionen med opførelse af en valkemølle, der blev brugt til at gøre kraftigt stof vandtæt i klædefremstillingen. Sideløbende med klædefabrikationen var der også våbenfabrikation i form af geværer til Tøjhuset i København.

I 1762 fik møller Martin van Dockum ved Lyngby Mølle bevilling til at anlægge en hammermølle til fabrikation af søm. Den lå der, hvor Nordre Mølle ligger i dag.

I 1773 ønskede hans enke imidlertid at ombygge sømfabrikken til kornmølle, men det afviste mølleejerne i Fuglevad og Frederiksdal. De havde nemlig fået eneret på kornformalingen, som bestod i at male korn til mel, - og denne eneret ville de ikke opgive.

Møllestriden mellem mølleenken og de to mølleejerne endte med, at enken fik lov af kongen til også at male korn. Betingelsen var, at hun altid skulle lade valkearbejdet gå forud for kornmaling, når der var brug for det. Kongen ville sikre, at hans uniformsfabrik altid kunne få vandtæt stof til marinens uniformer.

Valkevirksomheden aftog efterhånden, og i 1834 blev valkemøllen ombygget til kornmølle, og begge møller forblev herefter kornmøller.

Nordre Mølle er den eneste af Mølleåens møller, der stadig fungerer med kraft fra Mølleåens vand. Den fungerer i dag som museumsmølle, og her er løbende kunstudstillinger, omvisninger og arrangementer.

Publiceret 03 November 2019 09:00