Redaktørens kommentar: Fokus på en by i undtagelsestilstand

Af
Lars Schmidt

redaktør

Det Grønne Område

KOMMENTAR I det næste stykke tid får vi rig mulighed for at lytte til synspunkter for og imod mere eller mindre velfærd og sundhed for flere eller færre skattekroner.

Selv om statsminister Lars Løkke Rasmussen endnu ikke har fundet det timeligt at give os, vælgerne, en valgdato, så ved vi, at det næste folketingsvalg er lige om det næste hjørne. Valgkampen - uden valgdato - er skudt i gang for længst.

Det har været tydeligt for læserne af Det Grønne Område igennem et længere stykke tid nu, hvor folketingspolitikere og wannabe-folketingspolitikere, som i det daglige ellers ikke værdiger avisen og kommunen mange læserbrevslinjer, nu pludselig tæppebomber avisen og læserne med synspunkter, der skal vise, hvor meget de bekymrer sig for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Det er godt, at der kommer noget Folketings-fokus på Lyngby-Taarbæk - også selv om man godt kan tænke, at dette noget (valg)sæsonprægede fokus kan skyldes stemmefiskeri.

Men selv om rigtig meget rent faktisk fungerer rigtig godt i Lyngby-Taarbæk Kommune, så er der altså ting, der godt kunne strammes noget op. Og som kræver mere power end, hvad kommunalbestyrelsen kan stille op med i det daglige.

Her tænkes der på letbanen. Selvfølgelig. Det er jo super (!), at Lyngby-Taarbæk tager sig af broderparten af de kommunale omkostninger til etableringen af letbanen. Lyngby-Taarbæk er jo den kommune, som får flest letbanestationer. Men også den kommune, der i selve etableringsfasen rammes allerhårdest.

Borgerne, pendlerne, erhvervs- og butikslivet går og bæver - samtidig med, at kommunens embedsmænd og teknikere sveder tran for at få alle ender til at nå hinanden, så de seks år med letbanebyggeri bliver så lempelige for borgere og erhvervsliv som muligt.

Det synes at være en umulig opgave. For det er en opgave, som kommunen står helt alene med.

Lyngby-Taarbæk Kommune er ekstra hårdt ramt, for samtidig med, at der skal graves og flyttes ledninger af hensyn til letbanen, så skal der også skiftes gamle vand- og kloakledninger ud. Det er i stor målestok. Og det er helt forståeligt, at man fra Lyngby-Taarbæk Forsyning vælger at gøre det, mens helt centrale vejstrækninger i forvejen er gravet op i forbindelse med letbanen.

Men det gør det ikke nemmere for nogen. Tværtimod underbygger det frygten for, at især det centrale Lyngby ender i en undtagelsestilstand i meget nær fremtid, hvor ingen hverken kan komme frem eller tilbage - endsige slippe af med deres køretøj.

Og hvad med de mange, der gør deres indkøb i det centrale Lyngby? Vælger de at kæmpe sig ind til byen - gennem bilkøer, vejspærringer, omkørsler og ind til sløjfede parkeringspladser? Eller vælger de at køre et andet sted hen, selv om det er noget længere?

Vi må for det lokale forretningslivs skyld håbe det første. Men vi frygter det sidste. Vi frygter, at bykernen lukkes inde, at biler, cykler og gående skal sluses til og fra centrum, at de skal på større omveje, at butikkerne skjules bag byggemaskiner, stilladsmure og plankeværk. Ja, at folk ganske enkelt vælger helt at holde sig væk, fordi det vil være så hamrende besværligt at komme til og fra det centrale Lyngby.

Ud over at vi lokalt virkelig skal være oppe på dupperne og sørge for at kommunikere selv den mindste trafikomlægning tilstrækkelig langt ud, så kræver Lyngbys nært forestående undtagelsestilstand politisk handling. Vel at mærke politisk handling fra Folketinget, der i disse år jo gør rigtig, rigtig meget for de truede yderområder i Danmark. Senest flytter man en radio til provinsen for at styrke provinsen... Men det er en helt anden historie.

Lad os benytte den forestående valgkamp til at konfrontere folketingspolitikerne til også at gøre noget seriøst for de truede nærområder - som eksempelvis Lyngby centrum.

Det kan godt være, at staten meget belejligt at har trukket sig fra det forkætrede letbaneprojekt, men man har altså stadig et ansvar. Der er tale om en folketingsbeslutning, og så må Folketinget altså bakke op, så vi undgår at totalsmadre et handelsområde, der er et af de mest attraktive i landet.

Lyngby er heldigvis begunstiget af, at landets erhvervsminister, Rasmus Jarlov, er valgt her i kommunen. Det er på høje tid, at han træder i karakter og helt oppe på regeringsplan kæmper for, at hans valgkreds kommer helskindet igennem letbanens etablering. Nærmest koste, hvad det vil. Etablingen af letbanen skal have Folketings-fokus nu. Inden det er for sent.

Publiceret 05 April 2019 10:30