Tidligere statsminister og udenrigsminister Erik Scavenius er en kontroversiel politisk skikkelse, da han stod for samarbejdspolitikken under Anden Verdenskrig. Han boede i villaen Granhøj (billedet) under besættelsen. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Tidligere statsminister og udenrigsminister Erik Scavenius er en kontroversiel politisk skikkelse, da han stod for samarbejdspolitikken under Anden Verdenskrig. Han boede i villaen Granhøj (billedet) under besættelsen. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Politisk flertal siger nej: Scavenius får ikke sin egen vej i Lyngby

Et borgerønske om at opkalde en stikvej efter tidligere statsminister og symbol på samarbejdspolitikken Erik Scavenius skal diskuteres politisk i starten af næste år. Ønsket får dog svært ved at blive opfyldt

Af
Mikkel Brøgger Petersen

HISTORIE Efter Det Grønne Områdes historie om en gruppe borgere på Lundtoftevej, der ville have deres del af vejen opkaldt efter tidligere statsminister Erik Scavenius, har emnet været taget op i både Weekendavisen og DR2's Deadline.

Weekendavisen har blandt andet talt med forfatter til storværket 'Den inderste fare' om Erik Scavenius, Birgithe Kosovic:

"Jeg ville vende tomlen nedad, hvis jeg var tvunget til at tage stilling. Ikke for at give Scavenius vanære. Vi skal ikke moralisere over ham, det er at hygge sig med sig selv. Forræderiet var ikke personligt, men en hævdvunden politik om, at vi ikke skulle have noget forsvar, og den forstår jeg faktisk. Men en nation kan ikke eksistere på den måde, den vil ende med at forråde sig selv," siger hun til Weekendavisen.

Historiker støtter ideen

I sin ansøgning til Lyngby-Taarbæk Kommune skriver beboerne blandt andet, at historiker Bo Lidegaard har søgt at rehabilitere Erik Scavenius ved blandt andet at fremføre, at hans politik sparede den danske befolkning i almindelighed og de danske jøder i særdeleshed for store lidelser.

Bo Lidegaard bliver også bedt om at forholde sig til ideen.

"Jeg vil gøre Christian Xs ord til mine, da han 29. august 1943 i Statsrådet tog afsked med Scavenius’ regering. Kongen takkede ministrene for deres tunge og ansvarsfulde gerning, 'særlig De, hr. statsminister, for det arbejde, De har udført for Deres Konge og Deres land'," siger han til avisen og tilføjer:

"Scavenius var ingen helgen, han var langtfra fejlfri, og det var godt, hans politik ikke stod uimodsagt, men han påtog sig at løse en utaknemmelig opgave, og for hvert skridt sikrede han sig de demokratiske partiers opbakning. Når danskerne ser et billede af Scavenius, er det os selv, vi ser i spejlet."

Om vejen skal omdøbes tager Lyngby-Taarbæk Kommunes politikere op i første kvartal næste år. Det oplyser forvaltningen til Det Grønne Område.

Vi har derfor spurgt, hvordan gruppeformændene for de lokale partier i kommunalbestyrelsen forholder sig til ideen.

Socialdemokratiet

"Det bliver et nej herfra. Men det er ikke uden nuancer. Det afgørende er, at man i sidste ende må stille sig selv det spørgsmål 'Hvad hvis resten af Europa havde gjort som Danmark?'. Og så må man ikke glemme, at Danmark var storleverandør til den tyske krigsmaskine. Vi skylder ofrene for nazismen i Europa ikke at hædre denne indsats. Men det vigtigt hele tiden at drøfte vores historie," siger viceborgmester Simon Pihl Sørensen (S) og fortsætter:

"Det vil være oplagt, at vi næste år i forbindelse med 75-året tager to af vores lokale, kontroversielle personer Scavenius og Duckwitz op til debat. For eksempel ved et lokalt symposium – og dermed også igen drøfter de mange nuancer i samarbejdspolitikken. Men det vigtigste er, at vi må ikke glemme at hylde dem, der gjorde modstand, dem der reddede vores jødiske landsmænd – også her i vores kommune."

Hvis vejen ikke direkte hedder for eksempel Scaveniusvej, men i stedet indirekte henviser til ham ved at kalde vejen Granhøjvej efter boligens, han boede i, navn, gør ideen mere spiselig.

"Det har jeg i hvert fald ikke nogle problemer med. Men om det at en post – der vel efterhånden kommer to gange om året – ikke kan finde vej, er nok ikke nok. Det er er Kulturudvalget, der har den stafet," siger han.

SF

"Det er en god debat, borgerne rejser, men det er også en debat, der er uendeligt meget større end bare Lyngby-Taarbæk Kommune. Debatten vedkommer hele Danmark og handler om vores fælles historie, og hvordan vi ser vores ageren under anden verdenskrig. Jeg forstår godt beboernes begrundelser, at Scavenius udførte en nødvendig politik, som reddede liv. Jeg synes dog også, at det var en principløs politik. Scavenius er blevet et symbol på samarbejdspolitikken, og af den grund ville jeg stemme imod," siger gruppeformand Sigurd Agersnap (SF) og fortsætter:

"Det er fornuftigt, at vi ikke som samfund har hyldet Scavenius, for selvom jeg nødigt ville have været i hans sko, og at han formentlig nød demokratisk opbakning til samarbejdspolitikken, så stod han for et samarbejde med den nazistiske krigsmaskine, som har kostet liv ude i Europa og herhjemme."

"Det ændrer for mig ikke noget, om man hylder Scavenius indirekte eller direkte. Debatten og argumenterne må være de samme, og jeg mener, at vi som samfund skal hylde vores helte og ikke nødvendigvis alle vores statsministre," siger han.

Radikale

"Det er en god idé, at vejnavne opkaldes efter borgere i kommunen, som har markeret sig særligt. Det arbejder vi med politisk flere steder. Om det lige skal være Scavenius, eller hans bolig Granhøj, vil skulle drøftes nærmere. Scavenius var kontroversiel, det er alle enige om. Det er dog også altid let at være bagklog omkring svære beslutninger, som blev truffet ud fra den viden, man havde, men som så viser sig måske ikke at være den bedste, når historien ruller sig ud," siger gruppeformand Gitte Kjær-Westermann (R) og fortsætter:

"Mange aktører og politikere havde andel i samarbejdspolitikken. Alle de fire gamle partier havde part i den. Men Scavenius var udenrigsminister, og Stauning statsminister, da politikken blev besluttet, og det medfører et særligt ansvar. Sidenhen blev Scavenius også statsminister. Som sagt andetsteds i avisen var det en politik, der både reddede liv, og kostede liv. Spørgsmålet er, om tiden er moden til en vej opkaldt efter Scavenius eller hans bolig. Det tager vi gerne en dialog omkring."

Konservative

"Vi kan godt forstå logikken fra beboerne, at det kan være en ide at give stikvejen et selvstændigt navn. Når det så er sagt, så mener vi, at Scaveniusvej eller Granhøjvej vil være alt for kontroversielt, og det gælder jo både, når det drejer sig om Erik Scavenius og hans hustru Alice Scavenius. Vi vil opfordre beboerne at henvende sig til kommunens Kultur-og Fritidsudvalg med henblik på i fællesskab at finde et passende vejnavn, som alle kan se sig selv i," siger gruppeformand Richard Sandbæk.

Enhedslisten

"Grundlæggende mener jeg ikke, at det er de aktuelle beboere, der skal fastlægge navne for veje. Vejnavngivning foregår efter de fastlagte retningslinjer i kommunen. Man er naturligvis velkommen til at fremsætte forslag. Angående vejnavnet Erik Scavenius mener jeg personligt, at det ikke hører til blandt de navne, man aktuelt bør vælge ud fra. At en person har boet et bestemt sted er ikke et tilstrækkeligt kriterium. Der er personer, vi gerne vil hædre, men som har boet på veje, vi ikke vil omdøbe, og vi derfor finder mulighed for på andre veje. Når vi ser på vejnavne med tilknytning til historien om Anden Verdenskrig og besættelsen, er der iøvrigt personer fra modstandsbevægelsen lokalt, fiskere, der hjalp jøder over Sundet og flere,. som jeg synes er langt mere oplagte at opkalde vejnavne efter," siger gruppeformand Henrik Bang (EL).

Venstre

"Vi lytter altid gerne til borgerne i forhold deres ønsker for lokale forhold på deres vej. Det forudsætter, at der er bred opbakning til ønsket om navneændring, da vi ikke ønsker, at dette skal være en kamp på vejen. Ingen af os kan ændre på historien, og da Erik Scavenius var borger i kommunen kan det give mening. Det er vigtigt, vi ikke dømmer i bagklogskabens klare lys, men ser, hvad den enkelte person forsøgte at gøre, ud fra den viden, man havde på dette tidspunkt. Hvad vi vil stemme afhænger af hvor stor opbakning der er til ønsket på vejen," siger gruppeformand Søren P. Rasmussen (V).

Publiceret 03 December 2019 11:45