Gode naboer er praktiske at have ved hånden, hvis du mangler hjælp til at vande potteplanterne, eller hvis du akut mangler en, der kan holde øje med dine børn en time eller to. Foto: Colourbox

Gode naboer er praktiske at have ved hånden, hvis du mangler hjælp til at vande potteplanterne, eller hvis du akut mangler en, der kan holde øje med dine børn en time eller to. Foto: Colourbox

Sådan får du et godt naboskab

Fif til, hvordan du får god kontakt med dine naboer

Af
Line Jensen,

Videncentret Bolius

naboskab Først og fremmest styrker det din livskvalitet og forebygger ensomhed. Men det er også med til at skabe tryghed og kan forebygge indbrud, når I som naboer holder øje med hinandens hjem. I en undersøgelse om fællesskaber og naboskaber, som analyseinstituttet YouGov har lavet for Videncentret Bolius i 2018, siger 57 procent, at nabofælleskaber i nogen, høj eller meget høj grad er vigtigt.

Gode naboer er også praktiske at have ved hånden, hvis du mangler hjælp til at vande potteplanterne, når du er på ferie, eller hvis du akut mangler en, der kan holde øje med dine børn en time eller to. Og så gør et godt naboskab det i det hele taget nemmere at kommunikere indbyrdes og finde fælles løsninger, hvis der skulle opstå problemer der, hvor du bor.

Hvordan får du sparket gang i nabofællesskabet, når du måske ikke så ofte støder ind i dine naboer – eller måske knap nok ved, hvordan de ser ud?

Der findes ikke en smart opskrift, men ét er sikkert. Et godt naboskab kræver, at du tør give ud af dig selv og måske også gå på kompromis engang imellem. Her er et par idéer til, hvordan du kan bidrage til naboskabet.

Præsenter dig selv

Hvis du bor i lejlighed og der er en fælles opslagstavle i din opgang, kan det være oplagt at hænge en seddel op, når du flytter ind, hvor du lige præsenterer dig (og din familie).

Hils på dem, du møder

Det kan være svært at gennemskue, om de mennesker, du møder i din opgang eller på vejen, er gæster eller også bor der. Under alle omstændigheder skaber det en rarere stemning, hvis du hilser på dem, du møder.

Vær aktiv

At deltage i sociale arrangementer er altid en fin måde at lære naboerne at kende. Tilbyd eventuelt at hjælpe med at arrangere dem, hvis du har overskud. Hvis du har børn, kan det f.eks. være en juletræsfest eller fastelavnsfest, du hjælper med at få stablet på benene. Sociale arrangementer kan være alt fra fællesspisning til bingo-aften.

Inviter dem indenfor

Det falder måske ikke i alle naboers smag, men det er ikke ensbetydende med, at det er en dårlig idé at invitere din opgang på uformel hygge. Dine naboer kan jo bare vælge at takke nej til invitationen. Men at invitere på en kop kaffe og et stykke kage er en fin måde at komme i kontakt med dine naboer på.

Brug fællesarealer

Hvis der er et gårdmiljø, en tagterrasse eller andre udendørs fællesarealer, hvor du bor, så brug det. Det giver muligheden for at falde i snak med de andre beboere.

Tilmeld dig grupper og nyhedsbreve

Undersøg, om der findes grupper på facebook eller andre sociale fora i dit nabolag, du med fordel kan melde dig ind i. Nogle steder er der også et nyhedsbrev for beboere, som kan være rigtig godt at tilmelde sig for at få en føling med, hvad der rør sig i nabolaget.

Indfør eller deltag i Nabohjælp

Nabohjælp er en ordning under Det Kriminalpræventive Råd og Trygfonden, der er lavet for at forebygge indbrud. Ordningen går i korte træk ud på, at man får nogle konkrete værktøjer til bedre at kunne komme i kontakt med sine naboer, hvis man oplever noget mistænkeligt i sit nærområde. Ordningen forebygger ikke kun indbrud, men kan også være med til at fremme godt naboskab, da det bliver mere legalt at ringe på hos naboen, hvis der er et klistermærke med 'Nabohjælp' på døren.

Downloader du Nabohjælps app, kan du bl.a. se, hvilke andre nabohjælpere der er tæt på dig. Appen kan også bruges til at spørge om alt muligt andet vedrørende naboskab.

Hold øje med hinanden

Vær i det hele taget opmærksom på, om du har en nabo, der måske har brug for en hjælpende hånd og tilbyd din hjælp. Det kan være godt givet ud at lufte naboens hund, udlåne dit værktøj eller hjælpe med indkøb, når det kniber. Bank heller på hos naboen én gang for meget end for lidt.

Vis hensyn, når du holder fest

Det er måske ikke det bedste indtryk, du skaber hos dine naboer, hvis du begynder naboskabet med at holde larmende indflytterfest til langt ud på natten eller fester i det hele taget.

Mærk efter, hvor grænserne går for, hvor meget du kan tillade dig at larme, og sørg for at vise hensyn til dine naboer. Skal du holde fest, så husk at gøre dine naboer opmærksomme på det.

Fokuser på det positive

Det at bo tæt på hinanden kan hurtigt komme til at handle om alt det negative – f.eks. larm fra nabolejligheden, rod i opgangen, støjende børn og hundeluftere, som ikke samler efterladenskaber op efter sig. Det er selvfølgelig på sin plads at påpege nabogener, hvis de er et reelt problem. Men husk også at fokusere på alle de glæder, der er ved det sted, du bor, og øv dig i at tage en dyb indånding, inden du begynder at klage over dine naboers adfærd. Måske er der blot tale om et enkeltstående tilfælde og slet ikke umagen værd.

Publiceret 30 November 2019 10:30