Simon Pihl Sørensen fortæller om de forbedringer, der er skabt for borgerne det seneste halve år, og hvad de kan forvente i nærmeste fremtid. Arkivfoto

Simon Pihl Sørensen fortæller om de forbedringer, der er skabt for borgerne det seneste halve år, og hvad de kan forvente i nærmeste fremtid. Arkivfoto

Formandsserien: Ring om de grønne områder og boliger, der er til at betale

Ungdomsboliger, en plan for Firskovvej og et nyt læringscenter fremhæver Simon Pihl Sørensen (S) som forbedringer for borgerne i sin første tid som formand i denne valgperiode

Af
Mikkel Brøgger Petersen

- Hvilke forandringer har borgerne fået mest ud af i din første tid som formand?

"Vi har fået ibrugtaget ungdomsboliger på DTU. En sag, som viser, at man kan nå fra beslutning til indflytning på under et år. Samtidig viser sagen også, at det kan lade sig gøre at lave billige og gode ungdomsboliger, som unge har råd til at bo i. Så har vi haft borgerdialog om en ny helhedsplan for en helt ny bydel omkring Firskovvej. Planen er nu også besluttet, og det giver mulighed for en bæredygtig bydel med almene boliger, ejerboliger, liv, handel og udeliv på et niveau, vi ikke har set før. Det vil gavne hele byen. Det afgørende er nu at sikre bred bæredygtighed – i forhold til klima, men også i forhold til det lokale miljø. Og så er det jo nu, vi fysisk ser, at der kommer gang i de byggerier, som udvalget tidligere har besluttet. Et nyt læringscenter på Novozymes-grunden – for hele Danmark og til glæde for vores lokale uddannelsesinstitutioner. Et nyt gymnasium og smukke præmierede ungdoms- og seniorboliger i Sorgenfri. For bare at nævne nogle eksempler."

- Hvilke forbedringer kan borgerne forvente i det kommende halve år?

"Der er rigtigt mange projekter, der presser på i det centrale Lyngby. Men, jeg synes, det er vigtigt at træde et skridt tilbage og lave en helhedsplan, der rækker en generation ud i fremtiden. Vi ska ikke hoppe fra tue til tue. Vi skal se på det hele, så vi sikrer projekter, der hænger sammen. Vi skal have bedre forbindelser i byen, støtte op om udelivet og sikre en by, der lever. Den skal ikke bare plastres til. Vi skal tænke transport, parkering og fremfor alt legepladser, parker og byens rum ind. Det skal være en grøn bæredygtig by at leve, bo og arbejde i. Fyldt med liv og gode byrum. Det skal vi tage os tid til. Derfor skal vi træde tilbage og tage en grundlæggende diskussion af, hvad vi vil."

- Borgmester Sofia Osmani siger, at kommunalpolitikerne alt for ofte er reduceret til Folketingets marionetdukker. Hvordan har Folketingets beslutninger indvirkning på dit område? Og hvilke konsekvenser har det for borgerne?

"På mit område er det jo en fornøjelse at få en boligminister, der endelig taler om boligpolitik som en vigtig sammenhængsfaktor i Danmark. Sådan som vi ser på det. Det er jo derfor, vi vil have almene boliger, som folk har råd til at bo i. På planområdet skal vi til møde med erhvervsministeren om, hvordan vi i fremtiden sikrer at fx seniorboliger også netop forbeholdes seniorer. Så på mit område er der kun god karma i forhold til ministrene. Jeg har også jævnligt drøftelser med en lang række andre ministre, som er gode venner igennem mange år, jeg synes er vigtige at få i tale i de her år. Det gælder fx på kulturområdet, hvor den tidligere regering jo mishandlede Lyngby ved at lukke Brede Værk."

- Hvilke begrænsninger sætter den kommunale økonomi i forhold til at kunne realisere dine visioner for dit område?

"Ingen. Selv om det er klart, at plan og byggesagsopgaverne er så store i vores kommune, at vi ikke kan løfte dem i det tempo, alle kunne ønske sig. Det skal man være helt ærlig omkring.- Så på den måde strammer det til."

- Du har i disse spalter fremsat en vision for, hvad du vil opnå efter fire år som udvalgsformand. Hvad har du konkret gjort for at opfylde den målsætning? Og hvor langt er du fra målet?

"I de her år træffes der beslutninger på byplanområdet, som vil sikre denne by i 100 år frem. Ny infrastruktur, ny bydel, nye boliger og uddannelser, der vokser.. Samtidig har vi slået ring om de grønne områder. Flere steder er det jo gammelt, der rives ned for at bygge nyt. Så jeg vil sige vi er godt foran målet. Hvis jeg må pege på én ting, som desværre også gør sig gældende for mit område som på de fleste andre områder, så synes jeg, vi svigter de unge. Der sker meget lidt i byen for de unge. Tværtimod spares der på klubber og tilbud. Jeg så gerne byrum og parker brugt til områder, hvor der også bliver plads til de unge. Men sidste gang vi ville lave en skaterbane, blev der jo desværre et ramaskrig. Vi skal passe på, at byen ikke kun bliver for os, der ikke har små børn og som ikke er unge, Lyngby-Taarbæk må også gerne være mere spraglet. Vi skal give mere plads til pop-up, til genbrugsmarkeder og liv i gaden. Det hele må ikke gå op i glas og stål. Byen skal emme af live – gerne mere liv."

Formandsserien

Hvert halve år taler vi med de seks udvalgsformænd, der fortæller om udviklingen på deres område. Vi ønsker at give politikerne mulighed for at orientere vores læsere om, hvad der sker på formændenes udvalgsområde.

Dette er fjerde afsnit i serien, og vi er dermed halvvejs igennem denne valgperiode.

I fjerde afsnit har vi allerede talt med formand for teknik- og miljøudvalget, Sigurd Agersnap (SF) og formand for børne- og ungdomsudvalget, Gitte Kjær-Westermann (R), formand for kultur- og fritidsudvalget, Mette Schmidt Olsen (K), og formand for integrations- og beskæftigelsesudvalget, Søren P. Rasmussen (V).

Publiceret 21 November 2019 17:00