Den nye bydel på og omkring Firskovvej skal være levende og kunne rumme mange forskellige faciliteter til borgere og brugere af området, ligesom den skal spille sammen med resten af byen.

Den nye bydel på og omkring Firskovvej skal være levende og kunne rumme mange forskellige faciliteter til borgere og brugere af området, ligesom den skal spille sammen med resten af byen.

Så kan vi godt glæde os: Firskovvej bliver en ny bydel med boliger, butikker og erhverv

Af
Lars Schmidt

FIRSKOVVEJ En tilgængelig og smuk, bæredygtig og grøn bydel med varieret arkitektur af høj kvalitet.

Det er, hvad borgerne, erhvervslivet og de handlende kan forvente sig af fremtidens Firskovvej.

Lige nu går alle og venter på, at Firskovvej åbnes mod Jægersborgvej, så der kan blive gennemkørsel fra Klampenborgvej. Og lige præcis, hvornår de mange tanker og gode hensigter, som findes i den udviklings- og helhedsplan, kommunalbestyrelsen har godkendt, føres ud i livet, vides endnu ikke.

Men med planens godkendelse står det nu klart, hvad der skal ske med hele området, der laves om til en decideret, ny bydel med blandede boliger og erhverv. Det eksisterende erhvervsliv på Firskovvej glæder sig, fortæller grundejerforeningens formand, Carsten Ludvig.

Mangfoldighed

Den nye Firskovvej-bydel skal ifølge den nye plan bestå af almene og private boliger, erhverv og rekreative arealer, hvor nye forbindelser skal binde bydelen sammen med Kgs. Lyngby og den øvrige by.

Den nye bydel skal være levende og kunne rumme mange forskellige faciliteter til borgere og brugere af området, ligesom den skal spille sammen med resten af byen.

Helhedsplanen for Firskovvejsområdet fastlægger seks overordnede principper for udviklingen i området.

"Der er gode muligheder for, at vi får en af Danmarks mest attraktive og bæredygtige bydele i det centrale Lyngby. Vi ønsker også at sikre en mangfoldighed i området, hvor almene og private boliger indgår i naturligt samspil med handel, erhvervsliv og dermed støtter op om handels- og vidensbyen," siger Simon Pihl Sørensen (S), formand for Byplanudvalget:

"Jeg er rigtigt glad for interessen og det store engagement fra borgere og erhverv i området i forbindelse med planen. Vi har med planen taget hul på en nødvendig udvikling i det centrale Lyngby, så vi skal tænkes os rigtig godt om og stille de rigtige krav til en levende og blandet bydel med flot arkitektur og kvalitet i området."

En milepæl

Planen har også fokus på at skabe nye og bedre forbindelser til og igennem området. Bydelen skal bindes sammen med den omkringliggende by og de grønne områder. Principperne i planen skal sikre, at arkitekturen i området bliver varierende og af høj kvalitet. Samtidig skal kantzonerne i bydelen være med til at sikre, at byen blive indbydende at færdes og bo i.

Formand for grundejerforeningen for Firskovvej, direktør hos Johs. Fog, Carsten Ludvig, siger:

"Udviklings- og helhedsplanen rammer helt rigtigt i forhold til de tanker og fremtidsscenarier, der ligger for Lyngby og ikke mindst handlen og livet i byen. Der har i mange år været en drøm for Grundejerforeningen på Firskovvej og et stort ønske om, at der skulle ske en udvikling af området," siger han - og fortsætter:

"Det er derfor en milepæl for Grundejerforeningens medlemmer, at vi nu er nået til at have en godkendt udviklings- og helhedsplan for Firskovvej. Blandede funktioner som boliger, erhverv, uddannelse og offentlige funktioner skal medvirke til at forandre hele Firskovvejsområdet fra et lidt slidt industriområde, hvor der i dag ikke er meget liv efter kl. 18, til en levende og spændende bydel med aktivitet det meste af døgnet."

Planen om fremtidens Firskovvej er udarbejdet i samarbejde med arkitektfirmaet Tredje Natur og i tæt dialog med grundejerne og områdets interessenter.

Publiceret 14 November 2019 11:45