Mette Schmidt Olsen gør status for kultur- og fritidsudvalget. Arkivfoto

Mette Schmidt Olsen gør status for kultur- og fritidsudvalget. Arkivfoto

Formandsserien: Discgolfbane, musikevent for unge og landets første faglitterære festival

En løsning for Musikskolen skal findes, fortæller formand for kultur- og fritidsudvalget Mette Schmidt Olsen (K), som begræder lukning af udstillinger på Brede Værk

Af
Mikkel Brøgger Petersen

FORMANDSSERIEN - Hvilke forandringer har borgerne fået mest ud af i din første tid som formand?

"Vi har nu fået vedtaget to meget visionære og ambitiøse strategier - en kulturstrategi og en idræts- og bevægelsesstrategi med tilhørende handleplaner. Jeg fornemmer, at der er stor opbakning til dem - og jeg tror det i høj grad skyldes, at vi har været optaget af at inddrage og lytte til borgerne og brugerne hele vejen i processen. Vi har virkelig mange borgere og aktive foreningsmedlemmer i kommunen, der har bidraget. Vi har sammen skabt et solidt fundament for forandringer. Flere indsatser fra handleplanen er allerede sat i søen, fx:

  • Der er etableret en discgolf bane i Virumparken.
  • Der er afviklet et musikevent for/med/af unge, Kult.nu
  • Landets første og eneste Faglitterære Festival er afviklet på Stadsbiblioteket
  • Etablering af miniforløb på Musikskolen

- Hvilke forbedringer kan borgerne forvente i det kommende halve år?

"Det næste halve år arbejdes blandt andet med følgende indsatser:

  • Etablering af fripladser på Musikskolen
  • Udvidet åbningstid i Lyngby Svømmehal
  • Publikation om kulturhistoriske gravminder
  • Formidlingsaktiviteter på Brede Værk

- Borgmester Sofia Osmani siger, at kommunalpolitikerne alt for ofte er reduceret til Folketingets marionetdukker. Hvordan har Folketingets beslutninger indvirkning på dit område? Og hvilke konsekvenser har det for borgerne?

"Kultur- og fritidsudvalgets områder er ikke underlagt lovgivning i samme grad som andre områder i kommunen. Men vi bliver alligevel indirekte påvirket af styringen fra Christiansborg. Både i forhold til anlægsloftet, der jo betyder, at vi ikke bare kan opføre og renovere vores anlæg, som vi har lyst, men også i forhold til driften, hvor budgettet på kulturområdet presses af andre mere lovbundne områder.

Og så er jeg selvfølgelig ked af, at man på Christiansborg valgte at skære i budgetterne til de statslige kulturinstitutioner, som betød lukning af Nationalmuseets udstillingsaktiviteter på Brede Værk. Det er et tab af lokalhistorie - og der var intet, vi kunne stille op, selvom det er vores lokale historie. Men det kapitel er desværre slut. Lokalerne er rømmet, og mange af de udstillede genstande er flyttet til Horsens. Heldigvis har vi fundet en måde at sikre formidlingen af områdets historie på med god hjælp fra Stadsarkivet."

- Hvilke begrænsninger sætter den kommunale økonomi i forhold til at kunne realisere dine visioner for dit område?

"Som alt andet vi går og ønsker os, både i kommunen og hjemme, så er det ofte økonomien, der sætter grænser for, hvilke muligheder vi har for at realisere vores ønsker. I forhold til de ønsker, der er på anlæg på idrætsområdet, er det både økonomi og anlægsloft, der begrænser - og så den fysiske plads. Kommunen er jo stort set fuldt udbygget, så det kræver også, at der tænkes i smartere løsninger - og de er ikke altid ensbetydende med store udgifter. Bare det at have det fulde overblik over ledig haltid giver handlemuligheder, der kan øge kapaciteten. Det arbejdes der på lige nu. Ligeledes har flere borgere fået kendskab til appen Wannasport, hvor ledige haltider i udvalgte haller kan bookes. Så tingene udvikler sig hele tiden.

Jeg ville selvfølgelig rigtig gerne realisere alle planer og indfri alle ønsker på udvalgets områder, men vi må tage det lidt ad gangen - som økonomi og råderum tillader.

Heldigvis er mange af de indsatser, vi har besluttet i handleplanerne i forbindelse med de nævnte strategier allerede finansieret - og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Men der udestår stadig en del før vi kan sige, vi er i mål.

For eksempel har vi en hel del bygningsmæssige udfordringer, som gør, at vores foreninger og klubber ikke kan anvende vores haller, scenefaciliteter mv. som de kunne ønske det. Ikke mindst en af landets største og bedste Musikskoler, som lige nu ikke har noget tilholdssted og dermed ikke kan imødekomme borgernes store efterspørgsel efter musikundervisning. Det skal vi finde nogle løsninger på."

- Du har i disse spalter fremsat en vision for, hvad du vil opnå efter fire år som udvalgsformand. Hvad har du konkret gjort for at opfylde den målsætning? Og hvor langt er du fra målet?

"Vi har udarbejdet og besluttet de strategier og handleplaner, der skal løfte områderne til et nyt niveau - og påbegyndt implementeringen. Det var det, jeg sagde, var målsætningen. Så vi er nået langt. Strategierne er langvarige, men handleplanerne tre-årige - det skaber overskuelighed og giver mulighed for i næste handleplan at tage højde for udvikling, efterspørgsel, ting der kan gøres bedre, smartere eller anderledes.

Jeg sagde også, at et mål er, at vi skal finde måder hvorpå vi i endnu højere grad kan synliggøre de utrolig mange tilbud, der er på både kultur og fritidsområdet. Det er vi i gang med, men ikke kommet så langt med endnu."

Formandsserien

Hvert halve år taler vi med de seks udvalgsformænd, der fortæller om udviklingen på deres område. Vi ønsker at give politikerne mulighed for at orientere vores læsere om, hvad der sker på formændenes udvalgsområde.

Dette er fjerde afsnit i serien, og vi er dermed halvvejs igennem denne valgperiode.

I fjerde afsnit har vi allerede talt med formand for teknik- og miljøudvalget, Sigurd Agersnap (SF) og formand for børne- og ungdomsudvalget, Gitte Kjær-Westermann (R).

Formandsserien

Hvert halve år taler vi med de seks udvalgsformænd, der fortæller om udviklingen på deres område. Vi ønsker at give politikerne mulighed for at orientere vores læsere om, hvad der sker på formændenes udvalgsområde.

Dette er fjerde afsnit i serien, og vi er dermed halvvejs igennem denne valgperiode.

I fjerde afsnit har vi allerede talt med formand for teknik- og miljøudvalget, Sigurd Agersnap (SF) og formand for børne- og ungdomsudvalget, Gitte Kjær-Westermann (R).

Publiceret 09 November 2019 10:30