"Overordnet mener vi, at et nyt stadion vil give hele byen nye muligheder og være medvirkende til en positiv udvikling for idrætten i Lyngby-Taarbæk Kommune – også breddeidrætten," siger FIL-formand Anni Frisk Carlsen. Foto: Lars Schmidt

Breddeidrætten tages med på råd: Støtter et nyt Lyngby Stadion

Fællesrepræsentationen for Idrætsforeningerne i Lyngby-Taarbæk (FIL) går ind for et nyt stadion med studieboliger.

Af
Lars Schmidt

Et nyt Lyngby Stadion bliver godt - også for breddeidrætten. Ja, for alle borgere i byen.

Det mener breddeidrættens lokale paraplyorganisation, Fællesrepræsentationen for Idrætsforeningerne i Lyngby-Taarbæk; i daglig tale kaldet FIL. Hos FIL er man glade for, at idrætten er på dagsordenen, og man håber, at de kommende møder i Byplanudvalget og i Teknik- og Miljøudvalget giver politisk opbakning til, at et salg af Lyngby Stadion kan sættes i udbud.

"Først og fremmest er det vigtigt at slå fast, at det kommende projekt ikke kommer til at fjerne så meget som en kvadratcentimeter fra breddeidrætten. Der kommer heller ikke til at blive bygget højt i området, ligesom det også er forkert, at der skal bygges 21.000 kvadratmeter. Der skal kun bygges 13.500 kvadratmeter - og slet ikke placeres noget i Badeparkens grønne område," siger FIL-formand Anni Frisk Carlsen til Det Grønne Område:

"Det er ligeledes veldokumenteret af eksperter, at kun 5 procent af den mertrafik, der forventes i Idrætsbyen med et nyt stadionbyggeri, rent faktisk kommer fra stadionområdet. Resten kommer fra DTU, fra andre projekter og fra en generel udvikling, der betyder mere trafik. Vi ser det faktisk kun som positivt, hvis man i debatten og projektet får kommunen på banen i forhold til en varig trafikløsning i og omkring Idrætsbyen, så vores børn og aktive kan færdes sikkert," understreger hun.

Støtter et nyt stadion

Anni Frisk lægger ikke skjul på, at man i FIL støtter et nyt Lyngby Stadion.

"Hos FIL følger vi debatten om Lyngby Stadion tæt, og vi er glade for, at idrætten nu for alvor er kommet på dagsordenen i kommunen. Og lad det være sagt med det samme: FIL støtter det kommende stadionprojekt og ungdomsboliger i Lyngby Idrætsby," siger hun og er glad for, at man meget tidligt i processen har taget højde for breddeidrættens forhold:

"Vi påskønner at være taget med på råd tidligt i processen," siger hun:

"Der er flere grunde til, at vi nu afgiver denne støtteerklæring. Men overordnet mener vi i FIL, at et nyt stadion vil give hele byen nye muligheder og være medvirkende til en positiv udvikling for idrætten i Lyngby-Taarbæk Kommune – også breddeidrætten."

Studerende i Idrætsbyen

Hos FIL mener man, at det er rigtig godt, at der indrettes studieboliger i et kommende, nyt stadion. Og man mener, at det er en god ting, at de studerende kommer til at bo midt i Idrætsbyen.

"Vi har med interesse læst og hørt om de muligheder, der ligger i et nyt stadionbyggeri, herunder studieboliger, der kan være med til at skabe liv og udvikling i idrætsbyen. Det er vigtigt, at borgerne – også de unge under uddannelse – får et nært og aktivt forhold til kommunens mangfoldige idrætstilbud. Og hvilken mere oplagt mulighed, end at lade studerende bo midt i vores alle sammens Idrætsby, endda tæt på DTU og andre gode uddannelsessteder," siger Anni Frisk:

"Et sundhedshus er ligeledes oplagt i en Idrætsby, hvor sundhed og bevægelse går hånd i hånd og, hvor aktivitetsniveauet i dagligdagen også fordrer, at man her kan gå til sin almene læge eller få behandling for sportsskader," siger hun:

"Vi ser det også som særdeles interessant, at vi kan få deciderede akademi- og idrætsboliger i byen. Her kan vi anvise indlogering af en gæstetræner, spejderledere og lignende samt hjælpe unikke talenter til en bedre hverdag ved at kunne tilbyde en akademibolig."

For alle borgere

Anni Frisk og FIL har ikke kunnet undgå at læse om den kritik, der er rejst af projektet, primært fra naboer omkring Lyngby Stadion.

"Vi har læst indtil flere faktuelle fejl og indlæg fra borgere, der på breddeidrættens vegne rejser kritik af stadionbyggeriet. Det er helt forfejlet. Selv om vi som udgangspunkt er glade for, at så mange borgere og naboer kærer sig om og har sympati for breddeidrætten, så er langt hovedparten af disse modargumenter forkerte," siger FIL-formanden og slutter:

"Vi tror på, at et nyt stadion giver udvikling for alle borgere. Breddeidrætten og fodbolden, der med over 3.500 aktive medlemmer er kommunens største sportsgren, nyder hver eneste dag gavn af, at vi her i byen har et ægte fodboldflagskib, endda i Superligaen. Vi håber derfor, at de kommende møder giver opbakning til det kommende stadionudbud, og at vi får en færdigudviklet Idrætsby og et stadionbyggeri, som hele byen kan være stolte brugere af."

Publiceret 07 November 2019 18:15