Bus 182 er blandt de berørte ruter.

Bus 182 er blandt de berørte ruter.

Efter fejl og misforståelser: Kommunen lover, at den kollektive trafik i Lundtofte nu bliver bedre

Den kollektive trafik omkring Lundtofteparken har de seneste uger været sat skakmat af vejarbejde. Men Lyngby-Taarbæk Kommune lover, at det nu bliver bedre

Gravearbejdet på Lundtoftevej og Lundtoftegårdsvej har påvirket busruterne i Lundtofte, og især beboerne i Lundtofteparken har de seneste uger måtte se langt efter et busstoppested, hvor bussen rent faktisk stopper.

På Det Grønne Område har vi de seneste uger fået adskillige henvendelser fra læsere, der er godt frustrerede over det trafikkaos, der er opstået i kølvandet på gravearbejdet, og det kan Lene Mårtensson, centerchef for Trafik, miljø og bæredygtighed godt forstå.

"Det er meget forståeligt, at flere borgere har henvendt sig om busdriften og stoppestederne. Der foregår i øjeblikket mange arbejder i området, som påvirker trafikken. Derudover har der været et par fejl og misforståelser i forbindelse med busdriften. Linje 182 og 190 kørte ved en fejl ikke ad Lundtoftevej, men det er rettet nu, så linjerne igen kører normalt østpå ad Lundtoftevej," fortæller Lene Mårtensson.

Der er også blevet oprettet et midlertidigt stoppested for linje 183 på Nymøllevej, for bl.a. at tilgodese beboerne i Lundtofteparken. Og oplysninger om busomlægningerne i Lundtofte skulle nu både være beskrevet på DOT og fremgå rejseplanen.dk.

Ambitionen er i følge Lene Mårtensson, at de igangværende arbejder er til mindst mulig gene for borgerne i området, men ændringer er uundgåeligt. Til gengæld vil man fremover være bedre til at informere borgerne.

"Vi vil sørge for at orientere de berørte borgere, skoler og institutioner i området, så man på forhånd er klar over ændringerne i så god tid som muligt. Og så vil vi fremover også sørge for at der i gravetilladelser stilles vilkår om, at der gives tydelig information om eventuelle omlægninger. Vi håber nu på, at vores tiltag virker, så borgerne er oplyst om de midlertidige omlægninger. Endelig vil jeg lige pege på, at alle har mulighed for at benytte flextur, hvor man kan blive kørt til adresse til adresse efter eget valg," siger Lene Mårtensson./sig

Publiceret 05 November 2019 19:00