Formand for teknik- og miljøudvalget, Sigurd Agersnap, gør status over sit område i seneste afsnit af formandsserien. Arkivfoto

Formand for teknik- og miljøudvalget, Sigurd Agersnap, gør status over sit område i seneste afsnit af formandsserien. Arkivfoto

Formandsserien: Lyngby-Taarbæk skal i endnu højere grad løfte sit klimaansvar

Nye legepladser, åbning af Firskovvej og en "fed" cykelkælder fremhæves af Sigurd Agersnap (SF) som forbedringer skabt i hans valgperiode. I den kommende tid vil Lundtoftegårdsvej også blive mere sikker

Af
Mikkel Brøgger Petersen

Hvilke forandringer har borgerne fået mest ud af i din første tid som formand?

"Vi har sat penge af til legepladser på Virum Skole, Den Grønne Legeplads i Virum og en ny legeplads i Taarbæk. Det var tiltrængt, og vi er ikke i mål med legepladserne, men det er da en forbedring.

Firskovvej åbner for trafik i løbet af efteråret, og dermed får vi skabt en ringvej rundt om Lyngby. Det forventer jeg mig meget af. Det vil gøre Lyngby centrum mere stille for billarm og bilos, og det vil lette noget af trafikpresset på Lyngby. Rigtig mange mennesker kører i bil igennem Lyngby, og der er vi langt bedre tjent med, at folk, der ikke har et formål i Lyngby, kører rundt om byen. Vi har også åbnet en fed cykelkælder på Lyngby Station, som er meget anvendt, og så har vi netop vedtaget en stor plan for et løft af Virum centrum med mere plads til cyklister, gående og en mere sikker trafikafvikling på Virum Torv."

- Hvilke forbedringer kan borgerne forvente i det kommende halve år?

"Vi har nedsat et bæredygtighedsudvalg, som kommer med en omfattende bæredygtighedsstrategi omkring nytår. Det glæder jeg mig meget til, for det er helt afgørende, at vi tager et større ansvar for at skabe en bæredygtig kommune. Det skal ikke bare være endnu en strategi til samlingen, men den skal følges op af helt konkret handling. Samtidig har vi vedtaget en ny affaldsplan, som er god for klimaet og miljøet, og som giver folk mulighed for lettere at komme af med haveaffald, ødelagt tøj og pap. Affaldsplanen betyder også, at vi nu skal i gang med at affaldssortere i skoler, børnehaver og på plejehjem, og det har i den grad manglet.

I dag er der meget trafik omkring DTU, og der kommer kun mere i fremtiden. Derfor er vi i gang med at skabe sikrere forhold på Lundtoftegårdsvej. Der komme flere nye lyskryds og forhåbentlig en langt sikrere krydsning af vejene for både cyklister og gående. Vi er ikke færdige med forbedringerne i det næste halve år, men første spadestik er taget, og skridt for skridt bliver området sikrere at færdes i."

- Borgmester Sofia Osmani siger, at kommunalpolitikerne alt for ofte er reduceret til Folketingets marionetdukker. Hvordan har Folketingets beslutninger indvirkning på dit område?

"Helt konkret har vi oplevet indblandingen med den kommunale snerydning og nu senest vedligeholdelsesaftalerne på de private fællesveje. Det lyder meget nørdet, men handler i virkeligheden bare om, at kommunen har tilbudt, at vi mod betaling kunne rydde sne og vedligeholde de private fællesveje, når kommunen alligevel var ude og rydde eller reparere de offentlige veje. De aftaler er blevet kendt ulovlige, og jeg synes, det er helt galt, at kommunen ikke må give borgerne sådan et tilbud. Når de kommunale sneplove nu skal rydde de offentlige veje for sne, skal de løfte sneploven, når de kører på de private fællesveje. Det er helt hul i hovedet, og mangel på respekt for både klimaet og økonomien.

Sammen med borgmesteren har jeg nævnt det overfor både den nuværende og den foregående transportminister, og mens den foregående minister Ole Birk Olesen (LA) hældte os af brættet og ikke var behjælpelig med at finde en løsning, ser det meget bedre ud med den nuværende minister Benny Engelbrecht (S). Efter vores møde med ham er jeg faktisk ret fortrøstningsfuld på, at der kommer en løsning, men det kræver en lovændring."

- Hvilke begrænsninger sætter den kommunale økonomi i forhold til at kunne realisere dine visioner for dit område?

"Vi har et moralsk ansvar for at tage vores ansvar for at løse klimakrisen. Vi skal finde på nye grønne løsninger og reducere vores CO2-udslip drastisk. I mange tilfælde kræver det investeringer, og her er økonomien alt for ofte en stopklods. Jeg kunne godt savne, at vi som samfund blev bedre til at regne miljø- og klimapåvirkning ind i de økonomiske kalkuler, men det er ikke et arbejde, vi kan løse på Lyngby-Taarbæk Rådhus alene. Lyngby-Taarbæk Kommune er som alle andre kommuner underlagt en stram økonomisk styring fra Folketinget, og selv om vi kan udfordre de rammer fra tid til anden, så er der også en grænse for, hvad vi kan tillade os. Vi har penge i kassen, som kunne bruges på at investere i klimaet, men vi er desværre underlagt regeringens anlægs- og serviceloft. Det betyder blandt andet, at vi ikke kan energirenovere og forbedre de kommunale bygninger så hurtigt, som vi gerne ville."

- Du har i disse spalter fremsat en vision for, hvad du vil opnå efter fire år som udvalgsformand. Hvad har du konkret gjort for at opfylde den målsætning? Og hvor langt er du fra målet?

"Lyngby-Taarbæk er en fantastik kommune. Vi har noget af den absolut flotteste natur i hele landet. På den måde er vi en meget grøn kommune, og har arbejdet med det grønne i mange år. Som én af landets mest velhavende kommuner har vi dog også et ansvar for at gå forrest på den grønne klimadagsorden. Også i Lyngby-Taarbæk sætter vi et langt større aftryk på klimaet, end kloden kan holde til.

Fik du læst:

Derfor skal vi sætte turbo på den grønne omstilling. Vi har et rigtigt fint samarbejde med DTU og nogle af de meget videnstunge virksomheder i kommunen om at blive en grønnere kommune, og det er noget, der rykker. Det seneste skud på stammen er et nyt stort forsøg med DTU om bedre energiplanlægning. Projekt er så spændende, at vi har fået 10 millioner kr. i støtte fra EU og Innovationsfonden. Sådan nogle projekter skal vi have endnu flere af, og Lyngby-Taarbæk må gerne være det sted i landet, hvor man kan udvikle og afprøve nye klimavenlige løsninger. Vi har også et samarbejde med de studerende på både DTU og CPH Business om grønne løsninger til kommunen, ligesom foreningen Grøn Fremtid har holdt nogle supergode bæredygtighedsevents og festivaler. Så vi er på vej, men langt fra i mål.

Vi kan selvfølgelig ikke løse hele verdens klimaforandringer fra Lyngby-Taarbæk, men vi har et ansvar for at reducere vores egen udledning, og så har vi en unik mulighed for at være med til at udvikle nogle af de helt nødvendige grønne. Jeg kunne godt tænke mig, at vi satte endnu mere handling bag ordene, og fik flere med i arbejdet. Men det vil jeg knokle videre for."

Formandsserien

Hvert halve år taler vi med de seks udvalgsformænd, der fortæller om udviklingen på deres område. Vi ønsker at give politikerne mulighed for at orientere vores læsere om, hvad der sker på formændenes udvalgsområde. Dette er fjerde afsnit i serien, og vi er dermed halvvejs igennem denne valgperiode.

Formand for teknik- og miljøudvalget, Sigurd Agersnap (SF), er den første politiker, vi taler med.

Publiceret 27 October 2019 09:45