"Det bliver ikke på møder hos os, at man argumenterer imod letbanen og andre løsninger end den på skinner," siger Niels Güntelberg, formand for den nye forening, Vores Lyngby og Letbanen. Foto: Signe Steffensen

Ny letbaneforening må aflyse aftenens infomøde

Foreningen "Vores Lyngby og Letbanen" arbejder på i stedet at holde det første af en række møder for medlemmer den 12. november

Af
Lars Schmidt

Der har været holdt bestyrelsesmøder. Man har mødtes med borgere, med politikere, været på tilsyn og er kommet i dialog med letbaneselskabet.

Den nye, lokale forening, Vores Lyngby og Letbanen, er trukket i arbejdstøjet.

Foreningen har været undervejs i nogle måneder og blev formelt stiftet 21. august i år, og de 10 mand M/K store bestyrelse inklusive suppleanter har nedsat sig.

Ambitionen var at foreningens første medlemsarrangement skulle afholdes den 24. oktober kl. 17-19. Men det er nu aflyst, da man i følge foreningens nyhedsbrev "ikke var klar".

Her skriver de også, at der vil komme yderligere om det komende møde på foreningen hjemmeside www.voresletbane.dk

Det den pensionerede ingeniør og projektchef for store, komplekse industriprojekter, Niels Güntelberg, som har stiftet foreningen. Igennem sin karriere har han arbejdet med S-tog hos Siemens og siden også med jernbaner.

Og nu helliger han sig letbanen. Men hvis man tror, at den nye forening bliver en højtråbende protestforening, så kan man godt tro om igen.

"Formålet er at få det bedst mulige for Lyngby ud af letbaneprojektet," har Niels Güntelberg tidligere fortalt til Det Grønne Område:

"Grundtonen i foreningen er, at når vi nu ikke kan slippe for letbanen, så handler det om at få det bedste ud af det. Vi ser os selv som en meget troværdig politisk spiller. Både kommunen og Hovedstadens Letbane var glædeligt overraskede over, at det er den måde, vi arbejder på," forklarer han:

"I foreningen accepterer vi således, at banen bygges, og at den bygges på skinner. Og vi er ikke indstillet på at tage emner om ikke at bygge projektet, eller andre løsninger, op. Vi er alene fokuseret på, at letbanen bliver en succes i Lyngby. Det bliver ikke på møder hos os, at man argumenterer imod letbanen og andre løsninger end den på skinner."

Spørgsmål til politikerne

Foreninge har allerede stillet kommunalbestyrelsen en lang række spørgsmål. Det gjorde man op til mødet i kommunalbestyrelsen 29. august. Her spurgte foreningen blandt andet om:

- Køreledningsprojektet på strækningen Klampenborgvej-Kanalvej

- Langtidspåvirkninger som konsekvens af etablering af letbanen

- Tidsplaner for aktiviteter og arbejder i forbindelse med letbanen

- Kommunens dispensationer til meget støjende arbejder

Spørgsmålene til disse temaer er kritiske, opklarende.

Publiceret 24 October 2019 16:09