Sofia Osmani ses her til borgermøde i Virumhallen om indbrud, hvor det blev fortalt, hvad borgerne selv kan gøre. I en kommune, som er attraktive for indbrudstyve, bør man være bedre til at forebygge, siger hun. Arkivfoto

Sofia Osmani ses her til borgermøde i Virumhallen om indbrud, hvor det blev fortalt, hvad borgerne selv kan gøre. I en kommune, som er attraktive for indbrudstyve, bør man være bedre til at forebygge, siger hun. Arkivfoto

Indbrudskurven er stadig ikke knækket: Osmani viser interesse for et kommunalt vagtværn

Borgmester Sofia Osmani vil på kommende kredsrådsmøde gøre politiet opmærksomme på, at indbrudsniveauet fortsat er højt i Lyngby-Taarbæk. En løsning kan være at kigge Gentofte over skulderen

Af
Mikkel Brøgger Petersen

INDBRUD - Hvad tænker du om niveauet for Lyngby-Taarbæk Kommune?

"Indbrud er en grov krænkelse af ens privatliv. Derfor er det også rigtig ærgerligt, at niveauet stadig er højt. Også selvom vi denne gang heldigvis ikke ser stigninger."

- Et indbrud er selvfølgelig et indbrud for meget, men er det nuværende niveau blot et niveau, man må leve med i en kommune som Lyngby-Taarbæk, som er attraktiv for indbrudstyve?

"Jeg mener aldrig, at vi skal kaste håndklædet i ringen og "lære ar leve med det". Vi skal derimod se på, hvad vi kan gøre for at ændre tingene."

- Hvis det ikke er noget, man bare må leve med, hvad kan man så gøre for at nedbringe antallet?

"Vi havde et rigtig godt møde med politiet i Virumhallen, hvor der var flere gode bud på, hvad vi selv kan gøre. Både i forhold til at skalsikre med ordentlige låse på døre og vinduer og i forhold til at være opmærksomme i dagligdagen. For eksempel ved at hilse på alle, vi møder i vores lokalområde - særligt dem, vi ikke har set før."

- Hvem har ansvaret for at nedbringe antallet?

"Jeg tænker, at vi alle har et ansvar. Som borgere i forhold til at sikre egen bolig og være opmærksom i nærmiljøet. Som kommune i forhold til at oplyse og facilitere møder som det, vi allerede har afholdt, og som politi ved at være synlig, rykke hurtigt ud og efterforske grundigt."

- Hvad kan du som borgmester gøre, når det kommer til indbrud?

"Som borgmester har jeg ikke særlige beføjelser i forhold til indbrud, der jo er politiets opgave. Gentofte søger for øjeblikket om en dispensation til et kommunalt vagtværn. Hvis det lykkes dem at få lov at prøve det af, vil jeg meget gerne se nærmere på, om ikke også det kunne være en model, vi kunne have glæde af i Lyngby-Taarbæk. Jeg tror dog ikke, at vi på nuværende tidspunkt får noget ud af at lave en konkurrerende ansøgning i forhold til den, Gentofte allerede har ude."

- Hvad tænker du om politiets indsats på indbrudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune?

"Jeg synes, at de gør en stor indsats med de ressourcer, de nu engang har. Men jeg kunne da godt ønske mig, at de havde mulighed for at prioritere opgaven endnu mere. Det ønske gælder dog også i forhold til indsatsen overfor salg af euforiserende stoffer, utryghedsskabende adfærd og flere andre områder."

- På kredsrådsmødet, hvor politikredsens borgmestre mødes med politiet, 4. marts påpegede du, at antallet af indbrud var stigende i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvorimod det var faldet i andre kommuner. Hvad vil du sige til det kommende kredsrådsmøde, når det kommer til indbrud?

"Jeg vil igen gøre opmærksom på, at tallet er højt, selvom det naturligvis er glædeligt, at der ikke er sket store stigninger."

- Hvis man gør indbrud op per indbygger, ligger Lyngby-Taarbæk Kommune nummer otte ud af Hovedstadens 29 kommuner. Hvad tænker du om det?

"Jeg tænker, at placeringen hænger sammen med områdets attraktionsværdi for indbrudstyvene. Det er nok vanskeligt at ændre på, men vi skal selvfølgelig sikre, at det ikke ligefrem er lettere at bryde ind her. Og med den viden, vi har om indbrud, skal vi nok også være lidt bedre til at forebygge end gennemsnittet."

Oversigt over anmeldte indbrud

Anmeldte indbrud er opdelt i kvartaler.

Lyngby-Taarbæk

2016: 109, 56, 134, 133. I alt 432

2017: 79, 74, 116, 135. I alt 404

2018: 120, 74, 114, 119. I alt 427

2019: 142, 71, 81. I alt 294

Rudersdal

2016: 294, 84, 135, 306. I alt 819

2017:176, 85, 118, 302. I alt 681

2018: 165, 131, 170, 199. I alt 665

2019: 128, 110, 151. I alt 389

Gentofte

2016: 266, 101, 185, 402. I alt 954

2017: 246, 142, 221, 366. I alt 975

2018:185, 159, 131, 179. I alt 654

2019: 190, 118, 128. I alt 436

Kilde: Danmarks Statistik

Publiceret 23 October 2019 11:00