"Man kan ikke spare sig til et smukt byrum for fremtidige generationer. Vi, der er her nu, har simpelthen en pligt til at tænke ud over vores egen tid," siger en undrende Torben Schwabe, direktør for Lyngby Storcenter. Foto: Lars Schmidt

Lyngby Storcenters direktør om letbanen: "Vi har en pligt til at tænke ud over vores egen tid"

Torben Schwabe, direktør for Lyngby Storcenter og tilhænger af letbanen, er skarpt kritisk over for de facadeophængte køreledninger for letbanen, som han ikke mener er helt gennemtænkt.

Af
Lars Schmidt

Hvorfor dække himlen over Klampenborgvej mellem Kanalvej og Lyngby Hovedgade med køreledninger til letbanen, når man kan løse problemet med 14 master, der ovenikøbet kan bruges til vejbelysning?

Dét spørgsmål stiller en undrende direktør for Lyngby Storcenter, Torben Schwabe, i denne uges udgave af Det Grønne Område.

"Som overbevist tilhænger af letbaneprojektet forekommer det mig lidt trist, at der overhovedet kan opstå en tvist om æstetik og legitimitet i detailplanlægningen af dette infrastrukturprojekt, som er et af de største i en menneskealder i Kgs. Lyngby," siger Torben Schwabe:

"Det er uheldigt, hvis der kan opstå en diskussion om manglende borgerinddragelse, som Grundejerforeningen for Lyngby Bymidte har rejst. Specielt da projektet vedrører en kæmpeinvestering der rækker langt ind i fremtiden. Vi har her i huset i nogen tid fulgt dialogen lidt på afstand med en vis undren; det forekommer ikke hensigtsmæssigt, når formanden for bymidtens grundejerforening, efter eget udsagn, ikke får taletid i rette forum. Ovenikøbet efter dialog og anbefaling af formanden for Statens Ekspropriationer. Man kan naturligvis være enig i beslutningen eller ej, men der er trods alt tradition for en dialog."

Bekymring

Storcentrets facade mod Klampenborgvej kommer i høj grad til at blive ramt af køreledningsprojektet. Og det er centerdirektøren bekymret over:

"Også bygningsejerne - og ikke kun grundejerforeningen - har udtrykt bekymring for den facadeophængte wirebårne kørestrømsløsning. Jeg ser her bort fra det billede fra Oslo, som Det Grønne Område bragte og som ligner en løsning fra 1935. Så galt bør det trods alt ikke gå," siger Torben Schwabe:

"Baggrunden for bekymringen er, at det i forvaltningens egen indstilling klart er fremhævet, at ejendommene visse steder ikke er høje nok, samt at der ligeledes er behov for konstruktionsmæssige forstærkninger. Træerne vil muligvis også frembyde en udfordring for de vedtagne facadeophængte køreledninger på tværs af Klampenborgvej på hele strækningen fra Hovedgaden til Kanalvej. Det peger jo ikke ligefrem fremad mod en stillegjort grøn fremtid på Klampenborgvej."

En masteløsning

Da facaderne tidligere på året blev besigtiget af ejendommenes ejere, Hovedstadens Letbane og Statens Ekspropriationer, vurderede Hovedstadens Letbane ifølge Torben Schwabe, at man uden yderligere økonomiske udgifter godt vil kunne have en masteløsning til kørestrømsledninger i stedet for en facadeophængt løsning.

"I beslutningsreferatet fra byplanudvalget og teknik- og miljøudvalget står der direkte, at ”sagen ingen økonomiske konsekvenser har, idet ændringen vil være økonomisk neutral”. Altså lige bortset fra ejerne af ejendommene på begge sider af Klampenborgvej, der må se sig belagt med diverse begrænsende servitutter for udnyttelsen af deres facader samt forstærkningsbeslag på bygningerne som en fremtidig del af ejendommen," siger Torben Schwabe:

"Over for dette står den anden løsning som består af 14 master begrænset til en del af højre kørebane - set fra krydset i hovedgaden. Disse, kan man forstå fra indstillingen, kan samtidigt benyttes til opsætning af vejbelysning, som i dag har sine egne master, ovenikøbet indfarvet i Lyngbys kommunale maste farver. Jeg mener absolut ikke, at det er for pinligt at tænke over dette historiske valg, som rækker langt ud over tid og sted en gang til. Og skulle det koste lidt mere, hvad så? Man kan jo ikke spare sig til et smukt byrum for fremtidige generationer. Vi, der er her nu, har simpelthen en pligt til at tænke ud over vores egen tid," slutter Torben Schwabe.

Publiceret 16 October 2019 19:00