Den foreløbigt eneste visualisering af, hvordan det kommer til at se ud på strækningen på Klampenborgvej fra Lyngby Hovedgade mod Kanalvej.

Den foreløbigt eneste visualisering af, hvordan det kommer til at se ud på strækningen på Klampenborgvej fra Lyngby Hovedgade mod Kanalvej.

Sigurd Agersnap: Køreledninger på facaderne er pænere end ledninger i master

Den lokale modstand mod facadeophængte køreledninger på Klampenborgvej gør ikke indtryk. Politisk mener man, at facadeophængte køreledninger er pænere end master.

Af
Lars Schmidt

LETBANEN Det snævre politiske flertal, som stik imod, hvad man ønsker helt lokalt går ind for en løsning med facadeophængte køreledninger til letbanen på Klampenborgvej mellem Kanalvej og Lyngby Hovedgade, holder fast.

Og det gør man, fordi man mener, at facadeophængte køreledninger er pænere end master, og fordi det giver et bedre byrum på det nye, store torv, der skal være på det omtalte stykke af Klampenborgvej.

Det forklarer formanden for miljø- og teknikudvalget, Sigurd Agersnap (SF), til Det Grønne Område. Og han beroliger læsere, beboere og forretningsdrivende i området med, at der slet ikke vil blive tale om et køreledningsvirvar som det, Det Grønne Område afbildede fra Oslo i avisen for nylig.

Der vil snarere være tale ophængte ledninger lig de ledninger, der holder gadelamperne i det meste af København oppe.

Et centralt strøg

-Du siger til Det Grønne Område, at kan vi undgå master, får vi et ret centralt strøg i byen. Men på hvilken måde udelukker en masteløsning et centralt strøg i byen?

"Strøget mellem Lyngby Storcenter og Magasin bliver et helt centralt strøg eller torv i byen i fremtiden. Det bliver det nok uanset antallet af master, men med færre master tror vi, at vi kan få et bedre byrum. Uden master får vi mere plads til gående og cyklende og til alle de aktiviteter, som pladsen forhåbentlig kan bruges til. Det kan være caféborde, legeredskaber eller et boldbur. Det har vi ikke afklaret endnu."

-Hvordan kan du forsikre beboerne, ejerne og de forretningsdrivende om, at der ikke bliver talt om et stort ledningsvirvar over Klampenborgvej? Hvilke garantier kan du give om, at det ikke kommer til at ligne skrækscenariet fra Oslo?

"Billedet fra Oslo har intet at gøre med, hvordan det kommer til at se ud i Lyngby. I Oslo er der udover køreledninger også facadeophægte gadelamper og el-ledninger, samtidig med at billedet er taget i et sving, hvor der er køreledninger i ihvertfald tre retninger. I Lyngby snakker vi kun om facadeophængte køreledninger, og det på en helt lige strækning. Man kan nok nærmere sammenligne det med de facadeophængte gadelamper, som man har i det meste af København," siger Sigurd Agersnap:

"Køreledningernes højde afgøres i øvrigt af togets krav og ikke bygningernes højde. Derfor kan det være nødvendigt at hæve facadeophænget over bygningen ved den lave bygning ved Lyngby Storcenter."

-Det er din klare opfattelse, at beboerne vil kunne bruge deres altaner, siger du til Det Grønne Område. Hvad bygger du det på?

"Det er en teknisk vurdering, som ekspropriationskommissionen i sidste ende skal afgøre. Jeg er ikke ingeniør med speciale i ekspropriations-forretning, så jeg kan kun videregive de tekniske vurderinger, jeg er blevet præsenteret for."

-Har det nogen betydning for jer, at et væld af facadeophængte køreledninger på det pågældende stykke vil kunne skygge for indsynet til krydset Lyngby Hovedgade/Klampenborgvej og Kronen – hvis man kommer fra øst via bakken på Klampenborgvej?

"Der arbejdes på at sikre Kronen en fortsat fremtrædende placering i krydset. Det, synes jeg, er en god idé, og når vi vælger facadeophængte køreledninger, er det, fordi vi tror, at det samlet set bliver pænere end med master. Jeg må også indrømme, at jeg med mit muldvarpesyn ikke har spottet Kronen fra bakken på Klampenborgvej, men hvis det er noget, mange går op i, så det jo et hensyn, som skal tænkes med," siger Sigurd Agersnap.

Publiceret 15 October 2019 19:00