Henrik Bang (EL) om budgettet: Ved en korsvej

Enhedslistens kommentarer til budgetforliget.

Af
Henrik Bang (Ø)

BUDGETFORLIG "Budgettet viser, at vi står ved en korsvej. I processen frem til vedtagelsen har Enhedslistens fokus været, at vi bruger den fulde serviceramme og håndterer de voksende udgifter til de specialiserede områder. Det er ikke sket uden omkostninger.

Borgere der mener, at kommunen bør have højere ambitioner på servicen og udvikle på vores daginstitutioner, skoler og ældrepleje, kan med rette føle sig skuffede.

Fortsæt med at presse på.

Forbedret service kræver, foruden stram styring og strukturforandringer, højere skat, der først kan blive mulig i 2021.

Det er positivt, at klimaindsats nævnes. Men hvis Lyngby Taarbæk skal kunne bidrage til realiseringen af målsætning om 70% reduktion i CO2, kræver det meget stærkere kommunalt fokus og investeringer. Enhedslisten er med i år for at sætte en ny dagsorden fra 2021. Sker det ikke, er vi ikke længere med."

Publiceret 15 October 2019 13:45