Gitte Kjær-Westermann (R) om budgettet: Borgerne er parate til mere skat

Radikal kommentar til budgetforliget.

Af
Gitte Kjær-Westermann (R),

gruppeformand

BUDGETFORLIG "Årets budget har været svært og er nok ikke et, nogen af os jubler over. Allerhelst havde vi i Radikale Venstre investeret mere i børneområdet og friholdt det for besparelser.

Allerhelst havde vi sendt et kraftigere signal om bedre balance på udgiftsniveauet mellem velfærdsområderne. Allerhelst havde vi fjernet grundskyldssænkningen helt og ikke kun halvt og taget skatten til hjælp allerede fra i år.

Vi hører parathed hos borgerne til det nu.

Men kommunen er bundet på mange måder og skattestigning får vi ikke i år. Det vigtige for os er, at det får vi til næste år, dersom udsigten til markante besparelser fortsætter.

Derudover er vi særligt glade for at besparelserne er reduceret; for puljerne til investering og uforudsete udgifter; og for nogle meget vigtige beslutninger om langsigtede planer for bæredygtighed og strukturændringer på velfærden, bl.a. dagtilbud, klub og det specialiserede område.

Det er tiltag, vi har sat i gang i fagudvalgene, men som vi nu tager fælles ansvar for. Budgetforhandling er jo altid et kompromis, og ingen har fået alt, men alle er med. Det har stor betydning for os."

Publiceret 15 October 2019 12:45