5 mio. kroner til bedre bemanding på ældreområdet

I finansloven 2018 er der afsat 500 mio. kr. til bedre bemanding på ældreområdet.

5,4 mio. kroner tilfalder Lyngby-Taarbæk Kommune.

Pengene går dels til at medarbejdere går op i tid, dels at ansætte nye fuldtidsmedarbejdere på aktivitetsområdet.

Forvaltningen forventer at anvende ca. 2.7 mio. kroner på de nyansatte medarbejdere samt ca. 2,4 mio. kr. på opjustering hos allerede eksisterende deltidsmedarbejdere på plejecentre og i hjemmeplejen.

Derudover skal kommunens private leverandør i hjemmeplejen, som leverer ca. 10 procent af ydelserne, også have andel i midlerne.

Endelig forventer forvaltningen at anvende ca. 0,2 mio. kroner til administration.

Publiceret 11 October 2019 18:00