Kirsten Munch (billedet) var med i pårørenderådet, der trak sig i protest over massive problemer på bostedet Chr. X's Allé. Som ny formand gør hun status her over et år efter, man trak sig. Arkivfoto

Kirsten Munch (billedet) var med i pårørenderådet, der trak sig i protest over massive problemer på bostedet Chr. X's Allé. Som ny formand gør hun status her over et år efter, man trak sig. Arkivfoto

Supertankeren Chr. X's Allé styrer i den rigtige retning: "Min søn har fået en helt anden ro"

Efter den sidste af de to personer, som pårørenderådet udråbte til hovedårsag til de mange problemer på bostedet Chr. X's Allé, fratræder, gør den nye formand for pårørenderådet status

Af
Mikkel Brøgger Petersen

For næsten halvandet år siden trak det daværende pårørenderåd på bostedet Chr. X's Allé sig i protest over massive problemer og samarbejdsvanskeligheder med den daværende forstander Pia Siert og centerchef Lone Nygaard Jensen.

I en artikelserie gennem flere måneder kiggede Det Grønne Område nærmere på de problematiske forhold på bostedet. Det drejede sig blandt andet om manglende udvikling af bostedets autistiske beboere, manipulerede mødereferater, en passiv forvaltning, en ledelseskultur baseret på frygt og manglende konsekvens fra Det Sociale Tilsyns side, som igennem flere år påpegede vedvarende mangler, der ikke blev rettet op på.

Både borgmester Sofia Osmani (K), tidligere borgmester Søren P. Rasmussen (V) og social- og sundhedsudvalgsformand Bodil Kornbek (S) har gennem adskillige år kendt til problemerne, uden det førte til forbedringer.

Det Grønne Områdes fokus på sagen førte til store ændringer. Bostedet fik ny forstander, et nyt pårørenderåd, direktøren for området gik midlertidig ind i sagen, to nye faglige ledere blev ansat, man ville ansætte en pårørendevejleder for hele socialområdet, og Lyngby-Taarbæk Kommune har ændret praksis i forhold til, hvordan man behandler Det Sociale Tilsyns løbende tilsynsrapporter.

I sidste måned oplyste Lyngby-Taarbæk Kommune så, at man har indgået en fratrædelsesaftale med Lone Nygaard Jensen, som dermed ikke længere skal være centerchef for socialområdet. Begrundelsen er, at man "ønsker en anden ledelsesprofil".

Direktør for området, Lene Magnussen, understreger, at Lone Nygaard Jensen stoppet ikke handler om Chr. X's Allé.

"Centerchefens ophør skal ikke ses i lyset af begivenhederne på Chr. X's Allé," siger hun.

Det bliver Chr. X's Allés forstander, Ole Mikkelsen, der bliver konstitueret centerchef. Han fortsætter ligeledes som forstander.

En helt anden ro

Med Lone Nygaard Jensens afgang er de to personer, som pårørenderådet i sin tid navngav som årsager til problemerne, ikke længere tilknyttet Chr. X's Allé.

Det Grønne Område bad derfor formanden for det nye pårørenderåd, Kirsten Munch, om at gøre status.

"Man kan mærke, at sygefraværet er blevet meget mindre. Der er kommet en ånd i huset, hvor man tør sige, hvad man mener. Både over for hinanden, over for forstanderen og over for os pårørende. Man ser en anden arbejdsglæde i øjnene på personalet," siger hun og fortæller, at hun mærker en klar forskel hos sin søn.

"For min søn betyder det en helt anden ro. Han kommunikerer meget mere, end han har gjort i mange år. Han er glad, når han kommer hjem til mig, og når han skal tilbage til sit eget hjem på bostedet," fortæller hun.

Flere faste medarbejdere

Kirsten Munch peger på flere konkrete tiltag, som vidner om nye tider.

"Der er næsten fuld dækket med fast personale. Det betyder, at der grundlæggende kun er vikarer i forbindelse med kurser, afspadsering og sygdom. Før var vikarerne et fast element i dagligdagen. Det kommer til at betyde meget," siger hun og fortsætter:

"Der er kommet nye faglige ledere i nogle af husene, og i A-bygningen er kommet en souschef, som er en dygtig og kompetent kvinde. Det går nedad i rækkerne, når toppen er kompetente," siger hun og oplever også et styrket pårørenderåd.

"Ud over pårørende og ledelsen er der nu faste personalerepræsentanter i pårørenderådet, og et personale fra hvert hus er velkomne til at deltage. Der er en rigtig god dialog og en fin stemning," siger hun og giver sit bud på, hvilke kvaliteter den nye centerchef bør besidde.

"En ny centerleder skal udvise åbenhed og have et reelt ønske om at samarbejde med de pårørende og være interesseret i at løse eventuelle problemer, der måtte opstå omkring bostedet. Vi håber, at det bliver en centerleder, som har fokus på, at beboerne får de bedst mulige vilkår i deres liv," siger hun.

- Vurderer du, at problemerne er løst nu?

"Vi er på vej, men man får det ikke løst over natten, som forstanderen sagde. Det er en supertanker, der er ved at ændre retning, og det er den fint i gang med," siger hun.

Lyngby-Taarbæk Kommune forventer, at den nye centerchef starter 1. januar 2020.

Publiceret 10 October 2019 18:00