Også musikskolen har den seneste tid gjort opmærksom på sig selv ved forskellige events på Rådhuset.

Også musikskolen har den seneste tid gjort opmærksom på sig selv ved forskellige events på Rådhuset.

Uformel dialog om budgettet udviklede sig til et regulært debatmøde på Lyngby Rådhus

Bekymrede forældre var mødt talstærkt op på Rådhuset 3. oktober i forbindelse med førstebehandlingen af budgettet

Af
Signe Steffensen

Borgermøde Lyngby-Taarbæks skoler vil ikke acceptere yderligere besparelser. Det har de nu gjort klart i både skrift og tale.

Politikere og forvaltning havde i sidste uge lagt op til, at byens borgere efter 1. behandlingen af budgettet kunne møde op til en uformel dialog om den kommunale økonomi.

Den invitation valgte rigtigt mange at benytte sig af. Det var især repræsentanter fra områdets skoler og fra musikskolen, der var mødt op for at gøre opmærksom på deres sag.

Især skolerne brugte lejligheden til at insistere på et mere formaliseret debatmøde om situationen på skolerne. Tidligere har de lokale skolebestyrelser samstemmende nægtet at komme med et bud på mulige besparelser i deres høringssvar til budgettet. Dengang skrev de:

"Skolerne forfalder, og undervisningen er blevet beskåret over mange år. Vi har besluttet i fællesskab ikke at indlevere detaljerede høringsvar og dermed ikke at svare på det budgetkatalog, der er præget af omfattende besparelser og fortsætter en underinvestering i børnenes undervisning og personalets arbejdsbetingelser."

Tid til at investere i fremtiden

Borgermødet var sat til at vare en time. Men det var langt fra tid nok, for de frustrerede forældre, der var mødt i protest mod spareplanerne.

”Jeg tror, at det kom lidt bag på dem, hvor mange vi kom,” siger Morten Frouvne Vincentz, formand for skolebestyrelsen på Fuglsanggårdsskolen og formanden for Skolerådet.

”Men stor cadeau til politikere og forvaltning for at omstille sig og ikke mindst stille op og svare på de mange spørgsmål og tage dialogen.”

Hovedbudskabet fra forældrene er, at skolerne ikke kan klare mere, at de allerede har løftet mange sparebyrder, og at man nu er nået til et vendepunkt, hvis man skal opretholde det høje kvalitetsniveau i Lyngby-Taarbæks skoler.

”Vi havde et godt møde med borgmesteren i august. Og jeg synes også, at vi på torsdagens møde fik talt os ind på, hvordan vi ser på skolen både fra politisk side og fra skolernes side,” siger Morten Frouvne Vincentz

Men selvom der i det aktuelle budget er reduceret i spareplanerne, så mener Skolerådet langt fra, at det er nok. For i de aktuelle forhandlinger er der stadig udsigt til at skolerne skal spare 6-9 millioner om året i de kommende år.

”Vi mener det er tid til at investere i fremtiden, og det er nu vi skal gøre det, hvis vi ikke skal se et kvalitetstab på skoleområdet. I alt for mange år har man også centraliseret skolerne økonomi. Vi mener det er tid til at give vores skoleledere et større økonomisk råderum,” siger Morten Frouvne Vincentz, der stadig er fortrøstningsfuld oven på torsdagens debat.

Publiceret 08 October 2019 19:00