"Det bliver ikke på møder hos os, at man argumenterer imod letbanen og andre løsninger end den på skinner," siger Niels Güntelberg, formand for den nye forening, Vores Lyngby og Letbanen. Foto: Signe Steffensen

Ny letbaneforening er trukket i arbejdstøjet: "Det bliver ikke på møder hos os, at man argumenterer imod letbanen"

Vores Lyngby og Letbanen har holdt møder med kommunen og letbaneselskabet, og man har rejst de første spørgsmål til kommunalbestyrelsen.

Af
Lars Schmidt

Der har været holdt bestyrelsesmøder. Man har mødtes med borgere, med politikere, været på tilsyn og er kommet i dialog med letbaneselskabet.

Den nye, lokale forening, Vores Lyngby og Letbanen, er trukket i arbejdstøjet.

Foreningen har været undervejs i nogle måneder og blev formelt stiftet 21. august i år, og de 10 mand M/K store bestyrelse inklusive suppleanter har nedsat sig.

Det den pensionerede ingeniør og projektchef for store, komplekse industriprojekter, Niels Güntelberg, som har stiftet foreningen. Igennem sin karriere har han arbejdet med S-tog hos Siemens og siden også med jernbaner.

Og nu helliger han sig letbanen. Men hvis man tror, at den nye forening bliver en højtråbende protestforening, så kan man godt tro om igen.

"Formålet er at få det bedst mulige for Lyngby ud af letbaneprojektet," fortæller Niels Güntelberg til Det Grønne Område:

"Grundtonen i foreningen er, at når vi nu ikke kan slippe for letbanen, så handler det om at få det bedste ud af det. Vi ser os selv som en meget troværdig politisk spiller. Både kommunen og Hovedstadens Letbane var glædeligt overraskede over, at det er den måde, vi arbejder på," forklarer han:

"I foreningen accepterer vi således, at banen bygges, og at den bygges på skinner. Og vi er ikke indstillet på at tage emner om ikke at bygge projektet, eller andre løsninger, op. Vi er alene fokuseret på, at letbanen bliver en succes i Lyngby. Det bliver ikke på møder hos os, at man argumenterer imod letbanen og andre løsninger end den på skinner."

Et frugtbart netværk

Foreningens første medlemsarrangement finder sted den 24. oktober kl. 17-19. Man kan følge med i foreningens nyhedsbrev for at blive opdateret på mødet.

Foreningen er blevet godt modtaget, fortælle Niels Güntelberg:

"Vi har holdt møde med Sofia Osmani og Sigurd Agersnap, hvor vi præsenterede foreningen. Der blev åbnet for muligheden for, at vi på en eller anden måde kan være en partner i de aktiviteter, forvaltningen er involveret i forbindelse med opførelsen. Der blev brugt et ord som ’advisory board’. Vi føler os godt modtaget. De har forstået vores dagsorden og vores mål – at vi vil være i dialog med alle parter," siger han:

"På kort tid har vi oparbejdet et stort netværk, som vi har en frugtbar dialog med. Vi har holdt møde med Hovedstadens Letbane og aftalt et dialogforløb, som endnu ikke er formaliseret. Det handler om at være sparringspartner i det informationsflow, de sender ud til borgerne."

Spørgsmål til politikerne

Og så har man stillet kommunalbestyrelsen en lang række spørgsmål, som foreningen dog endnu ikke har fået svar på. Det gjorde man op til mødet i kommunalbestyrelsen 29. august. Her spurgte foreningen blandt andet om:

- Køreledningsprojektet på strækningen Klampenborgvej-Kanalvej

- Langtidspåvirkninger som konsekvens af etablering af letbanen

- Tidsplaner for aktiviteter og arbejder i forbindelse med letbanen

- Kommunens dispensationer til meget støjende arbejder

Spørgsmålene til disse temaer er kritiske, opklarende.

"Da der ikke forelægger et detailprojekt for Lyngby, er der stadig en lang række punkter, der kan påvirkes. Så derfor arbejder vi på at blive en anerkendt spiller i at få tingene til at gå op i en højere enhed. Og være en aktiv spiller i information og dialog med borgere, brugere og erhvervsliv," siger Niels Güntelberg og slutter:

"Jeg har været begejstret for letbaneprojektet, men måtte erkende, at det ikke virker helt fornuftigt. Der har været år med støj på sociale medier, men det har ikke ført ikke til noget fornuftigt. Så jeg tænkte, at det skulle gøres på en anden måde. Det vigtigste for mig er, at det bliver en succes for Lyngby. Jeg har det lidt på samme måde, som SF’erne havde det med EU."

Publiceret 04 October 2019 11:45