Jord på fingrene hos Geo.

Jord på fingrene hos Geo.

Se billeder fra Science Festival: Genbrug, bæredygtighed og jord under neglene

Vidensbyens medlemsvirksomheder stod klar med konkrete problemstillinger og eleverne kvitterede med gode spørgsmål og kreative løsninger

Billums Privatskole og Emcon

Emcon stillede 7. klasse på Billums Privatskole en udfordring: hvordan kan Emcon og de øvrige virksomheder, som ligger i sammen kontorkompleks, blive bedre til at håndtere affald? I dag sorterer virksomheder papir, mad, batterier, elektrisk udstyr og almindeligt affald. Men kan det gøre på en anden og smartere måde. Eleverne fik en uge til at løse opgave i grupper. Forløbet startede med et besøg hos Emcon, hvor eleverne fik indblik i Emcon, affaldssorteringen og fik redskaber i projektledelse, som de brugte i opgaveløsningen. Undervejs besøgte Emcon skolen for at evaluere projekterne sammen med eleverne.

4. klasse på hotel

4. klasse på hotel

Taarbæk Skole og Scandic Eremitage

4. klasse på Taarbæk Skole har været besøg hos Scandic Eremitage. Her fik eleverne en grundig introduktion til, hvordan hotellet arbejder med bæredygtighed og miljø- og klimavenlige løsninger, fx ift. vand, energi, mad, affald og engangsprodukter. Spørgelysten var enorm og eleverne imponerede hoteldirektør Birgit Nørgaard med deres viden om bæredygtighed. Op til besøget havde klassen arbejde med innovation og efter besøget skal klassen arbejde videre med bæredygtighed i forhold til plastik i naturen.

Godt humør i Lyngby Boldklub

Godt humør i Lyngby Boldklub

Hummeltofteskolen og Haldor Topsøe

Hummeltofteskolen har i samarbejde med Haldor Topsøe aktiveret alle elever i jagten på den bedste måde at pakke katalysatorer på. Haldor Topsøe har besøgt skolen flere gang i løbet af de seneste uger og blevet møde at mange, dygtige og idérige elever. Allerede første dag var repræsentanterne ved at falde bagover i begejstring for elevernes i 0.-2. klasse. Særlig en pige i 0. klasse skilte sig, idet hun lynhurtigt havde fundet ud af en smart måde at pakke katalysatorerne – det viste sig nemlig, at Haldor Topsøe bruger den foreslåede metode i dag.

Lundtofte Skole og Geo

Geo har i løbet af Science Festivalen haft besøg af 5. klasserne fra Lundtofte Skole. Eleverne har ny viden om Danmarks geologi og har blandt andet lavet øvelser med at identificere forskellige jordbundsprøver, set Geo’s laboratorier og en mobilborerig. Hen over efteråret skal klasserne arbejde videre med temaet.

Gode ideer til bedre affaldssortering hos Emcon og deres naboer på Gl. Lundtoftevej.

Gode ideer til bedre affaldssortering hos Emcon og deres naboer på Gl. Lundtoftevej.

Kongevejens Skole og Lyngby Storcenter

I sidste uge besøgte fik Lyngby Storcenter besøg af tre 7. klasser fra Kongevejens Skolen. Her fik eleverne en rundvisning bagom kulissen, hvor de blandt andet fik indblik i Storcentrets store solcelle-anlæg og affaldshåndtering. Besøget afsluttedes med at eleverne valgte en relateret problemstilling, som de efterfølgende arbejdede videre med i løbet af Science Festivalen. Elevernes løsning blev senere på ugen præsenteret for Storcentret.

Geologi er da ret sjovt.

Geologi er da ret sjovt.

Lindegårdsskolen og Lyngby Boldklub

Lindegårdsskolen var på besøg i Lyngby Boldklub, hvor to af boldklubbens partnere, J. Jensen og Trasborg. Entreprenørvirksomheden fortalte eleverne om hvordan man river bygninger ned, så man kan genbruge materialer, mens Trasborg fortalte om hvordan man kan genbruger tøj og hele logistikken omkring indsamling af genbrugstøj. Eleverne skal i løbet af efteråret arbejde videre med hvordan man kan genanvende materialer fra bygninger.

Publiceret 02 October 2019 18:00