Højesteretssagfører Uffe Thorlacius, som repræsenterer flere af ejendommene på Klampenborgvej (baggrunden), har forgæves forsøgt at få kommunen i tale, inden politikerne traf den beslutning, som ikke er faldet i god jord. Foto: Lars Schmidt

Højesteretssagfører Uffe Thorlacius, som repræsenterer flere af ejendommene på Klampenborgvej (baggrunden), har forgæves forsøgt at få kommunen i tale, inden politikerne traf den beslutning, som ikke er faldet i god jord. Foto: Lars Schmidt

Protester og undren over kørelednings-himmel på Klampenborgvej

Et flertal uden om K i kommunalbestyrelsen har besluttet, at himlen over Klampenborgvej fra Hovedgaden til Kanalvej skal beklædes med letbanens køreledninger.

Af
Lars Schmidt

For at få et så godt byrum som muligt på Klampenborgvej mellem Lyngby Storcenter og Magasin har det snævrest mulige flertal i kommunalbestyrelsen besluttet, at ledninger til letbanen skal hænges op mellem facaderne i stedet for at være fastgjort til master på jorden.

Og det betyder, at et af de mest centrale steder i Lyngby får en himmel beklædt med køreledninger - som man har det i Oslo, hvor et veritabelt ledningskaos mange steder pryder udsynet til den åbne himmel. Og det i en sådan grad, at der nærmest er tale om et kørelednings-helvede og ikke en kørelednings-himmel.

Flere steder i Oslo er himlen domineret af køreledninger, som er ophængt mellem husfacaderne. Foto: Lars Schmidt

Flere steder i Oslo er himlen domineret af køreledninger, som er ophængt mellem husfacaderne. Foto: Lars Schmidt

Siden november 2017 har repræsentanten for ejendommene på Klampenborgvej mellem Lyngby Hovedgade og Kanalvej forsøgt at få kommunen i tale for at få ændret det, som man mener er en helt forkert løsning.

Men trods halvandet års rykkere har den lokale advokat, højesteretssagfører Uffe Thorlacius, ikke kunnet få ørenlyd hos forvaltningen.

Heller ikke den nye forening, Vores Lyngby og Letbanen, har kunnet trænge igennem. 27. juni i år besluttede Socialdemokratiet, SF, Venstre og Radikale - uden om Konservative - en facadeophængt løsning på det omtalte stykke af Klampenborgvej.

Kritiske spørgsmål

På mødet i kommunalbestyrelsen i slutningen af august stillede foreningen en lang række kritiske og opklarende spørgsmål, blandt andet til ophængningen af køreledninger på Klampenborgvej. Uden at få svar.

Man undrede sig blandt andet over, at netop denne strækning er det eneste sted på hele letbanens strækning mellem Ishøj i syd og DTU i nord, at der er tale om facadeophængte køreledninger. Alle andre steder klares ledningerne af master, som står på gadeniveau.

Kommunalbestyrelsen svarede blandt andet ikke på, om man vil genoverveje beslutningen, lige som politikerne heller ikke svarede på, om man vil kunne leve med "en tovhimmel" af mere end 300 meter bæretov.

Under spørgetiden beskrev foreningen desuden en løsning, som har været brugt siden 2015: En såkaldt 'light rail' model, hvor der kan køres på batteri på kortere eller længere strækninger. På den måde vil man kunne spare master og ledninger mellem facaderne på Klampenborgvej.

"Det er på høje tid at give projektet et teknologi-tjek, da der er sket en voldsom udvikling, siden aftalerne blev indgået, og samtidig overholde den politiske beslutning om, at banen skal være baseret på gennemprøvet teknologi," sagde formand Niels Güntelberg, foreningen Vores Lyngby og Letbanen, under spørgetiden på mødet i kommunalbestyrelsen i august.

Køreledningerne i Lund i Skåne håndteres ved hjælp af master som disse.

Køreledningerne i Lund i Skåne håndteres ved hjælp af master som disse.

Uacceptabelt

Højesteretssagfører Uffe Thorlacius har - efter forgæves at have forsøgt at få kommunen i tale siden november 2017 - skrevet til kommunalbestyrelsens medlemmer.

Her ærgrer han sig på ejendommenes vegne over, at det trods gentagne henvendelser ikke lykkedes ham at få en dialog med kommunen, inden beslutningen i kommunalbestyrelsen i juni.

"Det forekommer helt uacceptabelt, at forvaltningen i denne grad har tilsidesat en del af den demokratiske proces, hvorunder høring og debat er et normalt og ufravigeligt krav," skriver han:

"Forvaltningens svigtende samarbejdsvilje skal særligt ses i lyset af forvaltningens anbefaling af den løsning, som jeg med andre borgere finder ringest af praktisk og æstetiske årsager. Hvis forvaltningen havde sørget for den bebudede dialog med deltagelse af repræsentanter fra letbanen, kan man ikke udelukke, at forvaltningen var fremkommet med en anden anbefaling til kommunalbestyrelsen, lige som man i det mindste må antage, at forvaltningen i sin fremstilling til kommunalbestyrelsen havde gjort opmærksom på de omstændigheder, som jeg og andre mener bør indgå i overvejelserne."

Et bedre byrum

Flertallet i kommunalbestyrelsen har med beslutniningen om facadeophængte køreledninger ønsket at bruge pladsen mellem Magasin og Lyngby Storcenter til en nyt og spændende byrum.

Det forklarer formanden for teknik- og miljøudvalget, Sigurd Agersnap (SF), på Det Grønne Områdes spørgsmål om, hvorfor man fra flertallets side synes, at det er en god idé med rigtig mange køreledninger hen over Klampenborgvej.

"Det giver et bedre byrum på Klampenborgvej. Kan vi undgå master, får vi et ret centralt strøg i byen, som kan bruges til mange spændende ting. Det bliver ikke så slemt, hvis man kigger op. Det bliver jo lige som Kronen i krydset i dag. Man kan sagtens gøre det pænt, og man kan bruge de ledninger til noget" siger han:

"Der kommer til at være enkelte master, så man kan undgå nogle af ledningerne. De siger, at de kan lave det meget pænt. Og hvis man vil have udeservering og caféliv eller en boldbane, så er det meget godt, at man ikke fylder for meget op med de store master. Med hensyn til beboernes betænkeligheder, så er det vores klare opfattelse, at de kommer til at kunne bruge deres altaner. Det får ikke så store konsekvenser, som man frygter i forhold til altaner og til at kunne åbne vinduer."

Publiceret 01 October 2019 11:45