Der bliver færre boliger end oprindeligt vedtaget, og en kommende, ny ejer af Lyngby Stadion må ikke holde koncerter. Naboerne er dog stadig langt fra tilfredse. Foto: Lars Schmidt

Der bliver færre boliger end oprindeligt vedtaget, og en kommende, ny ejer af Lyngby Stadion må ikke holde koncerter. Naboerne er dog stadig langt fra tilfredse. Foto: Lars Schmidt

Stadionprojektet nedtones en lille smule

Politikerne i byplanudvalget nedstemte forvaltningens forslag til salg af Lyngby Stadion. Men naboerne er stadig ikke tilfredse.

Af
Lars Schmidt

IDRÆTSBYEN Byggeriet på det Lyngby Stadion, som kommunen håber at få solgt, bliver ikke så omfattende, som forvaltningen på kommunalbestyrelsens foranledning ellers lagde op til.

Men heller ikke det nye forslag - med sine nedjusteringer - falder i naboernes smag.

Forslaget om, at der kan opføres helt op til 330 studieboliger, er frafaldet. Der må højst opføres 275 studieboliger. Og der vil heller ikke blive mulighed for at afvikle koncerter på Lyngby Stadion.

Desuden vedtog udvalget, at der må bygges 20-30 procent erhverv og 70-80 procent studieboliger på Lyngby Stadion. Det betyder, at projektet ikke kan ende med kun at være erhvervsbyggeri, lige som, at de boliger, der skal være på stadion, skal være studieboliger.

Formanden for byplanudvalget, viceborgmester Simon Pihl Sørensen (S), er tilfreds med beslutningen. Han siger til Det Grønne Område:

"Denne lokalplan er langt mindre indgribende end den, der ligger i dag. Meget mindre indgribende. Og godt for de unge i kommunen, idrætten og kommunekassen."

Stadig utilfredse naboer

Naboerne er slet ikke tilfredse. Linda Heinrichson, der er talsmand for for den arbejdsgruppe, der består af de to grundejerforeninger Sorgenfrigård og Hyldehaverne samt andelsboligforeningen Grønnevang og beboerforeningen Lundtoftevej 51-59, siger til Det Grønne Område:

"Det, der er vedtaget, demonstrerer ikke, at der er blevet lyttet til borgerne. Det ligner rammen om det projekt, der blev talt om allerede i vinteren 2017-2018: 300 studieboliger på stadion," siger hun - og uddyber:

"Alt i alt er projektet ikke ændret væsentligt, selv om der er givet enkelte indrømmelser til borgerne i forhold deres ønsker. Så vores kommentarer til udvalgets beslutning er, at vi er glade for at blive imødekommet på enkelte punkter, men at vi slet ikke er i mål i forhold til at blive reelt hørt eller reelt samarbejdet med."

Dialog med ministeren

Simon Pihl Sørensen er glad for, at udvalget med beslutningen har understreget, at det er studieboliger, man ønsker på stadion - ikke almindelige familieboliger. Men det kan være svært at holde fast i beslutningen, som lovgivningen er.

"Enhver planproces handler om at lytte til alle parter, og det er det, vi har gjort. Det er en kæmpegevinst for de unge, idrætten og også for naboerne, der nu får en langt mindre indgribende lokalplan end den, der ligger i dag," siger han.

Pihl Sørensen har fået grønt lys fra udvalget til at henvende sig til boligminister Kaare Dybvad (S) for at sikre, at projektet reelt kommer til at indeholde studieboliger og ikke familieboliger.

"Det med ommærkning af ungdomsboliger er et problem i de store byer, så det vil jeg gerne drøfte med Kaare. Men jeg mener nu, at der er livrem og seler i projektet. Der er ikke mange familier, der flytter ind på 25 kvadratmeter," siger han:

"Det er jo især i de store byer, hvor folk er desperate, at man kan lave numre og ændre studieboliger til familieboger. De siger, at de vil lave studieboliger, og så flytter der familier ind. Vi har styrer det – ved at få kvadratmeter og en hård parkeringsnorm. Den er lavere ved ungdomsboliger. Hvis de prøver at fuske, kan vi sige nej på grund af parkeringsnormen. Men derfor kan det være en god idé med klar lovgivning, og det vil jeg tale med boligministeren om", forklarer Simon Pihl Sørensen - og slutter:

"Jeg kan ikke sikre, at han vil noget som helst. Men jeg ved, at han er opmærksom på problematikken, og jeg vil opfordre ham til at sikre, at man kan stille klare krav til, at det skal være ungdomsboliger. Vi har samme udfordring i forhold til seniorboliger."

Ingen garantier

Men der er dog et meget langt stykke vej til tilfredse naboer.

Linda Heinrichson forklarer i overskrifter, hvad der er galt med den beslutning, byplanudvalget traf i sidste uge:

"Stadion får hovedindgang på et trafikalt belastet sted fremfor på det naturlige sted, som er på Sorgenfrigårdsvej. Der er ingen imødekommelse af 2.000 borgeres ønsker om at bygge studieboliger et andet sted og friholde stadion og idrætsbyen for byfortætning. Der er ingen garanti for, at studieboliger kan forblive studieboliger, ingen garanti for, at øvrige byggeretter på stadion nedlægges og ingen garanti for, at området ikke plastres til i overfladeparkering, når studieboligerne skrider og bliver til almindelige ejerboliger som på Kanalvej)," siger hun:

"Der er ingen vurdering af hele sikkerhedsspørgsmålet i forbindelse med højrisikokampe, ingen stillingtagen til, at man sælger ud af fremtidige muligheder for at udvikle Idrætsbyen til breddeidræt – for børns, borgers og almenvellets skyld."

Publiceret 25 September 2019 15:30