Badeparken ved Lyngby Stadion:

Badeparken ved Lyngby Stadion: "Det er et stort rekreativt område, hvor borgerne kan nyde en afslappet atmosfære og et stille tempo, som står i stor kontrast til hverdagens trafik og hastighed udenfor Idrætsbyen. Denne særlige atmosfære vil forsvinde, hvis så stort et boligbyggeri realiseres," mener Bygningskultur Foreningen. Foto: Lars Schmidt

Stadionprojekt mødes med skepsis og kritik

Bygningskultur Forening retter skarp kritik mod et kommende stadionprojekt. Også Naturfredningsforeningens formand er kritisk.

Af
Lars Schmidt

IDRÆTSBYEN Idrætsbyen vil ændre karakter og funktion fra at være et rekreativt område til at være et boligområde, og det er problematisk.

Det mener man i Bygningkultur Forening i Lyngby-Taarbæk. Og det har foreningen givet udtryk for i et brev til kommunalbestyrelsen.

"Boliger har ingen identitetssammenhæng med stadion eller Idrætsbyen, og der er ingen samhørighed med brugen af Idrætsbyen. Der er tale om væsensforskellige formål. Det vil være til gene for dem, der benytter de rekreative arealer, og den uhensigtsmæssige sammenblanding af funktioner medfører både trafikale problemer og et større slid på området og hele byen omkring," skriver foreningen.

Det særlige kulturmiljø omkring Idrætsbyen og i det grønne anlæg Badeparken, som op til, vil blive ødelagt, hvis planerne om boliger på Lyngby Stadion føres ud i livet, forudser Bygningskultur Foreningen:

"Det er et stort rekreativt område, hvor borgerne kan nyde en afslappet atmosfære og et stille tempo, som står i stor kontrast til hverdagens trafik og hastighed udenfor Idrætsbyen. Denne særlige atmosfære vil forsvinde, hvis så stort et boligbyggeri realiseres," mener foreningen.

Trafikken øges

Bygningskultur Foreningen forudser store, trafikale problemer i området, hvis der opføres boliger på Lyngby Stadion. Man henholder sig til kommunens trafikanalyse fra i år.

"De trafikale problemer skyldes blandt andet den generelle trafikforøgelse frem mod 2030 beskrevet i kommunens trafikanalyse 2019, hvor den ses som voldsom, men at igangsætte endnu et projekt, som blot vil forøge trafikken og dermed belaste bydelen yderligere, er uholdbart. Foruden slitage kan den trafikale afvikling skabe sikkerhedsmæssige problemer ikke kun ved fodboldkampe, men alle ugens dage," skriver formand, Bente Kjøller, på foreningens vegne:

"Bydelen er allerede udsat for stor belastning. Vejene, der omkranser hele idrætsbyen, er alle smalle og levner ingen reel mulighed for parkering af hverken biler eller de busser, der ankommer specielt i forbindelse med Superligakampe eller andre arrangementer. Bygningskultur Foreningen forudser derfor, at al bil- og busparkering må afvikles indenfor Idrætsbyen. Herunder planen om parkering til 330 beboere og deres venner, familie og bekendte, hvilket vil øge belastningen af området – også til hverdag."

Også Bygningskultur Foreningen foreslår kommunen, at boligerne bygges på Gyrithe Lemkes Vej i stedet for på stadion.

Bliver der studieboliger?

Hans Nielsen, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Lyngby-Taarbæk, angriber fra en anden vinkel. Han tror nemlig ikke rigtigt på, at der overhovedet kommer studieboliger i Idrætsbyen.

I et brev til kommunalbestyrelsen hæfter han sig ved, at det af sagsfremstillingen fremgår, at en kommende, ny ejer af Lyngby Stadion frit kan bestemme, hvordan anvendelsen etagearealet på stadion disponeres. Oversat til dansk betyder det, at en ny ejer slet ikke behøver at opføre studieboliger på stadion.

Hans Nielsen frygter, at der enten bliver tale om studieboliger eller erhvervsbyggeri til skyhøje priser.

"Det kan meget vel ende, som det gjorde med byggeriet på Kanalvej. Her ville man også i starten hjælpe de studerende ved at bygge studieboliger, men bygherren endte med at opføre familieboliger til skyhøje priser med en månedlig husleje på 18.000 kr. incl. vand/varme for en 3-værelses lejlighed på 106 m2. Derfor står der også stadig tomme lejligheder på Kanalvej, selv om behovet for boliger i Lyngby-Taarbæk er stort. Vil det samme gentage sig i Lyngby Idrætsby," spørger Hans Nielsen. Han slutter sit brev af sådan her:

"Vil et salg af Lyngby Stadion reelt blive til gavn for de studerende, og vil det på sigt medvirke til at afvikle idrætsbyen i stedet for at udvikle den?"

Publiceret 25 September 2019 10:00