"Vi skal hellere bruge vores kommunale energi på børnehaver, skoler, ældrepleje og breddeidræt end på et superligastadion," siger Sofia Osmani om baggrunden for planerne om at sælge Lyngby Stadion. Foto: Fodboldbilleder.dk ©Anders Kjærbye

Politikere: Intet er vedtaget på forhånd

Både borgmester og viceborgmester fastholder, at man har spillet med åbne kort over for naboerne til Lyngby Stadion. Man har ikke en køber på hånden, siger både Sofia Osmani og Simon Pihl Sørensen.

Af
Lars Schmidt

IDRÆTSBYEN Borgmesteren er forundret, og viceborgmesteren lyder også sådan, når han forklarer, at man i byplanudvalget i sagen om udbud af Lyngby Stadion da har taget hensyn til de input, som er kommet fra naboerne til stadion.

Forundringen skyldes det brev, som to grundejerforeninger, én andelsboligforening og én boligforening har skrevet til alle medlemmerne i kommunalbestyrelsen.

I brevet - og i et interview med Det Grønne Område - fortæller de fire foreninger, at man føler sig ført bag lyset af borgmester og forvaltning, at man mener, at der er tale om en skueproces og magtfuldkommenhed og at man synes, at den fremlagte proces er helt uacceptabel.

Grundlæggende afviser både borgmester Sofia Osmani (K) og viceborgmester og formand for byplanudvalget, Simon Pihl Sørensen (S), beskyldningerne fra foreningerne. Borgmesteren siger til Det Grønne Område:

"Jeg må indrømme, at jeg er noget forundret over brevet. Jeg har gentagne gange gjort opmærksom på, at inddragelsen skete indenfor den beslutning kommunalbestyrelsen har truffet. Jeg kan ikke egenhændigt ændre på en kommunalbestyrelsesbeslutning. De mange ønsker og input fra naboerne har langt hen ad vejen været i direkte modstrid med beslutningen. Derfor har forvaltningen ikke kunne tilgodese dem i sagsfremstillingen," siger hun - og fortsætter: "Forvaltningen skal jo lave en sag, der dels respekterer de politiske beslutninger, dels tager et faglig hensyn til kommunen som helhed. Vi kan så – som politikere - vælge efterfølgende at gå en anden vej. Herunder tilgodese naboernes ønsker, selv om det sker på bekostning af for eksempel salgsprisen, brugerne af anlægget eller lignende."

Simon Pihl Sørensen medgiver, at beskyldningerne gør indtryk på ham:

"Selvfølgelig gør det indtryk. Det er meget alvorlige beskyldninger. Men jeg har det nu sådan, at jeg synes, at borgmesteren og forvaltningen lige skal have lov til at fremlægge deres udlægning for kommunalbestyrelsen. Det er ordentlighed."

Forslaget følger beslutning

Borgmesterens fremlægning lyder blandt andet sådan her - på baggrund af foreningernes beskyldninger om, at man for naboerne har fremlagt noget helt andet end det, som byplanudvalget skulle tage stilling til i sidste uge:

"Det forslag, der er lagt op, følger den beslutning, som er truffet i kommunalbestyrelsen og dermed også det, der har været drøftet med naboerne," understreger hun:

"Naboerne har så ønsket at drøfte nogle helt andre modeller og løsninger undervejs. Det har vi lyttet til. Derfor er processen ændret, således at vi ikke, som oprindeligt planlagt, har en færdig udbudssag på her i september. I stedet har vi endnu engang en sag om rammerne på i byplanudvalget – og her har udvalget valgt at ændre beslutningen og den deraf følgende indstilling fra forvaltningen."

Simon Pihl Sørensen supplerer:

"I store stræk har byplanudvalget truffet en beslutning, hvor der er lyttet til borgerne. Det bliver der også i forbindelse med trafikken, som jo ikke er et problem på grund af det her byggeri, men på grund af den generelle stigning fra blandt andet andet DTU og den håbløse, farlige disponering på stadion."

Afviser beskyldninger

Sofia Osmani afviser beskyldningerne om, at de øvrige medlemmer i kommunalbestyrelsen ikke er blevet oplyst godt nok om sagen. Hun siger:

"Alle partier havde mulighed for at deltage i mødet før sommerferien, og jeg har løbende orienteret om proces og dialog overfor gruppeformandskredsen. I hvilket omfang de enkelte gruppemænd så orienterer egne gruppemedlemmer, kan jeg af gode grunde ikke svare på. I den konservative gruppe har sagen imidlertid været livligt drøftet i flere omgange."

Hun tilbageviser også beskyldningerne om, at man har behandlet foreningernes repræsentanter på et møde, hvor man følte sig mødt med foragt og nedladenhed:

"Jeg skal ikke kunne redegøre for, hvordan borgerne har oplevet mødet. Jeg mener, at jeg personligt altid søger at lytte til de input, der kommer fra borgerne. Men det er ikke det samme som altid at give borgerne ret. Vi har for eksempel brugt meget tid og energi på at få undersøgt en alternativ udbudsmodel, fordi borgerne ikke tog det for gode varer, når forvaltningen - ud fra deres faglighed - vurderede, at modellen var i strid med kommunalfuldmagten. Vores eksterne juridiske rådgiver har givet forvaltningen ret i deres tolkning. Og så må vi som politikere holde os til juristernes tolkning – også selv om nogle borgere mener noget andet."

Ingen køber på hånden

De fire foreninger mener, at det ser ud, som om kommunen allerede har et køber på hånden. Det afviser Simon Pihl Sørensen med et kategorisk "Nej". Sofia Osmani uddyber:

"Nej, vi har ikke en køber på hånden, og vi sælger i et offentlig udbud. Vi har dog en idé om, hvad det koster at gennemføre et projekt – og dermed også, hvad der skal til for at sikre, at projektet generelt er salgbart," siger hun:

"Med de beslutninger, der er truffet i byplanudvalget, tør jeg ikke sige, om der kommer attraktive bud ind for kommunen. Det vil et udbud afklare – og så må vi bagefter tage politisk stilling til, om de bud, der måtte komme, er værd at gennemføre."

Det vigtige stadionsalg

-Set udefra lader det til at være helt utrolig vigtigt at få solgt Lyngby Stadion. Hvorfor er det det?

"Så længe vi er underlagt et anlægsloft og en serviceramme, så giver det bare rigtig god mening at frasælge anlæg og opgaver, andre kan løfte for os. Et superligastadion er en sådan opgave, og vi skal hellere bruge vores kommunale energi på børnehaver, skoler, ældrepleje og breddeidræt end på et superligastadion," svarer Sofia Osmani.

-I hvis interesse er det, at Lyngby Stadion sælges?

"Det er klart i borgers interesse. For mig er det det helt afgørende i sagen her. Og her skal borgerne forstås bredt i kommunen."

-Hvad er konsekvensen, hvis Lyngby Stadion ikke sælges?

"At vi fortsat skal bruge tid, energi og penge på stadion, såfremt vi ønsker, at der kan spilles superligafodbold i kommunen. Og selv om jeg ikke personligt er stor fodboldfan, så synes jeg, at der skal være plads til også dét kulturelle tilbud for kommunens borgere. Jeg ser bare helst, at det fremadrettet sker på et privat stadion."

De mange hensyn

-Er hensynet til stadionprojektet og en eventuel køber større end hensynet til naboer og borgere i området omkring Lyngby Stadion?

"Når vi vedtager nye lokalplaner eller i øvrigt træffer beslutninger er der en lang række af hensyn. I denne sag er der et hensyn til naboerne, til brugerne af breddeidrætten, til de mange Lyngby-Taarbæk borgere, der gerne vil se superligafodbold og til alle borgere, der ønsker, at vi bruger skatteborgernes ressourcer på en effektiv måde. Hensynet til naboerne ville isoleret set betyde, at der aldrig blev bygget én kvadratmeter mere på stadion," siger Sofia Osmani:

"Hensynet til de, der følger Lyngby Boldklub, ville omvendt tilsige, at vi byggede det største flotteste stadion, der kunne understøtte en god fodboldoplevelse. For breddeidrætten vil det måske isoleret set være bedst, om alle kvadratmeter blev brugt på dem. Og de borgere, der bor længere væk, kan have en interesse i, at vi sælger til højest mulig pris og med så mange studieboliger som muligt – for så slipper de billigere i skat. Og de, der savner store koncerter i kommunen kan mene, at vi bør tillade mange og store koncerter, fordi de så kan få den oplevelse i kommunen."

"Der er dermed mange hensyn, der skal balanceres. Naboerne er et af de hensyn og naturligvis en meget vigtig gruppe. Derfor er der også lagt op til et byggeri, der i omfang og belastning er langt mindre, end det, den gældende lokalplan åbner op for. Og derfor har vi også i beslutningen i byplanudvalget valgt at vægte hensynet til naboerne højere end hensynet til dem, der for eksempel drømmer om store koncerter på stadion eller mange ungdomsboliger. Men vi kan ikke kun tage hensyn til naboerne. Vi er også nødt til at tage hensyn til kommunens øvrige borgere. De eneste, vi ikke har taget hensyn til, er potentielle købere. Havde vi det, var planerne blevet langt vildere og større."

Publiceret 25 September 2019 17:00