"Vores største ønske er, at der bliver bygget noget, hvor de akustiske forhold ville være optimale og hvor vi bliver fri for alle de indeklimaproblemer," siger formand for musikskolens bestyrelse, Birgitte Dolevert Larsen

Bestyrelse: "Musikskolen grænser til det groteske"

Vandskade, svamp og dårligt indklima - musikskolens elever flyttes rundt i kommunen for at modtage undervisning. Skolens bestyrelsen frygter, at går ud over både elevernes og lærernes motivation

Af
Pernille Borenhoff

"... vores børns musik- og billedskole befinder sig i en meget uholdbar situation. Nu er to ud af musikskolens i alt tre centre lukket grundet vandskade og dårligt indeklima, og der findes ikke egnede bygninger, som kan rumme de mange elever og aktiviteter fra disse to centre. Bestyrelsen er oprigtigt bekymret for Musikskolens fremtid – og dermed for adgangen til kvalificeret musikundervisning for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det er nødvendigt med en ny musikskole nu!"

Sådan lyder indledningen til det brev, som bestyrelsesformand Birgitte Dolevert Larsen på vegne af Brugerbestyrelsen i Musik- og Billedskolen har sendt ud til samtlige forældre til de omkring 1600 elever, der bruger musik- og billedskolen.

Årsagen er, at den er helt gal i forhold til lokaler, hvor musikskolens elever kan blive undervist. Og helt gal er den når det drejer sig om at finde lokaler til sammenspil.

Musikskolens flagskib - Ny Lyngbygaard - ligger på Toftebæksvej. Det lukkede i foråret helt ned på grund af dårligt indeklima. Det var her, administrationen sad. Og her, at der var akustik og mulighed for at elever kunne samles til sammenspil.

"Det er kun godt et år siden, at stedet blev renoveret. Blandt andet salen blev fint istandsat, så man kunne holde koncerter der. Men der blev opdaget indeklimaproblemer, så alle blev flyttet i foråret. Det er helt nu helt lukket, og administration sidder i ved hallen i idrætsbyen, og undervisningen er genhuset andre steder," siger Birgitte Dolevert Larsen.

Problemer overalt

Center to er på Hummeltofteskolen i en tilbygning ved boldbanerne. Også det center blev for få år siden renoveret. Men heller ikke her kan eleverne modtage undervisning.

"Man har haft vandskade på Hummeltofteskolen i juli, og tingene har stået med vand, så der er kommet svamp. Bygningen blev ellers sat i stand for tre år siden, så den kunne rumme musikskolen. Både til enkeltundervisning og sammenspil," siger Birgitte Dolevert Larsen, hvis datter, der i lighed med omkring 450 andre elever er blevet ramt af de mange lukninger og flytninger.

"Jeg har snart ikke tal på, hvor mange gange hun er blevet flyttet i de ti år, hun har gået i musikskole. DTU, den tidligere Lyngby Ungdomsskole (nu Maskinmesterskolen), Hummeltofteskolen, Engelsborgskolen, Center 1, Virum Skole, Fuglsanggårdsskolen, Kongevejens Skole og Ny Lyngbygaard er blot nogle af de steder, hun har sunget og spillet. Flere steder ofte med minimal adgang til instrumenter;" siger Birgitte Dolevert Larsen.

Undervisningen af de mange musikskoleelever foregår nu til dels på Center 1 ved Engelsborgskolen, der er åbnet igen efter at der også her var indeklimaproblemer, dels i klasselokaler på flere af kommunens skoler, dels rundt i forefaldende lokaler rundt omkring og dels planlægges undervisning i et tomt hus på Rustenborgvej, hvortil man påtænker at flytte administrationen. Lokaleproblemerne har ifølge bestyrelsesformanden ført til at mange undervisningstilbud ikke er kommet i gang efter sommerferien.

"Jeg synes, at det er rigtig ærgerligt. Det er et tilbud til de unge mennesker, der koster mange penge for forældrene og kommunen, og det er bare ikke motiverende for de unge mennesker, at de ikke kan spille i et lokale med ordentlig akustik, ordentlige instrumenter og hvor lyset slukker automatisk efter fem minutter, så de må hoppe rundt, for at få det sat i gang," siger hun.

Lange blikke til nabokommunerne

Birgitte er også bekymret for lærerstaben og deres arbejdsbetingelser.

"Der er mange dygtige lærere, men hvor længe gider de blive ved med at undervise, når de ikke har ordentlige arbejdsforhold? Jeg frygter for, at vi ikke kan fastholde nuværende og blive ved med at skaffe lærere til skolen," siger hun.

Birgitte og den øvrige bestyrelse efterlyser, at kommunen viser, at de prioriteter musikundervisning. Og de kigger med slet skjult misundelse til nabokommunerne, hvor man i langt højere grad giver gode forhold musikundervisningen. Det gælder både Rudersdal Kommune, Gladsaxe, Farum og Gentofte, hvor der alle steder er musikhuse.

"Jeg synes personligt, at det er et kulturelt tilbud, som er vigtigt. Det er vigtigt, at vi får stimuleret de evner, de unge mennesker har. Man ved, at det er sundt at være kreativ ud i musik, og undersøgelser viser, at ens indlæringsevne bliver stimuleret af at dyrke musik.

Nu er det vores tur. Der er akut behov for en helt ny musikskole i vores kommune i stedet for vores indeklimaramte og nu lukkede musikskolecentre," siger hun.

Publiceret 18 September 2019 11:30