"At tro, at vi kan løse alle kommunens udfordringer gennem skattestigninger, vil blive dyrt. Meget dyrt," siger den konservative gruppeformand, Richard Sandbæk. Foto: Lars Schmidt

K: Hellere effektiviseringer end en skattestigning

Den konservative gruppeformand, Richard Sandbæk, mener, at S og SF klynker og taler kommunen ned, når de to partier taler imod en budgetproces, som de selv har stemt for.

Af
Lars Schmidt

ØKONOMI Om en uges tid, når regeringens aftale med kommunerne er regnet igennem, og vi ved, hvad Lyngby-Taarbæk har at rutte med rent økonomisk næste år, så starter de politiske forhandlinger om budgettet.

Men allerede nu ser tonen for forhandlingerne ud til at blive lagt.

Den konservative gruppeformand, Richard Sandbæk, følger nemlig op på Socialdemokratiets og SF's ønske om en skatteforhøjelse ved at sige, at de to partier klynker og taler kommunen ned.

Det er faldet Sandbæk og Konservative for brystet, at de socialdemokratiske viceborgmester, Simon Pihl Sørensen, i sidste uges Det Grønne Område kaldte serviceniveauet "usselt". Og han reagerer tillige på Pihl Sørensens kritik af, at man ikke har udvist rettidig omhu ved efter viceborgmesterens mening ikke at have styret og bremset op tide.

"Jeg har med forbløffelse og stor undren læst interviewet med S og SF som desværre med stor iver forsøger at tale vores gode kommune ned. Der er mange gode ting ved vores kommune. Mange borgere og virksomheder ønsker at bosætte sig i Lyngby-Taarbæk Kommune, og jeg er også selv stolt over at bo i vores dejlige kommune," siger Richard Sandbæk:

"S og SF har selv stemt for den proces, vi arbejder efter ,og det er den socialdemokratiske regerings ansvar, at kommuneaftalen omkring økonomi er forsinket. Vigtigt er det også at bemærke, at S og SF endte med at stemme for flertallets (K, V og R) forslag i kommunalbestyrelsen den 29.august. S og SF kunne jo have stemt imod, så hvorfor denne klynken?"

En mindre skatteforhøjelse

Richard Sandbæk afviser dog ikke, at skatten kan komme til at stige i Lyngby-Taarbæk:

"Som kommunens økonomiske situation er, skal der foretages besparelser, og, ja, der skal efter al sandsynlighed også være en mindre skatteforhøjelse fra 2021," siger han - og fortsætter:

"Her er det, at pragmatikken kan komme i spil, idet S og SF ønsker at løse kommunens udfordringer med skatteforhøjelser, hvor vi som konservative ønsker at løse udfordringerne gennem effektiviseringer. Og hvis det ikke er tilstrækkeligt, så kan mindre skatteforhøjelser komme på forhandlingsbordet."

Richard Sandbæk fastholder, at det vil koste en del penge at hæve skatten:

"Det er trods alt et faktum, at kommunerne er underlagt et serviceloft udstukket af Folketinget, som gør, at vi ikke frit kan bruge flere penge. Højere skatter vil blive straffet prompte med de nuværende regler. Eksempelvis skal vi som kommune lidt simplificeret opkræve 400 kroner ekstra fra en borger i skat, hvis vi skal bruge 100 kroner mere på service. Det er den, straf regeringen vil pålægge en kommune, hvis skatten bliver forhøjet og servicerammen overskredet. At tro, at vi kan løse alle kommunens udfordringer gennem skattestigninger, vil blive dyrt. Meget dyrt."

Letbanen

Richard Sandbæk er ikke enig med Simon Pihl Sørensen i, at der er grebet for sent ind:

"Hvis det nu var rigtigt, hvilket det ikke er, så er det i hvert fald en udfordring, vi deler med stort set alle kommuner. Jeg er dog enig i, at vi på enkelte områder kunne have truffet bedre beslutninger for kommunens økonomi," siger han - og trækker letbanen frem i det økonomiske lyd:

"Det havde f.eks. hjulpet gevaldigt på driftsunderskuddet, hvis ikke S og SF havde stemt for en letbane, der årligt koster vores kommune 20 mio. kroner, og det er endda, før vi skal dække vores del af et driftsunderskud for letbanen. Så, kære S og SF, kæmp der, hvor kampen skal kæmpes - nemlig over for regeringen, hvor begge jeres partier har en del at skulle have sagt."

Publiceret 10 September 2019 19:00