"Det er at stikke folk blår i øjnene, at vi ikke siger, at der er brug for en skatteforhøjelse. Vi kan ikke længere finansiere vores velfærdig på en ordentlig og anstændig måde," siger Simon Pihl Sørensen. Foto: Lars Schmidt

Simon Pihl vil have skatten op: "Niveauet er usselt"

S og SF er utilfredse med, at K, V og R har vedtaget besparelser, før kommuneaftalen er kommet i land. De to parter er enige om, at en skattestigning er løsningen på kommunens pressede økonomi.

Af
Lars Schmidt

BUDGETTET Får Lyngby-Taarbæk Kommune ikke en skatteforhøjelse til næste år, ryger bunden ud af kommunens økonomi.

Det mener kommunens socialdemokratiske viceborgmester, Simon Pihl Sørensen. Han siger til Det Grønne Område, at kommunen burde have bremset op og styret økonomien i tide, for så havde man undgået den store sparerunde, man er i gang med nu.

Et flertal i kommunalbestyrelsen bestående af Konservative, Venstre og Radikale vedtog på mødet i sidste uge besparelser på én procent af det samlede budget, svarende til små 30 mio. kroner. Alt efter, hvordan regeringens aftale med kommunerne ser ud, skal der sættes yderligere sparetiltag i værk.

Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten mente, at man skulle vente på kommuneaftalen, før man vedtog besparelserne.

"Jeg mener, at vi bør kigge på at hæve skatten i stedet for bare endnu engang at skære ned på servicen her i kommunen. Det bliver simpelthen for primitivt," siger Sigurd Agersnap. Foto: Lars Schmidt

Penge til kommunerne

"Der er ingen tvivl om, at ser man i regeringens Forståelsespapir, så får kommuneaftalen ikke negative konsekvenser for kommunerne. Vores økonomi bliver bedre. Man kunne også forestille sig, at nogle af kravene – f.eks. servicerammen – slækkes der på. Der kommer penge til kommunerne. Derfor foreslog vi, SFog Enhedslisten, at vi skulle vente med besparelserne. Men nej. Man kunne ikke vente en uge, selv om vores økonomi til den tid kan se meget bedre ud," siger Simon Pihl Sørensen.

SF' Sigurd Agersnap er heller ikke tilfreds:

"Jeg er simpelthen bange for, at kommunalbestyrelsen er i gang med at lave nedskæringer i blinde. Vi kender endnu ikke kommuneaftalen, som jo til dels bestemmer, hvor mange penge kommunen har til næste år, og dels om vi kan hæve skatten. Når vi ikke har det fulde billede endnu, så synes jeg, at det er noget hovedkulds at kaste sig ud i så voldsomme nedskæringer."

Og der ér tale om store nedskæringer. Blandt andet skal der skæres kraftigt i administrationen - så kraftigt, at man forventer, at 19,5 stillinger nedlægges.

Skattestigning

Men selv om der - måske - kommer penge til kommunerne, så er der brug for flere penge til den kommunale drift, mener Simon Pihl Sørensen.

"Jeg oplever ikke, at vi har et højere serviceniveau end i andre kommuner. Jeg oplever, at vi har for mange klager. Vi har nået et niveau, der er for usselt på mange områder," fastslår han - og fortsætter:

"Meget rammer unødigt hårdt, fordi vi ikke har styret og bremset op i tide. De sidste to budgetter har der været alt for meget fokus på at lægge på. Vi ender på en måde, som rammer i yderste led. Det er én procent alle steder, på socialområdet, børneområdet. Vi oplever, at forældre til børn i daginstitutioner og skolebestyrelser siger, at det ikke hænger sammen – hverken de fysiske ting eller driften. Niveauet er blevet for ringe."

Set med hans øjne er der kun én løsning: En skattestigning.

Blår i øjnene

"Det er at stikke folk blår i øjnene, at vi ikke siger, at der er brug for en skatteforhøjelse. Vi kan ikke længere finansiere vores velfærdig på en ordentlig og anstændig måde. Vores borgere er nogle af dem, der har fået de største skattelettelser. De vil gerne betale en lille smule for at sikre, at deres børn får en ordentlig daginstitution, en god skolegang og en god service på plejehjemmene," siger Simon Pihl Sørensen:

"Hvis vi ikke nu siger til det borgerne, som det er, er det igen udtryk for manglende rettidig omhu. Vi får en udligningsreform. Uanset om V eller S til at sidde for bordenden, så kommer den til at koste LTK penge. Det er Folketinget, der beslutter det. Får vi ikke en skatteforhøjelse, vil bunden ryge ud af vores økonomi."

Sigurd Agersnap er enig:

"Jeg mener, at vi bør kigge på at hæve skatten i stedet for bare endnu engang at skære ned på servicen her i kommunen. Det bliver simpelthen for primitivt, og jeg kan godt være bange for, at vi nu laver nogle besparelser, som viser sig langt dyrere på den lidt længere bane. Sparer man eksempelvis på antallet voksne i daginstitutionerne, så ved vi, at regningen bliver langt større på den lange bane," siger han:

"Hvis SF skal gå med til at skære på servicen her i kommunen, så skal det være i en kort årrække og på grund af nød. Vi mener bestemt ikke, at velfærdsniveauet er for højt her i kommunen, tværtimod. Der mangler hænder i børnehaverne og på skolerne er faciliteterne for ringe."

Kritik af styringen

Spørger man Simon Pihl Sørensen om, hvorfor man ikke har bremset op i tiden, lyder svaret:

"Den måde, vi styrer det på, det er dér, vi ikke er gode nok. Der må være noget i vores organisation, struktur og ledelse, der ikke hænger sammen."

Han afviser dog, at han kommer med kritik af forvaltningens måde at håndtere økonomien på:

"Jeg kritiserer ikke forvaltningen. Jeg kritiserer os selv. I stedet for at lægge på budgettet skulle vi have bremset op og styret langt mere økonomisk forsvarligt. Det har der ikke være lydhørhed over for ved de seneste budgetforhandlinger. Det er også en kritik af, at vi på styring og ledelse og evne til at implementere de beslutninger, der tages, ikke er stærke nok," siger han - og slutter:

"Vi har lavet så mange omorganiseringer, som jeg aldrig ser gevinsterne af. Man kan hele tiden påstå, at det er den og den regerings skyld, at vi har udfordringer, men vi er altså også nødt til at gribe i egen barm. Vi skal kikke kritisk på, om vi går til opgaven tilstrækkeligt strategisk. Det er en kritik, der også går på mig. Styring kræver også politikere, der har røv i bukserne. Det handler om ledelseskvalitet. Vi som økonomiudvalg har et ansvar, og det har ledelsen i kommunen også."

Publiceret 03 September 2019 11:00