Processen omkring Sorgenfri Torv blev sat i gang i 2008. I dette forår blev den igen stillet i bero, men kun kortvarigt. 4. december i år skal politikerne præsenteres for arbejdsgruppens forslag til en helhedsplan. Foto: Lars Schmidt

Processen omkring Sorgenfri Torv blev sat i gang i 2008. I dette forår blev den igen stillet i bero, men kun kortvarigt. 4. december i år skal politikerne præsenteres for arbejdsgruppens forslag til en helhedsplan. Foto: Lars Schmidt

Byværksted om Sorgenfri Torv - i stedet for borgermøde

På lørdag er der mellem kl. 10 og 13 byværksted ved det gamle bibliotek på sydtorvet. Her kan man give sin mening om bymidten til kende.

Af
Lars Schmidt

SORGENFRI I foråret blev processen om en helhedsplan for bymidten i Sorgenfri sat i bero. For efter at der gik politik i den, valgte processens facilitator at tage sit gode tøj og gå.

Men nu er der kommet ny facilitator på. Og den forskudte tidsplan er efter en opstramning blevet overhalet inden om, så det ser ud til, at politikerne i byplanudvalget 4. december vil blive præsenteret for forslag til, hvordan helhedsplanen for bymidten i Sorgenfri skal se ud.

Et af midlerne til at nå så langt er borgerinddragelse, og allerede nu på lørdag tages der hul på en lidt alternativ en af slagsen. Her har man valgt lave et byværksted på Sorgenfri Torv ved det gamle bibliotek - i stedet for at holde et egentligt borgermøde.

Her vil man i tidsrummet kl. 10-13 kunne høre om processen og udviklingen af bymidten, og man vil få rig lejlighed for at give sin mening til kende.

Det, som kommer ud af byværkstedet, skal sammenholdes med en lang række borgerinterviews, som finder sted her i august, og præsenteres for arbejdsgruppen i september, hvorefter der skal laves helt konkrete forslag til en helhedsplan for bymidten.

Mange interesser i spil

"Ved de borgerinterviews, vi gernnemfører nu, vil vi spørge borgerne om, hvor de handler i dag, om de kombinerer deres indkøb på nord- og sydtorvet. Vi vil høre, hvordan de oplever torvet i dag, og vi vil mægtig gerne høre om deres generelle indkøbsadfærd," siger processens nye facilitator, Svend Erik Rolandsen fra rådgivningsvirksomheden CFBO.

Rolandsen, der er partner i firmaet og er rådgiver inden for byplanlægning og borgerinddragelse, fortæller, hvorfor han og firmaet har mod på en opgave, som et andet, lignende rådgivningsfirma trak sig fra, fordi der gik for meget politik i processen:

"Vi har erfaring med at arbejde i områder, hvor der er mange interesser i spil. Det spændende er, at det her betyder meget for mange mennesker. Der er fysiske aspekter omkring butikker og trafik, og så er der inddragelse af borgerne og ejerne i processen."

I venteposition i 10 år

Kommunens projektleder, arkitekt Helle Jørgensen, har været med omkring Sorgenfri Torv og bymidte, siden processen startede for 11 år siden - i 2008.

"Processen har været i en venteposition i mere end 10 år," fastslår hun:

"Vores opdrag er, at vi skal fremtidssikre Sorgenfri Torv, så der også ude i fremtiden kan handles dagligvarer i bymidten i Sorgenfri. Men der skal ske noget nu, for ellers kan vi om 10 år ikke indfri løftet om, at borgerne kan handle lokalt."

Publiceret 29 August 2019 11:30