"Jeg er faktisk ret irriteret, og jeg er nok ikke den eneste. For fire år siden kunne man godt lave en kommuneaftale hen over sommeren, selv om der var valg på nogenlunde samme tidspunkt," siger borgmester Sofia Osmani om regeringens forsinkelse af budgetprocessen i kommunerne. Foto: Lars Schmidt

Fyringer på vej: Stram økonomi giver benhårde besparelser i Lyngby-Taarbæk Kommune

Men overblikket er der ikke endnu. Som det ser ud nu, hvor intet på nogen måde er sikkert, er de manglende 66 mio. kroner blevet til 51 mio. De første 30 mio. er fundet, og der er tale om hårde besparelser. En skattestigning er på tale.

Af
Lars Schmidt

ØKONOMI Normalt ville borgmesteren og hendes kollegaer i kommunalbestyrelsen på nuværende tidspunkt have fuldt overblik over, hvordan det ser ud med økonomien. Og de ville være i fuld sving med de politiske forhandlinger om næste års økonomi.

Men lige nu er man i gang med at forhandle budget i blinde, for den nye regering har skullet have ekstraordinær lang betænkningstid, før man kunne gå i gang med forhandlingerne om kommunernes økonomi med Kommunernes Landsforening.

Regeringens forhandlinger med KL forventes først at være færdige en god uge ind i september, og det betyder, at hele budgetprocessen er skubbet så meget, at vi skal helt frem til den sidste dag i oktober, før budgettet kan vedtages.

Først dér bliver det endeligt konfirmeret, hvor mange kommunale medarbejdere der fyres. For det er det, som kommer til at ske. Det budget, som politikerne venter på at forhandle om, er et rædselsbudget, som kommer til at koste hoveder.

Især administrationen må holde for, besluttede kommunalbestyrelsen på sit seneste møde. Her gik man nemlig i gang med at behandle det sparekatalog, som i månedsvis har været i spil.

Der blev fundet besparelser for små 30 af de 51 mio. kroner, man forventer, at der skal findes. Første del af spareøvelsen var at finde besparelser på én procent af det samlede budget.

Og her er det en besparelse på mere end 9 mio. kroner i administrationen, som løber med de største overskrifter. Omsat til medarbejdere svarer de 9 mio. kroner nemlig til 19,5 medarbejdere.

Kigger man ud over de voldsomme besparelser i administrationen, så er det i det store og hele det børn og ældre, som kommer til at holde for, og det bliver naturligvis værre, hvis der skal findes flere penge.

Det næste, som ligger for, og som ikke er vedtaget, er nedlæggelse af pulje til IT-udstyr til skoleeleverne, lukning af ungdomsklubberne, fyring af naturpædagoger og støttepædagoger og nedlæggelse af det, man kalder de små aftenvagter på pleje- og træningscentre.

Men måske det ikke kommer til at ske. Også selv om der skal findes flere penge. For en del af pengene kan ende med at blive fundet ved hjælp af en skattestigning.

Skattestigning på vej

"Det er mit indtryk, at alle er indstillet på at løfte det her i fællesskab. Vi er indstillet på, at det her kommer ikke til at blive nemt," siger borgmester Sofia Osmani (K) til Det Grønne Område:

"Vi finder de 20 mio., som vi skal til. Vi vil tage halvdelen på budgetreduktioner og halvdelen på en eventuel skattestigning. Der er en lang række ubekendte, når vi når ud til 2021. Så jeg vil ikke afvise, at vi kan komme til at snakke skattestigning. Men det er ikke min politik. Det er ikke min ambition," understreger hun:

"Jeg håber personligt, at kommuneaftalen og den fremtidige udligningsreform vil betyde, at skatten ikke stiger. Men realistisk set er det lidt optimistisk. Jeg kan godt forstå, at man kan have en holdning, at vi kan hæve skatten. Det løser bare ikke det faktum, at vi overskrider servicerammen, så en skattestigning vil blive dyr. Vi vil få en sanktion på servicerammen og på skatten. Med det gældende sanktionssystem vil det være sådan, at for at bruge én krone mere på service på borgerne, vil vi skulle opkræve mere end 4 kroner i skat. Det siger lidt om, hvor dårlige en forretning det er for os at regulere på skatten."

Venstre pointerer over for Det Grønne Område, at man ikke er med på en skattestigning. Henriette Breum siger:

"Intet er aftalt endnu. Men som borgerligt parti er vi principielt imod skattestigninger. Men vi har naturligvis ikke noget imod at se beregningerne på konsekvensen af en skattestigning holdt op imod, hvordan pengene ellers kan findes. "

Ingen ønskeseddel i år

"Alting gør ondt lige nu. Det er ikke nogen sjov situation at være i," siger Sofia Osmani:

"Med hensyn til administrationen, så skal reduceres i antallet af medarbejdere. Noget klares med naturlig afgang, men det kan ikke udelukkes, at der vil være egentlige afskedigelser. Vi bruger mange penge på administration, men vi er ikke så mange medarbejdere. Vi bruger mange penge på husleje," forklarer hun - og understreger:

"Det er ikke i år, man skal komme med ønskesedlen. Jeg kan ikke forestille mig, at vi kommer til at lave store opprioriteringer og sætte nye initiativer i gang. Det er svært nok, som det er. Vi har en forventning om, at der kommer noget på normeringerne, men det er ikke til at vide, hvordan vi får pengene. Vi er ikke dem, der ligger lavest på normeringerne. Jeg tør ikke bruge pengene, før vi har dem. Grundlæggende har vi en sund økonomi. En række kommuner er udfordret, men jeg vil gerne, at vores økonomi fremadrettet er så, så vi bliver nødt til at tilpasse vores budgetter."

Udskydelsen af processen

Sofia Osmani er mere end normalt ærgerlig over, at hele budgetprocessen er forlænget.

"Alle vores forhandlingsmøder er udskudt. Tidsplanen er rykket. Første- og andenbehandling er rykket, vi har indkaldt til nye møder, og vi har en ny dato for et nyt borgermøde: 3. oktober. Det skulle ellers være holdt i slutningen af august/starten af september. Vores tal, som vi skal bygge vores budgetter på, er mere end to måneder forsinket. Dem plejer vi at få i juni, inden sommerferien starter," siger hun.

"Budgettet er først på plads efter efterårsferien. Gør det noget? For at 179 MF’ere skulle kunne holde sommerferie, har man generet mere end 2.000 kommunalbestyrelsesmedlemmer, som skulle lave deres kalendere om. Jeg er faktisk ret irriteret over det, og jeg er nok ikke den eneste. For fire år siden kunne man godt lave en kommuneaftale hen over sommeren, selv om der var valg på nogenlunde samme tidspunkt," siger borgmesteren - og slutter:

"Man kan være bekymret for, at forsinkelsen påvirker kvaliteten af budgettet. Får vi ingen penge, skal vi i gennemsnit spare 80-100 mio. om året i de kommende år. Men omvendt blev der givet rigtig mange løfter i valgkampen, og man må forvente, at nogle af dem bliver indfriet. Og så vil vores økonomiske situation se anderledes ud. Lige nu agerer jeg efter, at vi ingen penge får, så vi agerer efter det værst mulige scenarie."

Publiceret 27 August 2019 11:30