Anne Sandback mener, at beboerne i lejlighedskomplekset på Jægersborgvej ved motorvejen er blevet overset i arbejdet med Firskovvej. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Anne Sandback mener, at beboerne i lejlighedskomplekset på Jægersborgvej ved motorvejen er blevet overset i arbejdet med Firskovvej. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Beboer: De bløde trafikanter i klemme med udvidelsen af Firskovvej

De bløde trafikanter er ofret for bedre forhold til bilisterne, lyder kritikken fra en beboer på Jægersborgvej, som mener, at der ikke er taget hensyn til fåtallet

Af
Mikkel Brøgger Petersen

TRAFIK Fra fortovet foran sin ejendom har Anne Sandbeck udsigt fra første række til det kommende vejkryds mellem Jægersborgvej og den udvidede Firskovvej.

Men allerede inden at Firskovvej i denne ende bliver taget i brug, har hun fået et forvarsel om, hvad der venter. Og så er der de problemer, hun allerede oplever nu.

Hun mener, at Lyngby-Taarbæk Kommune ofrer hensynet til fåtallet for at gøre trafikforholdene bedre for flertallet.

"Det lader til, at Lyngby-Taarbæk Kommune har haft så meget fokus på det store billede med at flytte trafikken i forhold til letbanen og det nye område, og det er muligvis fint nok, for jeg er ikke imod udvikling, men man må også gerne tage hensyn til fåtallet af borgere her i byen. Vi har ikke store krav, men de har godt nok gjort det svært for os," siger hun.

- Er man ikke nødt til at ofre sig for det store flertal?

"Det er ikke rimeligt, at der tages så stort hensyn til bilisterne, som kommunen gør. Jeg er normalt ret pragmatisk, og der skal tages hensyn til alle, men de hårde trafikanter fylder meget i denne kommune, så det kunne være rart at vide, hvad prioriteringen er i forhold til bløde trafikanter. Der bliver talt om, at der skal cykles mere, men det bliver der ikke gjort noget ved i praksis," siger hun.

De trafikale problemer i dette kryds er allerede store, fortæller beboer, som er bekymret for sikkerheden, når Firskovvej åbner. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

De trafikale problemer i dette kryds er allerede store, fortæller beboer, som er bekymret for sikkerheden, når Firskovvej åbner. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Ét blev til fire

Anne Sandbeck fortæller om flere årsager til, at forholdene er forringet for beboerne ved motorvejen.

"De har fjernet fodgængerovergangen ude foran ejendommen, som vi har haft lige ud for indkørslen. Det var her, man krydsede over som cyklist og gående. Lyskrydset gav også bilisterne en idé om, hvordan man kom ud herfra. For når man kører ud, er man i tvivl om, hvordan man forlader ejendommen på lovlig vis. Det var allerede en udfordring, inden man fjernede lyskrydset," fortæller hun.

De besværlige forhold for bløde trafikanter bliver især udstillet, hvis man kommer cyklende fra Gentofte ad Jægersborgvej, mener hun.

"Før, når jeg kom på cykel fra Gentofte, skulle jeg krydse én gang. Nu skal jeg krydse fire gange for at komme lovligt til vores ejendom. Man skal også aktivt lave en markering ved lyskrydsene om, at der kommer en cyklist eller en fodgænger, for det sker ikke automatisk, som det gør for bilisterne," siger hun.

- Er det ikke fint, at man aktivt skal gøre det, så trafikken glider bedre?

"Den glider bedre for bilisterne, men ikke for os andre. Og du risikerer, at fodgængere og cyklister mister tålmodigheden og går over for rødt," siger hun og fortæller, at det allerede er tilfældet:

"En beboer kan fra sit vindue se, hvor mange cyklister, der kører over for rødt, fordi mange ikke har lyst til at vente, eller de cykler mod kørselsretningen. Det er et billede af, at bløde trafikanter ikke er vigtige nok for Lyngby-Taarbæk Kommune. Kommunen mener, at sikkerheden skulle være blevet bedre, men jeg mener det modsatte. Og der bliver meget mere tryk på, når Firskovvej åbner," siger hun.

"Det samlede billede er, at det virker som om, at kommunen på tegnebrættet er kommet til at sætte en kaffekop oven på vores ejendom, for der er ikke taget hensyn til, at vi skal kunne komme nemt frem og tilbage. Det er selvfølgelig et luksusproblem, men på ingen områder er det blevet lettere for os. Og trafiksikkerheden kommer også i spil, for der er en del børn i opgangen, så der går længere tid, før vi sender dem afsted alene," siger hun.

Publiceret 20 August 2019 11:00