De næste fem måneder må bilisterne indstille sig på at køre en omvej. En del af Lundtoftegårdsvej er nemlig spærret i nordgående retning.

De næste fem måneder må bilisterne indstille sig på at køre en omvej. En del af Lundtoftegårdsvej er nemlig spærret i nordgående retning.

Ensretning af Lundtoftegårdsvej frem til januar 2020

Vestforbrænding og Lyngby-Taarbæk Forsyning omlægger deres ledninger i det kommende halvår

Lundtoftegårdsvej fra Anker Engelundsvej til Lundtofteparken/motorvejsafkørsel 15 være midlertidig lukket for bil- og bustrafik i nordgående retning frem til Januar 2020.

Lukningen af det ene spor sker for at afkorte anlægstiden, sikre trafikanterne og give plads til flere aktører samtidig.

Vestforbrænding omlægger fjernvarmeledninger på Lundtoftegårdsvej, forud for etableringen af letbanen. Mens Lyngby-Taarbæk Forsyning omlægger forsyningsledningen.

Arbejdet forvenstes at være afsluttet i januar 2020 og i den mellemliggende perisode vil Lundtoftegårdsvej fra Anker Engelunds vej til Motorvejs tilkørslen være ensrettet.

Omlægning af trafik

Ensretningen betyder en omlægning af en del af trafikken til Anker Engelunds Vej og Lundtoftevej, forbi Lundtofte skole. På strækningen ved skolen vil kommunen etablere yderligere fartdæmpende foranstaltninger for at sikre skolevejen.

På en del af Lundtoftevej og Anker Engelunds Vej vil der midlertidigt være begrænset standsning og parkering af hensyn til trafikafviklingen.

Buslinjerne 30E, 40E og 300S bliver omlagt, og Lyngby-Taarbæk Kommune henviser til www.rejseplanen.dk for nærmere information.

Fodgængere og cyklister vil ikke blive berørt af ensretningen – de kan fortsat benytte Lundtoftegårdsvej i begge retninger i hele perioden.

Adgangsforhold

Der vil i hele perioden være adgang til alle ejendomme på Lundtoftegårdvej – inkl. de ejendomme, der i øjeblikket har anlægsbyggeri på deres grunde. Kørsel til og fra ejendommene skal naturligvis følge ensretningen.

Publiceret 15 August 2019 10:00