Birte Bøgeløv og andre kolonihavelejere står fortsat uden en ny lejekontrakt, som udløb i 2017. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Birte Bøgeløv og andre kolonihavelejere står fortsat uden en ny lejekontrakt, som udløb i 2017. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Uvished om fremtiden fortsætter for bekymrede kolonihavelejere: 70 år gammel regel skal nu håndhæves

En for længst udløbet uopsigelsesperiode, som stadig forhandles. En regel om størrelse, som nu skal håndhæves efter 70 år. Og nu også lettere mulighed for nedlæggelse. Sommeridyllen i kolonihaverne er truet

Af
Mikkel Brøgger Petersen

Blandt kolonihaverne i Haveforeningen Bredely breder sig midt i denne sommertid usikkerhed over, hvad fremtiden bringer.

Bag de grønne hække går snakken om tre forhold, som spreder bekymringer i en tid, hvor man i Lyngby-Taarbæk Kommunes ældste haveforening ellers skulle nyde sommeren i fulde drag. Det fortæller kolonihavelejer Birte Bøgeløv til Det Grønne Område.

I 2017 udløb uopsigelsesperioden for kolonihavernes lejere, og hvilke konsekvenser har det, går den første bekymring på.

Især når man ser på det anden bekymringspunkt, som drejer sig om den tidligere regerings udspil til fremtidens Hovedstadsområde, som vil gøre det lettere at omplacere kolonihaver.

Og hvad med den stiltiende accept af, at visse kolonihavers bebyggelse er mere end de tilladte 20 kvadratmeter, som har været gældende i omkring 70 år. Vil Lyngby-Taarbæk Kommune pludselig begynde at håndhæve den, lyder tredje bekymring.

Birte Bøgeløv fortæller, at ud fra sine indtryk fra generalforsamlinger, tidligere bestyrelsesarbejde og snakken med andre ejere at dømme, er det en udbredt bekymring.

Ændringerne og uvisheden kan få stor betydning for de 365 kolonihaver, som ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune.

I god tro

Det var tilbage i foråret 2017, at uopsigelsesperioden udløb for kolonihaveejerne. Siden har Kolonihaveforbundet og Lyngby-Taarbæk Kommune forhandlet om en ny aftale. Lyngby-Taarbæk Kommune ejer og udlejer kolonihaverne, mens husene er ejet af haveforeningernes lejere.

Når forhandlingerne står på så længe, opstår en vis uvished, fortæller Birte Bøgeløv.

"Kommunens haveforeninger blev efter udløbet bedt om at komme med forslag til indhold og ændringer til den nye kontrakt. Fra Bredelys side ønskede vi, at vilkåret om 20 kvadratmeters bebyggelse blev ændret til, at bebyggelsen måtte være 10-15 procent af grundens størrelse. Siden har processen kørt uden afgørelse eller imødekommenhed, og Kolonihaveforbundet har flere gange rykket kommunen for svar. Det har gjort mange af os urolige," siger hun.

Da Birte Bøgeløv blev kolonihaveejer i 2002, købte hun i god tro, da hun ikke vidste, at hendes kolonihavehus var større end det tilladte. Det kan blive et springende punkt i fremtiden, hvis man spørger Kolonihaveforbundet.

"Huse, der ikke opfylder reglerne, skal som udgangspunkt lovliggøres, når huset bliver solgt. Man kan så aftale, om det er køber eller sælger, der skal betale for det. Men som udgangspunkt har reglerne hele tiden været gældende. Kulturen har været, at det har været laissez-faire, men den tid er forbi. Nogle bestyrelser har haft den opfattelse, at de har kunnet give lov. Der kan være problemer, fordi folk har købt i god tro. Men de må henvende sig til den lokale forening. Hvis bestyrelsen har lavet fejl eller har solgt ulovlige huse, kan de muligvis have et erstatningsansvar," siger direktør i Kolonihaveforbundet, Ditte Jensen, til Det Grønne Område.

Ventetiden fortsætter

Så er der det med risikoen for omplaceringen. Til det siger Ditte Jensen: "Den politiske aftaler medfører, at kolonihaver kan nedlægges, hvis kolonihaven er enige i beslutningen. I Koloniforbundet var vi bange for, at de ville fjerne frivillighedselementet, men i forbindelse med valgkampen havde vi besøg af en række politikere ude i kolonihaverne, som lovede os, at frivilligheden ikke forsvinder. Vi har tiltro til, at de vil overholde det."

En endelig aftale mellem Kolonihaveforbundet og Lyngby-Taarbæk Kommune er i skrivende stund fortsat ikke på plads. På nuværende tidspunkt kan Lyngby-Taarbæk Kommune ikke love, at en ny uopsigelsesperiode bliver vedtaget, men intet er på den anden side udelukket.

"Kommunen har i øjeblikket drøftelser med Kolonihaveforbundet vedrørende en eventuel ny aftale. Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at svare på, om der vil blive indgået en ny uopsigelighedsperiode. Der er dog fra Kommunalbestyrelsens side accepteret, at kommunen kan indgå en ny 10-års uopsigelighedsperiode," oplyser kontorchef hos Lyngby-Taarbæk Kommune, Tina Koch Ritter, til Det Grønne Område.

Birte Bøgeløv og andre kolonihavelejere må derfor vente lidt endnu, før fremtiden er på plads.

Publiceret 14 August 2019 11:45