Birk ringet i Folkeparken

Birk ringet i Folkeparken

Hærværk på træer er et voksende problem i Lyngby-Tarbæk

Lyngby-Taarbæk Kommune vil gerne værne om byens grønne udtryk, men nogen har åbenbart sat sig for at arbejde for det modsatte

Af
Signe Steffensen

I sidste uge bragte vi artiklen om Danmarks Naturfredningsforenings bekymring over, at kommuenens store karakteristiske træer ikke er tilstrækkeligt beskyttet i nye lokalplaner.

Men meget tyder på, at lovgivning og fredninger ikke hjæler på regulært hærværk. Ved veje og i parker oplever Lyngby-Taarbæk Kommune lige nu et stigende problem med ødelæggelse af træer.

Grøn Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune har det som erklæret mål at være en grøn kommune, hvor borgere og besøgende skal have en oplevelse af at befinde sig i naturnære omgivelser. Derfor værner kommunen om træerne i såvel byrum, på gader og veje, som i de lokale parker og naturområder.

Birk knækket i Folkeparken

Birk knækket i Folkeparken

Da Træstrategien blev vedtaget blev der samtidig afsat 3 mio. til udmøntning af strategien, penge der blandt andet går til at registrere gade-og vejtræer, genplante træer på udvalgte veje, udføre plejeprojekter i flere af kommunens grønne områder samt foretage plantning af træer i parker og på flere af kommunens kirkegårde.

Men de penge forsvinder ikke overraskedne ud i den blå luft, når træerne udsættes for hærværk og ødelægges straks efer de er plantet.

Nyplantet birke fælle i Folkeparken

Nyplantet birke fælle i Folkeparken

Uforståeligt og ærgerlig

Siden foråret 2019 har Lyngby-Taarbæk Kommune oplevet hærværk på træer fem forskellige steder i kommunen. Og den destruktive adfærd undrer arealdriftschef Lars Christiansen.

"Det er uforståeligt og ærgerligt, at nogen ødelægger vores træer. Vi politianmelder naturligvis altid hærværk på træerne. Et stort og flot træ er mange år om at vokse op og kræver løbende pleje. Derfor er det også både krævende og meget dyrt at erstatte de mange ødelagte træer. Jeg henstiller til, at alle passer godt på vores fælles træer, så vi fortsat kan have en flot grøn kommune til glæde for alle," siger Lars Christiansen.

Rødel fældet ved Lyngby Sø

Rødel fældet ved Lyngby Sø

Hvorfor træerne bliver ødelagt er vi ikke bekendt med. En spekulation kunne være, at de nyplantede træer ad åre vil vokse op og muligvis skygge eller blokere for en udsigt. Men vi hører selvfølgelig meget gerne fra de borgere, der har være ude med sav og kniv, som kan fortælle, hvorfor de griber til selvtægt.

Oversavet søjleavnbøg på Virum Stationsvej.

Oversavet søjleavnbøg på Virum Stationsvej.

Hærværk på træer

Påsken 19:

8 nyplantede rødel savet over ved Lyngby Sø, udfor Søterasserne. Arealdrift genplantede træerne og sendte et brev til de omkringliggende beboere om at holde øje med hærværk i området. Arealdrift lavede også et Facebook-opslag med de nyplantede træer.

Maj 2019:

1 nyplantet birketræ savet halvt over i Pipers Park.

Primo juli 2019:

2 nyplantede birketræer savet over i Folkeparken. En af de efterfølgende dage, blev de resterende 3 nyplantede birketræer ringet.

Ultimo juli 2019

1 søjleavnbøg savet over på Virum Stationsvej ved Det Grønne Bælte.

Primo august 2019:

Et større antal bøgetræer er systematisk blevet savet over i det fredede område i Mølleådalen. Det er svært at sige, hvor mange træer, der drejer sig om, da nedsavning er foregået gennem længere tid, så træerne har skudt til siderne og minder derfor mere som en lav hæk. Tilfældet blev opdaget 6/8-19, og er derfor meget nyt.

Publiceret 12 August 2019 16:23