Niels Güntelberg ved skulpturen

Niels Güntelberg ved skulpturen "Den offentlige mening" på Lyngby Torv. Han er fortørnet over, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke vil lægge lokaler til den offentlige mening om letbaneprojektet.

Mødelokale søges til "folkeoplysning" om letbanearbejdet: Kommunen vil ikke lægge lokaler til

Den 21. august er der stiftende generalforsamling i foreningen ”Vores Lyngby og Letbanen”, men kommunen vil ikke lægge lokale til med henvisning til, at der ikke er tale om folkeoplysning. En beslutning, som initiativtager Niels Güntelberg finder helt uacceptabel

Af
Signe Steffensen

Hvor skal man gå hen, når man vil vide, hvordan letbaneprojektet vil påvirke ens ejendom? Er støjen fra byggeriet inden for det rimelige eller er der udstedt en særlig dispensation? Hvad gør man når parkeringspladsen pludselig er væk og hvor lang tid tager gravearbejdet?

Uoverskuelig proces

Letbanebyggeriet er en enorm logistisk og planmæssig opgave, der involverer et hav af interessenter. Hovedstadens letbaneselskab, Lyngby-Taarbæk Kommune, DSB, Vestforbrænding, Lyngby-Taarbæk Forsyning, Radius med flere.

Og for både borgere, forretningsdrivende og handlende kan det være helt uoverskueligt, hvor man skal henvende sig med sine bekymringer og spørgsmål.

Niels Güntelberg, der selv bor i Sorgenfri, har gennem sit liv har samlet rigtig meget erfaring med store og komplekse projekter, og han var i udgangspunktet positiv over for letbanen, men i takt med at projektet udvikler sig, så er han blevet mere og mere skeptisk.

Han har blandet sig i debatten også på de sociale medier, men mener, at der er brug for en mere formaliseret forening, der kan være med til at lægge pres de mange interessenter, så processen bliver så god som mulig.

Generalforsamling

Derfor er han nu gået i gang med at stifte foreningen ”Vores Lyngby og Letbanenmed henblik på at kunne informere og inddrage borgerne i Lyngby om alle de forhold som etableringen af Letbanen vil betyde, for han synes mildest talt ikke, at hverken Kommune, Hovedstadens Letbane eller forsyningsselskaberne er særlig informative.

Den stiftende generalforsamling ”Vores Lyngby og Letbanen” er sat til den 21. august fra kl. 19-22, men hvor den skal holdes er endnu ikke på plads.

For han har søgt Lyngby-Taarbæk Kommune om at stille et lokale til rådighed, men det er blevet afvist med henvisning til, at der er tale om en interesseorganisation og ikke folkeoplysende aktivitet.

En beslutning som Niels Güntelberg ankede på stedet.

”Jeg har netop anket kommunens afgørelse, hvor de afviser at vi kan låne kommunens lokaler. Det finder jeg helt uacceptabelt når det netop handler om at hjælpe kommunens borgere gennem en frivillig forening. Vi skal holde stiftende generalforsamling 21/8 kl 19-22 i Lyngby, men mangler et sted at mødes. Tidspunktet for generalforsamlingen er valgt ud fra, at ferien er overstået, og at foreningen skal nå at blive klar med spørgsmål til kommunalbestyrelsesmødet ugen efter,” fortæller Niels Güntelberg.

Foreløbigt har 56 navngivne personer tilkendegivet, at de vil være en del af foreningen.

”Formålet er at lægge alle oplysninger frem, så det er nemt og tilgængeligt for alle. For som det er nu har borgerne ikke en fair chance for at finde rundt,” siger Niels Güntelberg.

Foreningen vil blandt andet gerne vide, hvilke gener letbanearbejdet medfører og hvad man vil gøre for at mindske dem. Og ikke mindst hvordan man i det hele taget vil sikre en ordentlige dialog med naboer og virksomheder.

Publiceret 08 August 2019 11:45