Et flertal i social- og sundhedsudvalget har stemt for vedtagelse af nye kvalitetsstandarder for hjælp til voksne med handicap. Det giver anledning til bekymriung i Handicaprådet. Foto: Lars Adobe Stock

Et flertal i social- og sundhedsudvalget har stemt for vedtagelse af nye kvalitetsstandarder for hjælp til voksne med handicap. Det giver anledning til bekymriung i Handicaprådet. Foto: Lars Adobe Stock WavebreakMediaMicro - stock.adob

"Kloge besparelser": Standarder for hjælp til voksne med handicap skaber forvirring

Øgede udgifter, knækkede borgere og flere klagesager kan blive afledte konsekvenser af nye kvalitetsstandarder for det specialiserede voksenområde

Af
Mikkel Brøgger Petersen

HANDICAP Med vedtagelsen af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde - for eksempel voksne med handicap eller sindslidelser - var sigtet at præcisere, hvilken hjælp borgerne kan forvente.

Alligevel skaber de nye standarder en del forvirring både politisk og hos Handicaprådet.

Et flertal i kommunalbestyrelsen bestående af Konservative, Socialdemokratiet, Radikale og Venstre stemte for kvalitetsstandarderne, som skal bidrage til en "forventningsafstemning om serviceniveauet med borgerne," som det står i sagsfremstillingen.

SF og Enhedslisten stemte imod. Hanne Agersnap (SF) fortæller hvorfor:

"Vi ligger under et stort pres for at finde penge. Hvis forslaget er for at spare penge, er det dumme besparelser, for dumme besparelser kan give udgifter et andet sted. Beskærer man folks ret til aflastning, kan det gøre, at de knækker helt, så borgeren i stedet for skal på bosted. Det bliver ikke det, borgeren ønsker, og det bliver dyrere for kommunen. Hvis argumentet for de nye kvalitetsstandarder er besparelser, skal det sandsynliggøres, hvordan man sparer penge, og ikke bare forringer forholdene," siger hun til Det Grønne Område.

Forvaltningen vurderer, at kvalitetsstandarderne sparer Lyngby-Taarbæk Kommune for 2,1 mio. kr. årligt.

Kloge besparelser

En analyse af området viser, at omkostningerne på området vil stige betydeligt, og at Lyngby-Taarbæk Kommunes udgifter på området er højere end andre kommuner, som man sammenlignes med i analysen. Borgmester Sofia Osmani (K) har da også allerede peget på det specialiserede voksenområde som en udfordring inden budgetforhandlingerne, hvor man skal finde 66 mio. kr.

Derfor er det oplagt med kloge besparelser, ifølge Hanne Agersnap.

"Kloge besparelser er at investere i forebyggelse. Hvis der var strategi for at investere i forebyggelse eller bistand, fx socialpædagogisk bistand, så kunne det forebygge, at borgerne havde brug for anden hjælp," siger hun.

- Men hvordan skal der blive plads til investeringer, når udgifterne på området bliver ved med at stige?

"Nogle kommuner er bedre til at hjælpe i eget hjem, så de sparer ved ikke at sende borgere på bosted. Det vil være en anden måde at bruge af pengene på," siger hun.

Formand for social og sundhedsudvalget, Bodil Kornbek (S), understreger dog, at vedtagelsen ikke handler om at spare penge.

"Det er først og fremmest et ønske om præcisering og større gennemskuelighed," fortæller hun.

Kvalitetsstandarder skal gøre det lettere for borgerne at gennemskue, hvor meget og hvilken slags hjælp de kan forvente, siger Bodil Kornbek. Foto: Lars Schmidt

Kvalitetsstandarder skal gøre det lettere for borgerne at gennemskue, hvor meget og hvilken slags hjælp de kan forvente, siger Bodil Kornbek. Foto: Lars Schmidt

Kan blive meget dyrere

I den førnævnte analyse blev der peget på, at kvalitetsstandarderne på visse områder manglede præciseringer. Men i forsøget på at rette op på dette, er der opstået bekymring i Handicaprådet.

"Man vil nedsætte antallet af aflastningsdøgn fra 120 til 60. Den reduktion er der ikke givet en ordentlig begrundelse for. Man ved ikke, hvor mange borgere det drejer sig om, men det kan ende med at blive en meget dyrere løsning, for hvis disse borgere ikke får den aflastning, de har brug for, kan deres situation forværres. Det kan blive meget dyrere for kommunen, fordi borgerne kan ende med at skulle anbringes på et bosted," siger rådets formand, Ion Meyer.

Til det siger udvalgsformand Bodil Kornbek følgende:

"Det bør for alle være gennemskueligt, hvilken hjælp og muligheder der gives den enkelte borger alt efter behov og ressourcer, og uanset om man modtager 40, 60 eller 120 aflastningsdøgn. De 60 døgn er også for at præcisere, at det er et aflastningstilbud fra eget hjem, der er tale om. Selvfølgelig er man bekymret, men uigennemskuelighed og uklar praksis kan også skabe bekymring. Det vigtigste må være at have den enkelte borgers behov og udvikling for øje."

Forventer flere klagesager

Med de nye kvalitetsstandarder forventer Lyngby-Taarbæk Kommune allerede nu et stigende antal klagesager på området, vurderer forvaltningen.

I 2018 modtog Ankestyrelsen 13 klager fra borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvoraf styrelsen endte med at omgøre 54 procent af sagerne. På landsplan lå omgørelsesprocenten på 32, ifølge Børne- og Socialministeriet.

"Jeg må udtrykke min store forbavselse over, at forvaltningen forudser flere klagesager. Det vil sige, at man ikke tager udgangspunkt i at finde de bedste individuelle løsninger for borgerne. Man kan aldrig undgå klager, og de kan være ubegrundede. Men i forvejen har Ankestyrelsen enten hjemsendt eller givet medhold i mange sager, så er det underligt, at man laver ændringer, hvor man forventer flere klagesager," siger Ion Meyer og tilføjer:

"Kommunalreformen siger, at kommunen selv skal lægge et serviceniceau, og det betyder, at man forholder sig til, hvad det er for en service, man ønsker at tilbyde. Den service bør ikke være, at man forventer flere klagesager."

På spørgsmålet om, hvorfor man vedtager kvalitetsstandarder, som forventes at øge antallet af klagersager, svarer Bodil Kornbek:

"Kvalitetsstandarderne er en præcisering af det lokale serviceniveau og skulle gerne give borgerne større gennemskuelighed og en fælles viden om mulighederne for hjælp og støtte i kommunen. Det er afgørende, at borgerne altid kan afprøve kommunens beslutninger - det handler om borgernes retssikkerhed."

Publiceret 17 July 2019 10:30