Rigtig meget er blevet pakket ned og sendt i opbevaring, indtil man finder en løsning på Lyngby-Taarbæk Pensionistforenings lokaleproblemer. Foto: Lars Schmidt

Rigtig meget er blevet pakket ned og sendt i opbevaring, indtil man finder en løsning på Lyngby-Taarbæk Pensionistforenings lokaleproblemer. Foto: Lars Schmidt

Fejrer 80-års jubilæum, men føler sig svigtet: Gaven er huslejeforhøjelse og udsættelse

Lyngby-Taarbæk Pensionistforening har mistet lokalerne på Sorgenfrivej og skal nu være to forskellige steder, og det er den jubilerende forening på ingen måde tilfreds med. Der er dog hjælp på vej fra politisk hold.

Af
Lars Schmidt

LOKALER 2. september fylder Lyngby-Taarbæk Pensionistforening 80 år. Og man aner ikke, om man overhovedet er i stand til at fejre den store dag.

For man er stadig i chok over, at man har mistet de lokaler på Sorgenfrivej, som man har haft igennem de seneste 10 år, og som man var meget glade for i foreningen. For her var det muligt, at holde store møder, søndagsfrokost og mange andre aktiviteter. Her var det muligt at komme hinanden ved og få indhold og venskaber i pensionisttilværelsen.

Men det har en så voldsom huslejeforhøjelse sat en stopper for. For dén stigning ville Lyngby-Taarbæk Kommune, der har stået for huslejen til foreningen, ikke betale, og så måtte man fraflytte lokalerne på Sorgenfrivej.

I disse dage er alt ved at være pakket helt ned og på vej til opmagasinering. Og i Lyngby-Taarbæk Pensionistforening er det, som om, at man ikke rigtigt ved, hvad der har ramt foreningen.

Efter møje og besvær er det lykkedes foreningen at få kommunen så meget i tale, at der trods alt er en løsning.

Foreningen er ikke husvild. Men omvendt: Man er slet ikke vild med den løsning, kommunen er kommet med. For det betyder, at foreningens aktiviteter spredes over flere forskellige lokationer i kommunen.

Og det betyder, at man i bestyrelsen frygter, at medlemmerne, som man rundt regnet har 70 af, falder fra.

Lyngby-Taarbæk Pensionistforenings formand, Biagitte Meyer, er frustreret. Her i de nu forladte lokaler på Sorgenfrivej. Foto: Lars Schmidt

Lyngby-Taarbæk Pensionistforenings formand, Biagitte Meyer, er frustreret. Her i de nu forladte lokaler på Sorgenfrivej. Foto: Lars Schmidt

Ikke til at have med at gøre

"De lokaler, vi har fået tilbudt, er ikke noget, man kan byde ældre. De flytter os til Rustenborg. På første sal kan vi have bestyrelsesmøde, og det er ikke det værste. Men der er ikke noget køkken. Vi må ikke bruge det, der er på Rustenborg," fortæller Biagitte Meyer, formand for Lyngby-Taarbæk Pensionistforening:

"Vi er blevet tilbudt et lokale i annekset, som vi vil skulle dele med nogle malerpiger. Faciliteterne er ikke gode. Der er malerpletter, og der lugter af maling. Første gang, vi var der, ville jeg ikke engang sætte mine fingre på bordet, så beskidt var der. Det tredje sted er Borrebakken, et aktivitetscenter, hvor vi kan holde vores søndagsfrokoster. Vi kan kun få det om søndagen, fordi der er lukket der om søndagen."

"Tre steder, det er jo næsten ikke til at have med at gøre. Det er take-it-or-leave-it," supplerer næstformand Lilli Meyer, som tidligere har været formand i Lyngby-Taarbæk Pensionistforening i fem år:

"Vi bliver nødt til at tage imod den løsning. Ellers bliver foreningen opløst. Og vi ved ikke, hvad der sker med foreningen, hvis vores medlemmer ikke ønsker at deltage i søndagsfrokosten på Borrebakken. Og jubilæet ved vi ikke noget om. Hvor skal vi holde det? Vi kan jo ikke invitere folk til en fest, når vi ikke har noget fast sted at være," siger næstformanden.

Næstformand Lilli Meyer og formand Biagitte Meyer foran pensionistforeningens nu tidligere lokaler på Sorgenfrivej. De er på ingen måde tilfredse med forløbet. Foto: Lars Schmidt

Næstformand Lilli Meyer og formand Biagitte Meyer foran pensionistforeningens nu tidligere lokaler på Sorgenfrivej. De er på ingen måde tilfredse med forløbet. Foto: Lars Schmidt

Prioriterer anderledes nu

I Lyngby-Taarbæk Kommune melder man hus forbi på kritikken.

Kommunens sundheds- og sekretariatschef, Jeanette Nygaard Madsen, fortæller til Det Grønne Område, at kommunen ikke har ansvar for foreningens lokaler, men at man hidtil har valgt at betale huslejen via midler fra Servicelovens paragraf 79, som giver kommunerne mulighed for at støtte tiltag, der er aktivirende og forebyggende.

Men nu har man så fra kommunens side valgt at prioritere pensionistforeningen fra og andre til, forklarer hun:

"Det var ikke muligt at tilgodese alle ansøgninger om paragraf 79 indenfor den ramme, der er afsat til paragraf 79 i perioden 2019-2022. Forvaltningen havde undersøgt muligheden for, at pensionistforeningen kunne være på Rustenborghuset, og social- og sundhedsudvalget besluttede på sit møde 18. september 2019, at forvaltningen skulle arbejde videre med denne løsning."

Har ikke krav på lokaler

Jeanette Nygaard Madsen mener bestemt, at Lyngby-Taarbæk Pensionistforening har værdi for kommunen. Men foreningen har ikke krav på lokaler, understreger hun:

"Pensionistforeningen har ikke krav på lokaler. Forvaltningen er således ikke forpligtiget til at stille lokaler til rådighed jf. lovgivningen. I forvaltningens egne retningslinjer for tildeling af paragraf 79-midler indgår udlån af lokaler som en mulighed," siger hun - og understreger:

"Lyngby-Taarbæk Pensionistforening har ligesom andre foreninger værdi for foreningens medlemmer. Medlemmerne tilbydes aktiviteter og socialt samvær, som blandt andet kan bidrage til at forebygge ensomhed. Det har værdi for forvaltningen."

Sundhedschefen afviser, at man kunne have gjort tingene anderledes fra kommunens side:

"Forvaltningens oplevelse er, at der er gjort et stykke arbejde for at finde egnede lokaler. Det er desværre ikke let at finde egnede lokaler i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er nu fundet to lokationer – på henholdsvis Rustenborghuset og Borrebakken. Det er aftalt, at denne løsning evalueres efter tre måneder. Alle pensionistforeningens ting bliver opbevaret, til vi ved om det er en varig løsning," fortæller hun.

Kommunen var uforberedt

I Lyngby-Taarbæk Pensionistforening mener man dog, at kommunens sagtens kunne have leveret en bedre indsats.

"Vi blev opsagt i januar. Jeg tog fat i kommunen og undrede mig. Man bekræftede, at vi var sagt op til 1. august. Og så regnede jeg med, at de ville komme med et udspil. I marts spurgte vi så, om de havde fundet nogle lokaler. I april holdt vi så møde på Rustenborg. De mødte op uden at have forberedt noget. Vi fik intet at vide. Til sidst bad man os selv om at finde noget," fortæller en harm formand, Biagitte Meyer:

"Der gik fra april og så helt hen i juni, før vi fik besked om noget som helst. Kommunen sagde her, at man ikke har steder til os. Midt i juni fik vi så møde nummer to. Her havde kommunen heller ikke forberedt sig. Kommunen ville opmagasinere vores møbler og ting. Alt er pakket ned nu og fordelt mellem Rustenborg og Borrebakken. De sagde, at de ikke havde andet til os. Men vi har fået en aftale med kommunen om, at vi evaluerer til november. Så foreningen fortsætter indtil videre frem til november."

Forventer en løsning

Det behov, pensionistforeningen har, og som det ikke er lykkedes kommunen at opfylde, er, man gerne vil have et lokale til 40 personer, et lille køkken, et handicapvenligt toilet. Lokalerne må meget gerne være i nærheden af gode, offentlige trafikforbindelser.

Socialudvalgsformand Bodil Kornbek (S) satser på en løsning, som også pensionistforeningen bliver glad for:

"Jeg har skrevet til direktøren for området og har bedt dem anvise et sted, der tilgodeser foreningens behov, så jeg forventer, at det bliver løst. Alle foreninger skal have de samme muligheder. Vi skal have en ordentlig dialog om de behov, foreningen har. Men det er jo ikke sikkert, at de kan få noget, der er identisk med deres sted på Sorgenfrivej," understreger Bodil Kornbek.

Næstformand Lilli Meyer og formand Biagitte Meyer på Sorgenfrivej i det, der nu ikke længere er foreningens mødelokale. Foto: Lars Schmidt

Næstformand Lilli Meyer og formand Biagitte Meyer på Sorgenfrivej i det, der nu ikke længere er foreningens mødelokale. Foto: Lars Schmidt

Ikke folkeoplysende forening

Hanne Agersnap (SF), der er næstformand i kultur- og fritidsudvalget, vil også gerne hjælpe foreningen. Hun mener, at der er et helt grundlæggende problem, som skal have fokus: Foreningen er tilsyneladende ikke under folkeoplysningsloven.

"På mig virker det som om, at kommunen ikke har vidst, at foreningen var der. Jeg ved, at man fra socialforvaltningens side har prøvet at finde løsninger, og at man har fundet en midlertidig løsning. Det lader til, at det ikke er en folkeoplysende forening, for så havde man have haft ret til at låne lokaler af kommunen. Og så havde man kendt til dem i fritidsforvaltningen," siger hun til Det Grønne Område:

"En løsning kan være, at man hjælper dem til at danne en forening efter folkeoplysningsloven. Det er meget nemt. Jeg vil tage fat i fritidsforvaltningen for at høre, om de er på sagen, om de er i gang med at finde lokaler og, om de skal hjælpe til at danne en forening under folkeoplysningsloven."

Hanne Agersnap forestiller sig, at der godt kan være en spejderhytte i midtbyen, som ikke bruges i dagtimerne, og som pensionistforeningen måske kan bruge.

"Det er sådan noget, fritidsforvaltningen har stærkt inde på lystavlen," siger hun:

"Der har været en del forslag fremme til Flækken. Det kan være, at nogle af dem kan bruges."

En hyggeklub

Med formandens egne ord er Lyngby-Taarbæk Pensionistforening:

"En hyggeklub med søndagsfrokoster, som er meget efterspurgte. Der er noget med de søndage, hvor ældre mennesker sidder alene derhjemme. Vi har foredrag, og vi tager på ture med Søllerød Pehsionistforenig, en om foråret og en om efteråret. Til efteråret skal vi til Hundested Kro og spise, se sandskulpturer og opleve det nye Hundested."

Men inden det bliver efterår har foreningen 80-års jubilæum. Hvor det jubilæum holdes - og om det overhovedet holdes - ved man ikke noget om endnu.

Publiceret 16 July 2019 10:30