Der er hverken planlagt cykelbane eller cykelsti på Firskovvej ved indkørslen til Cirkuspladsen. Det vil betyde

Der er hverken planlagt cykelbane eller cykelsti på Firskovvej ved indkørslen til Cirkuspladsen. Det vil betyde "særdeles livsfarlige situationer", skønner Cyklistforbundet. Foto: Lars Schmidt

Cyklistforbundet frygter det værste: Firskovvej bliver livsfarlig for cyklister

Det mener i hvert fald den lokale afdeling af Cyklistforbundet, som peger på to livsfarlige steder på den vej, som snart åbnes ud mod Jægersborgvej.

Af
Lars Schmidt

TRAFIK Helhedsplanen for fremtidens Firskovvej efter åbningen ud mod Jægersborgvej får hverken klapsalver eller begejstring med på vejen fra den lokale afdeling af Cyklistforbundet.

Tværtimod beskriver forbundets høringssvar til kommunen en alvorlig bekymring for cyklisternes sikkerhed, når mange flere biler forventes at benytte Firskovvej.

To steder i områder mener man fra Cyklistforbundet, at det vil være direkte livsfarligt for cyklister at færdes, og det er, fordi der disse steder ikke er tænkt hverken cykelbane eller cykelsti ind.

Cyklistforbundet anbefaler direkte, at der - inden Firskovvej åbnes mod Jægersborgvej - bør ske "en ordentlig sikring af cyklisternes sikkerhed og tryghed".

"Vi finder helt generelt, at der ikke tages hensyn til cyklisterne i kommunens planlægning, og at cyklister til stadighed prioriteres under bilister, en forskelsbehandling, hvor cyklister nærmest betragtes som en slags andenrangs mennesker uden betydning," skriver formand Niels Wellendorf på vegne af Cyklistforbundet:

"Dette i en tid, hvor klima og miljø gør, at det nærmest burde være omvendt. Hvor cykling bør fremmes i forhold til en stadigt stigende forurening fra en stigende biltrafik. Som minimum bør cyklister behandles på lige fod med bilister, både når det gælder plads på vejene, fremkommelighed (herunder i lyskryds) og ikke mindst i forhold til sikkerheden."

"Vi finder helt generelt, at der ikke tages hensyn til cyklisterne i kommunens planlægning," siger formanden for den lokale afdeling af Cyklistforbundet, Niels Wellendorf. Foto: Lars Schmidt

Livsfarligt

Cyklistforbundet udpeger strækningen på Firskovvej mellem nummer 5 og indkørslen til Cirkuspladsen som særdeles livsfarlig. Niels Wellendorf skriver:

"En manglende cykelsti eller cykelbane mellem Firskovvej 5 og indkørslen til Cirkuspladsen vil betyde særdeles livsfarlige situationer for de – muligvis få (?), som forvaltningen antyder – cyklister, der tvinges til at dele plads med de mange flere biler, der vil komme her, når Firskovvejs forlængelse åbner. Vi anmoder derfor om, at der snarest findes en løsning her. Indtil da, foreslår vi at der indføres en hastighedsbegrænsning på maks. 40 km/t som påbudt hastighed."

Cyklistforbundet er også bekymret over trafiksikkerheden på Nørgaardsvej, skriver man:

"Nørgaardsvej for en del cyklister kan anvendes som alternativ til at anvende Firskovvej ud til Klampenborgvej. Men også her vil det med den stigende biltrafik være livsfarligt at køre uden cykelstier eller cykelbaner. Så indtil der er fundet en løsning med etablering af cykelsti her, foreslå vi også her en hastighedsbegrænsning på maks. 40 km/t som påbudt hastighed."

Letbanen

Sikkerheden, når letbanen engang kommer, er også afgørende for Cyklistforbundet.

"Lysreguleringen af krydset Firskovvej/Klampenborgvej må nødvendigvis også omfatte cyklisters og fodgængeres krydsning af letbanen. Helt som i den oprindelige løsning, hvor letbanen var placeret på den sydøstlig side af Klampenborgvej ind mod Firskovvej. Det er helt utilstedeligt, at kommunen vil påtvinge cyklisterne at stå af og trække over Klampenborgvej og letbanen. Cyklister kører på cykel," fastslår Niels Wellendorf:

"Cykler er også store cykler som kommunens egne cykler for ældre placeret på plejehjemmene og ladcykler samt cykler med anhængere, som blandt andet bruges til varetransport i det centrale Lyngby. Sådanne cykler kan som ofte kun med besvær trækkes, og det kan tage længere tid at trække sådanne cykler over et stort kryds. Vi anmoder derfor kommunen om at få ændret projektet for dette kryds forud for anlægget af letbanen."

Publiceret 05 July 2019 11:45