Efter demonstrationer for minimumsnormeringer i dagtilbuddene foran Lyngby Rådhus taler forældregruppe nu med borgmester og udvalgsformand om løsning på problemerne. Foto: Lars Schmidt

Efter demonstrationer for minimumsnormeringer i dagtilbuddene foran Lyngby Rådhus taler forældregruppe nu med borgmester og udvalgsformand om løsning på problemerne. Foto: Lars Schmidt

Håb om løft af børneområdet: "Der er brug for en genopretningsplan, ikke yderligere besparelser"

Fred daginstitutionerne for flere besparelser, og lav en genopretningsplan, foreslår forældrenetværk. Borgmester og formand er gået i dialog med forældrene om fremtiden på området

Af
Mikkel Brøgger Petersen

NORMERINGER På et møde i sidste uge med borgmester Sofia Osmani (K), formand for børne- og ungdomsudvalget, Gitte Kjær-Westermann (R) og 10 forældre, som repræsenterer kommunens dagtilbud, fortæller begge parter om en god dialog om udfordringerne i daginstitutionerne. Det fortæller de til Det Grønne Område.

"Vi takker for et godt møde i torsdags og ikke mindst invitationen fra Sofia. Men vores børn kan ikke nøjes med god dialog, for der skal handling bag, og det kræver prioriteringsvillighed," siger Helle Binzer, der taler på vegne af de fem netværk, som repræsenterer kommunens daginstitutioner.

"Kommunens dagtilbud har brug for en genopretningsplan, ikke yderligere besparelser. Vi anbefaler klart og tydeligt, at dagsinstitutionerne fredes i den kommende sparerunde. Forholdene, vi forældre oplever i vores hverdag, er under pres og har brug for investring," siger Helle Binzer.

"Vi lyttede gensidigt, drøftede ændrede krav, hvad der sker, og hvordan vi sammen kommer videre i en ordentlig tone. Jeg tog en del noter til mødet med bekymringer, refleksioner, ideer og ønsker fra forældrene, som jeg bringer videre til drøftelse i udvalget," siger Gitte Kjær-Westermann.

"Vi aftalte endnu et møde efter sommerferien. Det er den rigtige måde at arbejde med udfordringerne på, og det ser jeg frem til," siger hun.

Fred os for besparelser

Om forslaget om at frede dagtilbudsområdet i den kommende sparerunde siger Helle Binzer:

"Situationen lige nu er kritisk, så vi siger, at man skal starte med at frede området."

Det kan formanden dog ikke love.

"Som formand og Radikal vil jeg selvfølgelig gerne kunne imødekomme det. Men vi står samtidig midt i en meget vanskelig budgetproces, og vi har et omfattende materiale med mulige budgetreduktioner i høring i bestyrelser, råd og nævn i øjeblikket. Der er mange ender, som skal nå sammen, og hvordan det hele lander afhænger af de politiske forhandlinger, vi skal i gang med, og ikke mindst den kommende økonomiaftale for kommunerne.

Flere hænder

Forældrenetværket foreslår også en genopretningsplan for området.

"Man skal i gang med at kigge på en genopretningsplan, og det kræver villighed til at investere," siger Helle Binzer, som mener, at politikerne og folk med viden bør tale om økonomien, for det ved de bedst.

"Men vi kan se, at der skal flere hænder til, så lad os tage en videre dialog med netværket om, hvordan vi skaffer flere hænder. Er det for eksempel ved at nedlægge institutiner, hvis de ikke er fyldt op? Det er politikernes arbejde at finde svarerne, vi kan blot understrege, at det ikke er okay at spare på de 0-5-årige igen. Som netværk og forældre er det vores ansvar at påpege, at vi står med et område, der er kritisabelt," siger hun.

"Genopretningsplanen, som blev drøftet på mødet, bringer jeg med tilbage til udvalget. Vi har allerede en del planer på dagtilbudsområdet, fx visionsgrundlaget, vi vedtog i foråret, som er resultat af en bred inddragelsesproces. Når vi mødes igen efter sommerferien, fortsætter vi drøftelserne af diverse planer," siger udvalgsformanden.

Gitte Kjær-Westermann tror, at den store fokus på minimumsnormeringer i den nu overståede valgkamp, betyder handling på området.

"Alle de regeringsforhandlende partier har haft normeringer højt på dagsordenen i valgkampen. Så jeg forventer, at der sker noget fra den front. Helt konkret kunne vi i udvalget drømme om at få løftet normeringerne, hvor der vel at mærke følger penge med til kommunerne, også i denne ende af landet, samt en lempelse af serviceloftet i kommuneforhandlingerne, så vi får en reel mulighed for at øge servicen. Sideløbende arbejder vi lokalpolitisk videre med forældre og personale om fremtiden for vores dagtilbud i kommunen," siger hun.

Publiceret 20 June 2019 11:45