Susanne Bjerregaard Vrist har haft døtrene Anna og Sofie i daginstitution i syv år, hvor hun oplever en gradvis forringelse. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Susanne Bjerregaard Vrist har haft døtrene Anna og Sofie i daginstitution i syv år, hvor hun oplever en gradvis forringelse. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Den bekymrede forælder: "Sofie sagde, at hun ikke ville i børnehave"

Omsorg er der ikke mere tid til, og vikarer er der ikke råd til, er mor til to blevet fortalt i sin daginstitution. Hun oplever, at problemerne er blevet værre over de seneste år

Af
Mikkel Brøgger Petersen

NORMERINGER Med døtrene Anna og Sofie på henholdsvis syv og tre år har Susanne Bjerregaard Vrist oplevet, hvordan normeringerne i Børnehuset Blå er blevet gradvis værre.

Susanne Bjerregaard Vrist har haft børn samme sted i syv år. Den ældste datter oplevede også pressede perioder med for eksempel langtidssygemelding, men også gode oplevelser, fortæller moren.

I efteråret, da den yngste datter Sofie sammen med en stor årgang rykkede fra vuggestue til børnehave, overskred det grænsen for, hvad der er acceptabelt.

"Der var ikke plads til dem i børnehaven, og pludselig var de 23 børn på en stue normeret til 20. Syv af børnene brugte stadig ble, men alligevel laves normeringen til børnehavebørn (hvor én voksen kan passe dobbelt så mange børn, red.). Men de børn var slet ikke selvkørende, så det var ikke i orden," siger moren og tilføjer:

"Jeg har oplevet at tjekke Sofie ind som det 22. barn ud af 23 en morgen. Der var én voksen tilstede."

"Sofie reagerede kraftigt på at starte i børnehave. Hun sagde, at hun ikke ville i børnehave. Det sagde Anna aldrig, hun elskede at starte i børnehave. Og Anna er faktisk den sensitive, mens Sofie er mere udadvendt og modig," siger hun.

En kvalitetsrapport fra 2017 om dagtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune fastslår, at vuggestuernes normeringer lød på 4,1 vuggestuebørn per voksen. BUPL anbefaler 3. Og at der var 7,3 børn per voksen. BUPL anbefaler 6.

Farvel til omsorg

Susanne Bjerregaard Vrist oplever også, at sygemeldt personale ikke bliver erstattet af vikarer.

"I foråret var de ramt af sygdom, men det resulterede ikke i vikarer, for det havde de ikke råd til at gøre, hver gang en pædagog var syg, fortalte de. En garvet pædagog har også fortalt, at omsorg ikke noget, man har tid til længere," siger hun.

Det er især om eftermiddagen, at problemerne opstår. Og det er der ikke noget at sige til ifølge Susanne Bjerregaard Vrist, der viser Det Grønne Område en vagtplan for daginstitutionen.

"Planen viser, at om eftermiddagen går første voksen mellem kl. 12-13, og så er der to voksne tilbage resten af dagen. Men hvor mange børn bliver hentet kl. 13? Derfor har der tit været kaos," siger hun.

Negligerer problemerne

De dårlige normeringer har Susanne Bjerregaard Vrist forsøgt at gøre politikerne opmærksomme på.

"Men de påstår det modsatte. Det gør mig så arrig, at de negligerer det, vi oplever i vores hverdag," fortæller hun.

"Vi var til møde med borgmesteren, men det var svært blot at få anerkendt, at der var et problem eller bare et klart svar. Det var samme udlægning, da der var spørgetime til det seneste kommunalbestyrelsesmøde. Det ligger mellem linjerne, at det er hysterisk at påstå, at der er et problem," siger hun,

"Jeg tror ikke, der er nogen i kommunalbestyrelsen, der finder problemstillingen eller forældrene hysteriske - heller ikke mellem linjerne. Sammen med formandsskabet for børneudvalget har vi da også, blandt andet på baggrund af mødet med Susanne og andre, indkaldt repræsentanter fra samtlige dagtilbudsnetværk til en dialog. Mødet gav mange værdifulde input, som vi vil arbejde videre med. Det ser jeg frem til," siger borgmester Sofia Osmani (K).

Susanne Bjerregaard Vrist medgiver også, at flere penge til bedre normeringer ikke er så ligetil.

"Jeg er med på, at udligningsloftet og serviceloftet sætter begrænsninger, og at det bliver et puslespil at finde ressourcerne, og når vi har påpeget problemerne for politikerne, spørger de os, hvem der skal betale. Det er ikke vores job at finde ud af det. Politikerne bør anerkende problemet og gøre noget ved det," siger hun.

Knalddygtigt personale

Susanne Bjerregaard Vrist understreger, at problemet ikke er personalet. Faktisk kæmper de en heroisk kamp for at få enderne til at mødes.

"De er knalddygtige, og jeg er imponeret over det pædagogiske arbejde, som de alligevel tager sig tid til. Jeg har ikke ét ondt ord at sige om personalet," siger hun.

Hun ser dog også, at personalet skal bruge tid på andre og mindre vigtige opgaver end kerneopgaven.

"Der er kommet mange flere lærerplaner og samtaler med hjemmet. Kan vi ikke blive kaldt til samtale, hvis der er et problem, for ellers bruger man bare tid, som kunne være brugt med børnene. Det er rigtig fint at have visioner og læreplaner, men så længe der ikke er tid til basale behov som bleskift, trøst og konflikthåndtering, bør man ikke bruge tid på det andet," siger hun.

Publiceret 19 June 2019 11:00