6. klasse fra Trongårdsskolen var inviteret med til åbningen.

6. klasse fra Trongårdsskolen var inviteret med til åbningen.

Novozymes bød på rundvisning, enzymer, kaffe og kage

I anledning af indvielsen af Novozymes Innovation Campus var naboer og samarbejdspartnere inviteret til rundvisning og kaffe og kage

Af
Signe Steffensen

Vejret holdt tørt og de røde valmuer blomstrede som var de bestilt til lejligheden, da Novozyems Innovation Campus fredag 7. juni holdt officielt indvielse af bygningens 30.000 kvm kontor- og forskningsfaciliteter. Det var Peder Holk Nielsen, CEO for Novozymes, Lyngby-Taarbæks borgmester Sofia Osmani og elever fra Trongårdsskolen i Lyngby, der klippede det grønne bånd til den nye bygning.

Og det er ikke bare de nærmeste naboer, der har fulgt byggeriet. De ældste af eleverne fra Trongårdsskolen, der deltog i receptione varnemlig også inviteret med, da det første spadestik blev taget tilbage i november 2016. Her var de med til at finde enzymer i en lille jordprøve, som de selv havde taget fra området og ikke mindst prøve at blive lidt klogere på, hvad det er sådan nogle enzymer kan.

For i en tid, hvor miljøet i en grad er kommet på dagsordenen, så kan enzymer faktisk gøre en markant forskel. Det fortalte CEO Peder Holk Nielsen, men gæsterne kunne også selv komme rundt i det nye Innovation Campus og se nogle af de tiltag, der bliver arbejdet med. Det handler både om holdbarhed i fødevareindustrien, enzymer, der får dyr til at udnytte, deres foder bedre og vasketøj, de bliver rent ved meget lave temperaturer. Og interessen og spørgelysten var stor hos de fremmødte.

I sin tale takkede Sofia Osmani netop Novozymes for deres åbenhed og lydhørhed. For Dyrehavegårds jorder har en stor herlighedsværdi for især beboerne i Lundtofte og Hjortekær og der var en del skepsis, da byggeriet i sin tid blev vedtaget.

Netop områdets store herlighedsværdi betyder, at det nye Innovation Campus er tegnet med stor hensyntagen til det omkringliggende landskab. Facadernes lyse, sandstensfarvede teglsten tilfører bygningerne et roligt og homogent, og i forbindelse med lokalplanen forpligtede Novozymes sig til at bidrage til de omkringliggende områder med en vej, gang- og cykelstier og rekreative funktioner i de grønne områder. Så mens dagens talere var i gang kunne man ude på engen se, hvordan lokale hundeluftere allerede havde taget den nye natursti i brug.

”Fra starten har naturen være omdrejningspunktet for projektet. Vi har nænsomt skullet indpasse et meget stort bygningskompleks i et naturområde, og det var afgørende at designe med udgangspunkt i stedet og samtidig ramme essensen af Novozymes. Det er blevet til en enkel, nordisk stil i naturlige materialer som tegl og træ, hvor bygningerne åbner sig mod landskabet,” siger arkitekt Thomas West Jensen.

En af de ting naboerne især var glade for og hæftede sig ved var løsningen med at afskærme udluftningsanlæggene på tagetagen med en skærm, der skaber en illusion om en ekstra etage.

Næste etape

Anden etape bliver byggeriet af et nationalt læringscenter for naturvidenskab, LIFE, som ud over at være et fysisk læringscenter i Lyngby kommer til at bestå af mobile laboratorier og en digital platform med virtuelle laboratorier.

Novo Nordisk Fonden har bevilget 123 mio. kr. til det nye læringscenter. Med bevillingen får Lyngby-Taarbæk et læringscenter i verdensklasse, som skal stille undervisningstilbud inden for naturvidenskab gratis til rådighed for skoleelever i hele landet. Læringscentret LIFE ventes at stå klar i begyndelsen af 2021 og kommer til at ligge godt 50 meter fra Novozymes Innovation Campus.

Publiceret 17 June 2019 09:33