Et af forslagene er også at nedlægge Borgmesterens Nytårskoncert.

Et af forslagene er også at nedlægge Borgmesterens Nytårskoncert.

Alvorlige ting i spil: Omfattende sparekatalog på bordet - men intet er besluttet endnu

Kommunen skal spare 66 mio. kroner i år. Hvem der rammes, afgøres på kommunalbestyrelsens sidste møde før sommerferien. Store og vidtrækkende emner er på bordet.

Af
Lars Schmidt

BESPARELSER Intet er besluttet. Og intet er taget af bordet. Alt er derfor fortsat i spil, når politikerne i kommunalbestyrelsen nu for alvor går i gang med at finde de 66 mio. kroner, som man forventer vil mangle på indeværende års budget.

Den voldsomme og akutte pengemangel skyldes primært, at antallet af børn og voksne med handicap, diagnoser og særlige behov samt børn i anbringelse er steget så meget, at kommunens budget er skredet. Pengene skal findes, så Lyngby-Taarbæk Kommune på grund af budgetloven undgår at få en stor økonomisk straf.

Netop budgetloven er også årsagen til, at kommunen ikke må bruge af de rundt regnet 500 mio. kroner, den har i kassen. Nej, pengene skal findes ved besparelser og effektiviseringer.

Og det sparekatalog, man populært sagt har hevet op af skuffen i forvaltningen, er omfattende, vidtrækkende og fyldt med upopulære forslag, der lander på et for de politiske partier yderst uheldigt tidspunkt. Lige midt i valgkampen til Folketinget.

Dagplejen foreslås reduceret med 24 pladser.

Dagplejen foreslås reduceret med 24 pladser.

Ikke navn på nu

Borgmester Sofia Osmani (K), der kun er ét mandat fra at have fuldt flertal i kommunalbestyrelsen, ønsker på nuværende tidspunkt hverken at sætte navn på de ting, der forventes vedtaget, og de ting, der efter hendes mening bør tages af bordet.

"Vi har en bundet opgave, og den skal vi løse. Vi har et omprioriteringskatalog med forslag, som nu skal kvalificeres, og vi skal finde alternativer. Det skal behandles i fagudvalgene i juni, så der kan træffes beslutning i kommunalbestyrelsen i juni. Begynder jeg at sige, at der er noget, jeg freder, får vi en svær forhandlingsposition. Vi er nødt til at tale åbent og fordomsfrit om det hele – om det, vi synes, er en god idé og det, der er en dårlig," siger hun til Det Grønne Område:

"Det er fornuftigt, at vi som politikere vender og drejer hver en sten, at vi tænker os om vedrørende ting, som kan have vidtrækkende konsekvenser. For så undgår vi at træffe beslutninger, vi ikke kan stå på mål for."

Seniorugen, der fandt sted i sidste uge og var en stor succes, foreslås nedlagt.

Seniorugen, der fandt sted i sidste uge og var en stor succes, foreslås nedlagt.

Forslagene

Dagplejen er i spil. Den Grønne Legeplads lige så. Og Seniorugen, der blev holdt i sidste uge og var en stor succes, foreslåes nedlag. Det gør skolernes Mini-OL også. Og sådan kan vi blive ved.

Hvert af de politiske udvalg skal i denne måneds møderække sortere i de mange forslag, der er hevet op af skuffen.

En af de store poster i sparekataloget er en lønreduktion på 4,5 mio. kroner i administrationen i 2020 og 7,6 mio. kroner i de efterfølgende.

Nedlæggelse og salg af Den Grønne Legeplads ventes at kunne indbringe 608.000 kroner, og næsten det samme vil en udsættelse af planlagt vedligeholdelse og sikring af kommunens folkeskoler give.

Indvandrerhuset S. Willumsensvej 12 A foreslåes solgt - mest for at undgå en stor vedligeholdelsesopgave på 3,5 mio. kroner.

Forvaltningen foreslår helt at spare skolernes Mini-OL væk.

Forvaltningen foreslår helt at spare skolernes Mini-OL væk.

Seniorugen er i spil

Social- og sundhedsudvalget skal blandt andet forholde sig til at nedlægge de små aftenvagter på pleje- og træningscentrene. Denne nedlæggelse vil give en besparelse på 3,6 mio. kroner.

2,1 mio. kroner venter man at kunne hente på en besparelse på klippekortsordningen på plejecentrene og yderligere små 700.000 kroner på samme ordning i hjemmeplejen.

Med i sparekataloget er også en nedlæggelse af ledsageordningen for borgere, som er ældre end 67 år.

Og en nedlæggelse af Seniorugen, som i sidste uge vandt stor opbakning hos de ældre i alle kommunens bydele.

Et forslag er også en nedlæggelse af Værestedet Paradiset, som vil give én mio. kroner i besparelse. Paradiset er et værested for sårbare borgere.

Parkeringskontrollen

Teknik- og miljøudvalget skal blandt andet finde ud af, om man vil finde 550 mio. kroner på en nedlæggelse af parkeringskontrollen. Konsekvensen af sådan en nedlæggelse bliver, at det frem over vil være politiet, som kontrollerer, om bilisterne har parkeret deres biler lovligt.

Og så skal man tage stilling til, om kirkegårdstaksterne skal sættes i vejret. Her regner man med at kunne hente 1,2 mio. kroner.

I kultur- og fritidsudvalget skal man forholde sig til, om man vil nedlægge Borgmesterens Nytårskoncert. Det vil give en besparelse på 275.000 kroner.

Et bortfald af det såkaldte PEA-tilskud vil give 406.000 kroner. Tilskuddet gives til efterlønsmodtagere, pensionister og ledige til deltagelse i folkeoplysende aktiviteter.

På beskæftigelsesområdet skal man blandt andet tale om at omlægge den tidlige indsats for modtagere af sygedagpenge. Det vil give en lille mio. kroner.

Specialklasserne

I børne- og ungdomsudvalget skal politikerne gøre op med sig selv, om dagplejen skal nednormeres med hele 24 pladser. Det vil give en besparelse på 2,9 mio. kroner.

I specialundervisningen foreslåes det, at der findes 2,1 mio. kroner ved at nedlægge to specialklasser og to special SFO-hold. En konsekvens af denne nedlæggelse vil være, at antallet i børn i kommunens specialklasser vil stige fra 6-8 børn til 9-11 børn.

1,3 mio. kroner vil man finde på at nedlægge kommunens ungdomsklubtilbud. 100.000 kroner henter man ved at nedlægge skolernes Mini-OL. Det gør man også ved at fjerne alkoholundervisningen for eleverne i 8. klasse, og 800.000 forventer man at få ind ved øget forældretilbud i fritidsklubberne.

Man skærer støttepædagog-årsværk væk og henter 900.000 kroner, og så foreslår man, at der skæres 261.000 i Åben Anonym Rådgivning.

Og der er desværre ingen vej uden om besparelser, fastslog borgmester Sofia Osmani over for Det Grønne Område i sidste uge, selv om hun håber, at så meget så muligt hentes ved effektiviseringer:

"Der bliver også servicereduktioner. Jeg kan desværre ikke sige lige nu, hvor meget vi kan effektivisere os ud af det. Men vi skal se endnu mere på, hvordan pengene bruges i kommunen. Og vi kan desværre ikke bruge af kassebeholdningen, lige som vi heller ikke kan hæve skatten," sagde hun.

Publiceret 05 June 2019 10:30