Til højre for vejbanen skal letbanen have sine spor.

Til højre for vejbanen skal letbanen have sine spor.

Nu går det i gang: Letbane-tunnel ved stationen skal laves

S-tog bliver til togbusser. Det er en af de første konsekvenser af det arbejde, som nu starter med at lave et par tunneler ved Lyngby Station.

Af
Lars Schmidt

LETBANEN Cykelforretningen ved viadukten ved Lyngby Station er forlængst lukket. Og S-togsperronen er nu blevet forlænget med en midlertidig perron af træ.

Det betyder, at arbejdet med letbanetunnelen ved viadukten og en fodgængertunnel fra Lehwaldsvej til Jernbanepladasen nu for alvor kan komme i gang, og meget snart vil de første, store konsekvenser af arbejdet kunne mærkes. Især på S-togstrafikken.

Letbanetunnelen bliver bygget oppefra, så først støbes sidevæggene og derefter toppen af tunnelen under jorden. På et senere tidspunkt graves tunnelen ud, og derefter støbes bunden.

Hen over sommeren i år støbes de første dele af sidevæggene.

Arbejdet foregår primært på baneområdet, men der vil naturligt være aktivitet på oplagspladsen foran Lehwaldsvej – blandt andet af køretøjer til og fra området. Ligeledes vil der være enkelte arbejder i den tidligere cykelforretning på Jernbanepladsen 67.

S-tog bliver til togbusser

Arbejdet på baneområdet vil påvirke S-togstrafikken. I weekenderne fra den 14. juni om aftenen til den 17. juni tidligt om morgenen samt den 21. juni om aftenen til den 24. juni tidligt om morgenen vil S-togene være erstattet af tog-busser.

Fra den 24. juni og frem til slutningen af september skal man skifte tog på Lyngby St. i begge retninger.

Rejser man med kollektiv transport, kan man orientere sig om ændringerne via Rejseplanen eller dinoffentligetransport.dk.

Aften- og natarbejde

Arbejdet hen over sommeren bliver primært udført på hverdage mellem kl. 7 og 18 og lørdage mellem kl. 7 og 14.

Om natten, hvor S-togene holder stille, vil der være materiale-kørsel til og fra pladsen.

Der kan også forekomme arbejde om aftenen og natten i andre, kortere perioder af hensyn til togdriften, oplyser Hovedstadens Letbane. Generelt kan arbejdet periodevis støje – primært støj fra arbejdsmaskiner samt kørsel til og fra arbejdsområdet.

"Hvis vi forventer, at arbejdet vil være særligt støjende udenfor almindelig arbejdstid, informerer vi de nærmeste naboer med opslag på døren til opgangen," lyder meldingen fra letbaneselskabet.

Læs mere her: dinletbane.dk/lyngby

Publiceret 04 June 2019 19:00