"Opmærksomme borgere er en stor hjælp for os og kan være med til at gøre en forskel – både i det opklarende og forebyggende arbejde," sagde Brian Stybe Grayston, vicepolitiinspektør og leder af forebyggelsescentret. Foto: Claus Bech

Bo Trygt: Nabohjælp er svaret på indbrudsproblemet

Det bliver borgerne selv - via Nabohjælp - som skal løse indbrudsproblemet i kommunen. Det var konklusionen på velbesøgt borgermøde om indbrud.

Af
Lars Schmidt

INDBRUD Kristihimmelfartsferien, pinsen og sommerferien står for døren. Og netop i ferierne tager indbrudstyvene på arbejde.

I Lyngby-Taarbæk er der nærmest tale om et tag-selv-bord for indbrudstyvene. For det er ikke lykkedes for Nordsjællands Politi at knække indbrudskurven i kommunen, hvor antallet af indbrud i 2018 var på niveau med de to foregående år. Ja, faktisk en smule over niveau.

Omvendt har indbrudstallet i både Rudersdal og Gentofte været dalende, lige som Furesø har kunnet registrere et stort fald. Men i Lyngby-Taarbæk boltrer indbrudstyvene sig stadigvæk. Nærmest uforstyrret.

Borgmester Sofia Osmani indledte borgermødet i Virumhallerne. Foto: Claus Bech

Borgmester Sofia Osmani indledte borgermødet i Virumhallerne. Foto: Claus Bech

I Lyngby-Taarbæk Kommune ruster man sig dog til kamp mod indbrud, og opbakningen i lokalsamfundet til at bekæmpe en af de allerstørste udfordringer i kommunen er stor.

For nylig var 600 borgere fra Lyngby-Taarbæk og omegn mødt op i Virumhallerne til et borgermøde for at skabe fælles fodslaw om at bekæmpe indbrud med Nabohjælp og andre indbrudsforebyggende tiltag. Tiltagene skal øge trygheden – og dermed livskvaliteten – i nabolaget, var meldingen.

Bag arrangementet stod Lyngby-Taarbæk Kommune, Nordsjællands Politi samt Bo Trygt, som er et initiativ fra TrygFonden og Realdania i samarbejde med Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

Forebyggelse

Der er al mulig grund til at sætte fokus på indbrudsforebyggelse, fortæller Britt Wendelboe, der var aftenens ordstyrer og repræsenterer Bo Trygt.

"Vi ved, hvad der skal til for at forebygge indbrud. Organiseret nabohjælp og bedre sikring af døre, vinduer og låse er de vigtigste og mest veldokumenterede tiltag for at beskytte vores boliger mod indbrud. Formålet med Bo Trygt borgermøderne er derfor at udbrede den viden og inspirere til at tage den i brug. Sammen med kommunens og politiets forebyggende indsatser skulle det gerne være med til at få indbrudstallet til at falde og trygheden og livskvaliteten til at stige," siger Britt Wendelboe og fortsætter:

"Vi håber, at mange efter aftenens møde går hjem og bestiller et gratis indbrudstjek på Botrygt.dk eller selv går i gang med at sikre deres bolig mod indbrud. Og så håber vi, at alle de tilstedeværende, hvoraf mange allerede er organiserede nabohjælpere, vil få hele deres kvarter med på at nabohjælpe og dermed gøre området modstandsdygtigt i forhold til indbrud."

Flere indbrud i 2018 end i 2017

På borgermødet kunne Nordsjællands Politi fortælle, at der i 2018 blev begået 430 indbrud i privat beboelse i Lyngby-Taarbæk Kommune – hvilket er flere end i 2017, hvor der blev begået 403.

I hele politikredsen, der tæller kommunerne Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal, blev der begået 4.539 indbrud i 2018.

"Hvis borgerne ser noget mistænkeligt, vil vi gerne opfordre dem til at reagere og kontakte os. Opmærksomme borgere er en stor hjælp for os og kan være med til at gøre en forskel – både i det opklarende og forebyggende arbejde," siger Brian Stybe Grayston, vicepolitiinspektør og leder af forebyggelsescentret.

Tips og tricks, der holder tyven væk

I løbet af aftenen fik de fremmødte tips til et godt samarbejde med politiet samt indbrudstyvens opskrift på, hvad han kigger efter, når han skal bryde ind.

Blandt andet var demonstrationen af forskellen på at bryde ind ad et indbrudssikret vindue og et vindue, der ikke er sikret, et populært indslag.

En tidligere indbrudstyv demonstrerede forskellen ved at bryde et ikke-sikret og et sikret vindue op. Foto: Claus Bech

En tidligere indbrudstyv demonstrerede forskellen ved at bryde et ikke-sikret og et sikret vindue op. Foto: Claus Bech

Det Kriminalpræventive Råd gav en introduktion til Nabohjælp, der kan forebygge op mod hvert femte indbrud, og fra Bo trygt var der gode råd til at sikre hjemmet samt et tilbud om et gratis og uforpligtende besøg af en låsesmed, som kan give døre og vinduer et tjek.

Selv om man ikke deltog i aftenens møde, kan man stadig tilmelde sig til Nabohjælp på Nabohjælp.dk, og man kan også bestille et gratis indbrudstjek på www.botrygt.dk

Sådan forebygger man

De vigtigste tiltag for at holde tyven ude er skalsikring, hvor man forstærker døre, vinduer og låse, så de bedre kan modstå indbrudsforsøg, samt organiseret nabohjælp.

Nabohjælp, hvor naboer hjælper hinanden med at holde øje med mistænkelige personer og aktiviteter i området, kan forebygge op mod hvert femte indbrud, oplyser Bo Trygt.

To ud af tre indbrudstyve har oplevet at blive opdaget af en nysgerrig nabo.

I bl.a. Holland er der lovkrav om indbrudssikring i bygningsreglementet. Fx lyder et krav på, at bl.a. døre og vinduer i nybyggeri skal kunne modstå indbrudsforsøg i mindst tre minutter. Tiltaget har vist sig at have positiv effekt i forhold til at reducere antallet af indbrud.

Indbrudssikrede hjem smitter positivt af på ikke-indbrudssikrede hjem i lokalområdet. Indbruddet flytter altså ikke over til naboen, tværtimod, skriver Bo Trygt i en pressemeddelelse.

Hæleri holder tyvenes forretning i gang. Ved at undlade at købe hælervarer, vil tyvenes forretning blive undergravet, lyder rådet fra Bo Trygt, som er et initiativ fra Trygfonden, Realdania, Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

Indbrud i private hjem

  • Niveauet for indbrud i Danmark er cirka tre gange højere end i vores nabolande (Sverige, Norge og Tyskland).
  • I de seneste 30 år har antallet af indbrud i private hjem i Danmark været stabilt højt med omkring 30-35.000 indbrud om året.
  • I 2018 skete der 29.023 indbrud i private hjem i Danmark ifølge Danmarks Statistik.
  • Indbrud i eget hjem er et tema, der gør hver fjerde dansker utryg, og det går ud over den enkeltes livskvalitet.
  • En undersøgelse foretaget af Bo trygt peger på, at sikringen af omkring 2/3 af alle danske villaer kan forbedres betydeligt med meget simple tiltag.
  • Ferieperioder, hvor mange boliger står tomme, og de mørke vintermåneder, hvor mange boliger ligger hen i mørke, er højsæson for indbrud i Danmark.
  • Cirka 81 pct. af alle indbrud i private hjem i Danmark begås mod villaer.

Kilde: Bo Trygt

Publiceret 31 May 2019 11:00