Sådan kender de fleste Thorkild Baltzer. I godt humør og i begivenhedernes centrum klar til at trække strøm eller give en hjælpende hånd, hvor det er nødvendigt.

Sådan kender de fleste Thorkild Baltzer. I godt humør og i begivenhedernes centrum klar til at trække strøm eller give en hjælpende hånd, hvor det er nødvendigt.

30 år i Handelsforeningens tjeneste: ”Trafikministeren” takker af som formand

Efter 30 års engageret arbejde i Handelsforeningen for Kgs. Lyngby og omegn har Thorkild Baltzer nu valgt at overlade formandsposten til forretningschef Michael Dupont fra Magasin. Han fortsætter dog i bestyrelsen

Af
Signe Steffensen

formandsskifte Thorkild Baltzer har et stort varmt hjerte, og det banker for Kgs. Lyngby. Af samme årsag har han engageret sig aktivt i byens handelsliv de sidste 30 år, hvor han har lagt et utal af timer i arbejdet med at organisere, mobilisere og eksekvere masser af initiativer i byen.

Han har især interesseret sig for trafikafvikling og p- pladser, og medgiver at etableringen af letbanen bliver en udfordring.

”Men min erfaring er, at det skal være skidt, før det kan blive godt. Og letbanen kommer til at åbne nogle nye muligheder bl.a. med ramblaen på Klampenborgvej. Men jeg kan godt ærgre mig over, at der ikke var mod til at føre trafikken ned i P-kælderen under byen,” siger Thorkild Baltzer.

Det var netop interessen for de trafikale løsninger, der for 30 siden trak Thorkild Baltzer ind i handelsforeningen. Den gang var der tale om en masse vejomlægninger blandt andet en vejføring via fæstningskanalen med en bro over Lyngby Sø.

Historie

Før 1990 var der i Kgs. Lyngby tre forskellige foreninger for de forretningsdrivende. Handelsforeningen, Centrumforeningen og Lokalforeningen. Resultatet var, at meningerne var lige så mange, og handelslivet savnede, at der blev talt med en samlet slagkraftig stemme i forhandlingerne med Lyngby-Taarbæk Kommune. Den pointe leverede Thorkild Baltzer på et møde om Lyngby Hovedgades fremtid, og resultatet blev faktisk, at de tre foreninger blev slået sammen til en. Handelsforeningen for Kgs. Lyngby og omegn.

Her sad Thorkild Baltzer som suppleant et par år, indtil der skulle udpeges en ny formand. Den siddende formand John Reinhardt pegede på områdechef i det daværende Unibank Karl Henning Petersen.

”Min første raktion var, åh nej, for han røg hele tiden cigar og det lugtede. Men John Reinhardt forsikrede mig om, at han var holdt op. Og så blev han valgt. Vi var dog ikke mange minutter inde i det første møde, før cigaren blev tændt," siger Thorkild og griner.

"Me det voste sig at være en kæmpe oplevelse og et privilegium at arbejde sammen med Karl Henning Petersen, som også blev min personlige ven. Han fik mig med i mange ting og jeg skylder ham stor tak,” siger Thorkild Baltzer.

De to kørte i mange år et stærkt parløb i Handelsforeningen. Thorkild tog sig af trafik og parkeringsspørgsmål og fik lynhurtigt titlen trafikminister. I samme periode fik de taget initiativ til Lyngbynatten, der i dag er blevet til Liv i Lyngby.

Godt netværk

I 2007 havde K. H. Petersen et ønske om at træde tilbage som formand. Og pilen pegede pludselig på Thorkild Baltzer. Han synes det var nogle store sko han skulle udfyld efter Karl Henning Petersens formandskab, men den afgående formand forsikrede ham om, at han sagtens kunne løfte opgaven.

Så Thorkild Baltzer takkede ja, under forudsætning af, at Karl Henning Petersen fortsatte som næstformand, og det parløb fortsatte et par år indtil Karl Henning Petersen trådte helt ud af bestyrelsen.

”Jeg synes, vi er kommet igennem med meget i Handelsforeningen. Og jeg har altid følt mig godt behandlet. Jeg har fået et fantastisk netværk. Det er klart, at man ikke kan få sin vilje hver gang, så man skal lære at respektere hinandens synspunkter. Det er lidt ligesom et ægteskab. Men jeg har haft et godt samarbejde med kommunen, og har altid kunnet tage telefonen og ringe, hvis der var et problem, og jeg synes jeg har oplevet en stor respekt omkring mine synspunkter. Også selvom jeg kan være meget ligefrem og kalde en spade for en spade og en skovl for en skovl, ” siger Thorkild Baltzer.

Pas på det vi har

Han tilskriver Lyngbys fortsatte succes de tre S’er Storcenter, Stormagasin og Strøgbutikker.

”Det gode ved Lyngby er, at du kan få alt. Du går aldrig forgæves. Men vi har måske også været lidt forkælede. Når man kommer ud i provinsen, er der en helt anden opbakning fra både kommune og forretninger. Og min opfordring til byen er, at man støtter op om Handelsforeningen og de arrangementer, der bliver holdt, hvis vi skal blive ved med at tiltrække kunderne.”

Noget af det han stadig er mest stolt af, er byens julebelysning, som han blev inspireret til under en juletur til London.

”Dengang havde vi et marketingsråd, der bestod af Lyngby Storcenter, Fog, Magasin og Handelsforeningen. Formanden for rådet var Torben Schwabe, der dengang var forretningschef i Magasin. Rådet havde lanceret et fælles slogan for byen, der hed ”Et Kongerige for Kunderne”, og så skulle det jo være en krone og ikke en stjerne, der hang over træet. Designet af den stod Jytte Kløve for og resultatet kan stadig ses hvert år op til jul,” fortæller Thorkild Baltzer.

Generationsskifte

Han lovede faktisk sin kone Bente at stoppe som formand sidste år.

”Men på det tidspunkt var der ikke rigtig nogen andre, der ville tage teten. Og jeg synes stadig, jeg havde nogle projekter jeg gerne ville følge til dørs bl.a. andet Kanalvejsprojektet,” siger Thorkild Baltzer.

Men han er helt tryg ved at det nu bliver forretningschef i Magasin, Michael Dupont, der skal bære stafetten videre.

”Han er meget engageret i byen, og er lykkedes med at komme igennem med mange ting. Blandt andet har han en store andel i, at vi nu har fået ansat en citykoordinator,” siger Thorkild Baltzer.

Handelsforeningen har dog stadig glæde af Thorkild Baltzers erfaring. Han fortsætter nemlig som menigt medlem i bestyrelsen og er også fortsat formand for fonden til forskønnelse af Kgs. Lyngby.

Publiceret 27 May 2019 15:00