Kommunen opgiver at tilbyde snerydning på private fællesveje.

Kommunen opgiver at tilbyde snerydning på private fællesveje.

Lyngby-Taarbæk Kommune opgiver tilbud om kommunal vinterbekæmpelse på private fællesveje

En kommunal løsning på vinterbekæmpelse bliver for dyr og for dårlig med den nuværende lovgivning, derfor har Teknik og Miljøudvalget nu indstillet til, at alle aftaler bliver opsagt

Af
Signe Steffensen

Snerydning Der var mange grundejere, der sidste efterår var godt og grundigt frustrerede efter, at Lyngby-Taarbæk Kommune havde opsagt alle eksisterende serviceaftaler om vintervedligehold med borgerne på kommunens private fællesveje.

Ordningen var forinden blevet kendt ulovlig af Ankestyrelsen, da kommunerne ikke må tilbyde at tage penge for serviceydelser med mindre, der er tale om salg af overskudskapacitet.

I et forsøg på at hjælpe de private-fællesvej, der ikke selv havde fundet en alternativ løsning, kom Lyngby-Taarbæk Kommune i 11. time op med et tilbud om vintervedligehold, der dog på papiret var væsentligt dyrere end det oprindelige.

Et tilbud hvor man udstedte et påbud til borgerne på de private fællesveje, der havde meldt ud, at de ikke kunne løfte opgaven. En administrativ lidt klodset kattelem. Men godt 30 veje kom med på denne ordning.

På grund af den milde vinter blev ordningen i følge formand for Teknik- og miljøudvalget Sigurd Agersnap (SF) heldigvis ikke så dyr for borgerne, som først antaget.

”Men den er besværlig og omkostningstung at administrere, og ingen af de kommuner, der står i samme situation som Lyngby-Taarbæk kommune har ønsket at kopiere den model. Det siger jo også noget om kvaliteten af den,” siger Sigurd Agersnap.

Igennem forløbet er er Lyngby-Taarbæk Kommune blevet rådgivet af Horten advokater, og trods juridisk bistand er det er ikke lykkedes at finde en god lovlig løsning. Derfor opsiger kommunen nu de serviceaftaler, der sidste år blev indgået med 30 private fællesveje.

Regeringsskifte

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Sigurd Agersnap har ikke lagt skjul på, at han synes, at det er helt tåbeligt, at kommunen ikke kan samle disse ydelser i stedet for, at det nu er spredt på mange forskellige leverandører.

Der har ikke hidtil været gehør for en mulig lovændring, men Sigurd Agersnap håber på, at en ny regering vil være med til ændre lovgivningen, så det igen bliver muligt, at indgå serviceaftaler af denne karakter med borgerne.

I mellemtiden må grundejerne på de berørte private fællesveje se sig om efter en alternativ løsning hen over sommeren, så de er klar til at håndtere sne og frost sidst på året.

Sagen skal endeligt behandles på det kommende kommunalbestyrelsesmøde 29. maj

Publiceret 24 May 2019 11:00