Træet på den store trappe kan blive så glat, at det i perioder af sikkerhedsmæssige årsager har været nødvendigt at spærre den helt af.

Træet på den store trappe kan blive så glat, at det i perioder af sikkerhedsmæssige årsager har været nødvendigt at spærre den helt af.

Lindegårdsskolens elever savner legeplads

Forældre og lærere på Lindegårdsskolen er gjort er et særligt tålmodigt stof. Men selv de må sande, at der er en grænse for, hvor rummelig og forstående man kan være, når børnene nu på 3. år står uden legeplads

Af
Signe Steffensen

Lindegårdsskolen Efter i mange år, at have gjort opmærksom på de utidssvarende rammer blev det i starten af 2016 endelig vedtaget, at Lindegårdsskolen skulle renoveres. I den forbindelse skulle den kommunale tandpleje samles på skolen ligesom de to eksterne SFO-ordninger også skulle indpasses på skolens areal.

I første omgang var lærere og elever lovet, at de kunne flytte ind efter vinterferien i 2018, men reelt var der tale om en byggeplads og skolens sikkerhedsrepræsentant så sig nødsaget til at kontakte arbejdstilsynet. Dengang medgav den daværende centerchef for Areal og ejendomme, at forløbet ikke havde været optimalt og at man havde trukket store veksler på både personalets og elevernes tålmodighed.

Men byggerodet på Lindegårdsskolen stoppede ikke her. For i den oprindelige entreprise manglede facaderenovering, tagrenovering og renovering af skolens udearealer også. Et projekt der skulle gennemføres i løbet af 2018-19.

Arealoptimering

”Arealoptimering har været nøgleord, der er gået igen og igen og desværre er det langt fra alle løsninger, der er optimale, og børn kan altså ikke lege i lag,” siger næstformand i skolebestyrelsen Luise Lystlund.

Ombygningen har betydet, at store dele af udearealerne er er blevet inddraget, og derfor er det ifølge skolebestyrelsen ekstra vigtigt, at de tilbageværende udearealer udnyttes bedst muligt og er brugbare året rundt. Men den grønne boldbane, hyggeområdet til de store og legepladsen er fortsat kun skitser på papiret. Den store nye trappe med tilhørende terrasse i 2. sals højde, der udgør en stor del af udeområdet, har vist sig så glat og farlig store dele af året, at den indtil videre er afspærret til man finder en måde at gøre den mere sikker på.

Reetableringen af boldbanen har angiveligt udviklet sig til en twist mellem entreprenør og kommune og legestativet, der er den sidste rest af den gamle legeplads, er skilt ad og står ubrugt hen.

I et læserbrev i sidste uges avis skrev to drenge fra 2. klasse, at de endnu ikke havde oplevet at have en legeplads i de tre år, de har gået på skolen.

Klar til efterårsferien

Skolebestyrelsen havde fået at vide, at udearealerne ville være reetableret i løbet af foråret, men senest har kommunen orienteret dem om, at de tidligst er færdige til efterårsferien.

Men orienteringen er først kommet i denne uge, og ellers har man ikke hørt noget.

Forud for planerne om reetableringen af udearealerne på Lindegårdsskolen kom børn, forældre og lærere med masser af input til, hvordan man kunne bruge området til en mere aktiv undervisning. Både i forhold til bevægelse, læring, natur og teknik. Eksempelvis var der planlagt en løbesti rundt om skolen. Men når Luise Lystlund sidder og kigger ned over de mange gode ideer til hvordan udearealerne kunne spille sammen med undervisningen og hverdag på skolen, så er der stort set ingen af dem, der bliver til noget.

Hvor er ambitionerne

Hun savner generelt at Lyngby-Taarbæk Kommune er lidt mere ambitiøse og tænker viden og udeliv ind i legepladserne. At Lindegårdsskolen bliver et attraktivt sted at være også uden for skoletiden, fordi er er en god legeplads og nogle fede faciliteter, at boldbanen kan bruges året rundt og enten får lagt dræn eller gjort til en kunstgræsbane, så man kan bruge den året rundt og den ikke ender som en stor mudderpøl, hvilket den har haft ry for tidligere.

”I budgettet er der sat penge af til én gynge og der er ikke engang en sandkasse til skolen yngste elever,” siger Luise Lystlund.

Hun forstår ikke, hvorfor man ikke tænker lidt mere kreativt og helhedsorienteret, så skolegården kan være med til at løfte hele området ved at være et attraktivt sted at besøge.

”Hvorfor investerer man ikke noget mere i vores børn. Som det er nu, har pædagogerne svært ved at få dem udenfor og med rette, for omgivelserne er simpelthen så uinspirerende,” siger Luise Lystlund.

I sidste uge gik der så en orientering ud til forældrene om, at der nu endelig sker noget. At boldbanen reetableres med rullegræs og at gitterlågen ud mod Carlshøjvej, der blev beskadiget under byggeriet bliver erstattet med et nyt.

God skole

Trods de fysiske udfordringer på skolen klarer Lindegårdsskolen sig godt. Skolens 1. klasser har opnået det bedste læseresultat nogensinde i Lyngby i 2017. Og generelt har skolen ry for at være i særklasse, når det gælder om at løfte eleverne fagligt.

Et budskab, som næstformand i skolebestyrelsen Luise Lystlund også gerne vil have frem.

”Jeg møder dagligt børn, som trives socialt og engagerede og professionelle ansatte, der yder en helt særlig indsats. Og det har de ydet både før, under og efter renoveringen af skolen. Vi har heldigvis efter ombygningen forsat en meget kompetent og loyal gruppe lærere og pædagoger, som vi ikke kan rose nok,” siger Luise Lystlund.

Publiceret 21 May 2019 09:30