Den Grønne Legeplads er bl.a. et udflugtsmål for de lokale børnehaver og vuggestuer.

Den Grønne Legeplads er bl.a. et udflugtsmål for de lokale børnehaver og vuggestuer.

Borgere til kamp for Den Grønne Legeplads

Virumborgere har taget initiativ til underskriftsindsmaling til fordel for Den Grønne Legeplads forud for de aktuelle budgetforhandlinger. Men allerede nu er det svært at forestille sig, at der skulle være et politisk flertal for at lukke legepladsen

En lukning af Den Grønne Legeplads på Frederiksdalsvej er blandt forvaltningens spareforslag i oplægget til de aktuelle budgetforhandlinger. Det er ikke første gang, at den populære legeplads er med i sparekataloget.

Det kan man spare

Den Grønne Legeplads er meget slidt og trænger til en større renovering samt fornyelse. Forvaltningen anslår, at en renovering og modernisering af legepladsen vil koste i omegnen af 1,0 - 1,5 mio. kr. afhængigt af ambitionsniveau. Hvis der ønskes en fuldstændig omlægning/modernisering af legepladsen, vil udgiften komme op på 2,0 - 2,5 mio. kr.

I det aktuelle spareforslag nedlægges legepladsen samt funktionen med bemanding og tilhørende tilbud. Forslaget vil give en årlig driftsbesparelse på 608.000 kr. Derudover skal der ikke afsættes anlægsmidler til genopretning eller modernisering af legepladsen.

Forslaget vil betyde, at den offentlige legeplads lukkes og det særlige tilbud til kommunens daginstitutioner, dagtilbud og institutioner uden for kommunen lukkes. Implementering Legeplads og bygning skal lukkes ned og der skal lukkes af for offentligheden. Arealet og bygning skal efterfølgende sættes til salg. Det er forventningen, at forslaget kan træde i kræft fra 2020 med et salg i 2020 eller 2021.

Underskriftsindsamling

I Virum har Jakob Brinkø Berg sammen med sin kone Rikke Brinkø Berg startet en underskriftsindsamling til bevarelse af den Grønne Legeplads i Virum.

I opslaget skriver de:

”Vores søn på fire år elsker at lege der og den er et fast udflugtsmål for områdets dagplejere og institutioner. Legepladsens fremtid er dog usikker da kommunens økonomiudvalg på torsdag d. 23. maj diskutere et forslag om at lukke legepladsen og sælge grunden.”

Og det er ikke bare Jakob og Rikke Brinkø Bergs søn, der elsker Den Grønne Legeplads. I løbet af mandagen har indsamlingen trukket mere en 400 underskrifter og et utal af kommentarer.

Viceborgmester og folketingskandidat Simon Pihl Sørensen (A) skriver på den Grønne Legeplads Facebook gruppe:

" I behøver ikke tage fat i mig. Kommer ikke til at stemme for at lukke Den Grønne Legeplads. Vi har ikke for mange åbne rum- legepladser, skaterbaner mv - til børn og unge. Vi har for få."

Den Grønne Legeplads benyttes til daglig af kommunens daginstitutioner, daginstitutioner uden for kommunen, dagpleje samt områdets borgere i øvrigt.

Den Grønne Legeplads

Den Grønne Legeplads ligger på Frederiksdalsvej 23 og fungerer i dagtimerne som en bemandet legeplads. I åbningstiden er det muligt at benytte legepladsens tilknyttede lokaler, toiletter, samt cykler/mooncars. Legepladsen fungerer også som trafiklegeplads.

Udenfor den bemandede åbningstid fungerer legepladsen som almindelig offentlig legeplads for kommunens borgere.

Publiceret 21 May 2019 16:10