Baunehøj er et af de plejecentre, hvor de ældre i 2018 betalte for meget for at få vasket deres tøj. Foto: Anders Dall

Baunehøj er et af de plejecentre, hvor de ældre i 2018 betalte for meget for at få vasket deres tøj. Foto: Anders Dall

Takst på tøjvask: Ældre på fire plejehjem har betalt for meget, men hvornår får de deres penge?

Borger rejser kritikpunkter i sag om takst for tøjvask på kommunens plejecentre. Udvalgsformand sætter forvaltning til at kigge på sagen igen

Af
Anders Dall

PLEJEHJEM For Per Langelund er det et spørgsmål om retfærdighed. Får du en opkrævning på en ydelse, der viser sig at være for høj, skal du have de penge tilbage med det samme, som du har betalt for meget. Men det har ikke været tilfældet for plejehjemsbeboerne på flere af kommunens plejecentre. De betaler månedligt for en servicepakke, der blandt andet består af udgifter til mad, tøjvask og vinduespudsning.

Og det er taksten på tøjvask, som Per Langelund hæfter sig ved. Den lå i 2018 på 308 kroner om måneden, men blev sat ned til 35 kroner om måneden fra og med januar 2019. Takstændringen blev godkendt af Lyngby-Taarbæks kommunalbestyrelse tilbage i oktober, hvor det fremgår af sagsfremstillingen, at kommunen med udgangspunkt i det nye takstgrundlag stod med et overskud for 2018.

På det tidspunkt gav kommunalbestyrelsen grønt lys til, at betale overskuddet tilbage i form af en takstnedsættelse i 2020, og det er her, at det ifølge Per Langelund går galt. Han mener, at plejehjemsbeboerne skal have de penge retur med det samme, som de har betalt for meget i 2018. Et beløb der per beboer for hele året drejer sig om 3276 kroner, hvis man sammenligner taksten i 2018 med 2019 på fire af kommunens plejecentre.

”Jeg synes, at kommunen har erkendt, at der har været en fejl, ellers sætter de ikke priserne ned. Hvorfor betaler de det ikke bare tilbage? Sagen er ret enkel i mine øjne,” siger Per Langelund, der har pårørende, der bor på hver sit plejehjem i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Med det for øje, at det er ældre borgere, der bor på plejehjem og ikke har så mange år at leve i, mener Per Langelund ikke, at det giver mening, at betale overskuddet fra 2018 tilbage i 2020 i form af en takstreducering.

”Hvis du sagde til mig, at jeg har betalt for meget, så vil jeg da have dem tilbage, imens jeg er i live,” siger han og peger på, at der ikke bare er tale om småpenge.

”Det betyder, at man har råd til at holde avis, eller kan komme med på en bustur, hvor du selv skal betale.”

Tilbagebetaling

Ifølge Per Langelund er det ikke kun relevant at snakke om en tilbagebetaling for 2018, men også årene før. Kommunens juridiske afdeling har i sagsfremstillingen fra oktober været inde over sagen og har blandt andet vurderet, at det kan formodes, at taksterne for tøjvask har været for høje i 2017 og tidligere år.

”Der er imidlertid ikke et datagrundlag for bagudrettet at opgøre, hvad taksterne rettelig skulle eller kunne have været og dermed opgøre størrelsen af en eventuel tilbagebetaling. Der vurderes på den baggrund ikke at være et grundlag for at foretage en tilbagebetaling vedrørende 2017 og tidligere,” lyder deres vurdering i sagsfremstillingen.

”Jeg synes, de vasker hænder. Man har jo krævet det beløb hver måned mange år tilbage. Jeg synes, det er uartigt af dem at skrive sådan. Er der er grundlag for opkrævning, må der også være et grundlag for tilbagebetaling,” siger Per Langelund og mener, at det vil være fair at gå fem år tilbage og betale beboerne de penge tilbage, de i givet fald har betalt for meget.

Han stiller samtidig spørgsmålet:

”Hvis vi teoretisk siger, vi har en borger, der har krav på fem år tilbage, men som ikke overlever hvad så? Er det så en gevinst, der går ned i kommunens kasse?

Retfærdighed og jura

Avisen har forelagt sagen og Per Langelunds kritik for Social- og Sundhedsudvalgsformand, Bodil Kornbek (S). På baggrund af de spørgsmål, som borgeren rejser, er hun indstillet på at give sagen en fornyet behandling i forvaltningen.

”Nu får jeg forvaltningen til at genbese den. Vi bliver nødt til som kommune at se på, om der er noget i sagen, der kan gøres anderledes,” siger Bodil Kornbek.

”Når jeg ser på sagen, så kan jeg godt forstå, at der er borgere, der kan opleve, at dette ikke er en retfærdig løsning, og det er klart, det må vi også forholde os til, siger Bodil Kornbek og forklarer, at formalia og jura skal være i orden.

På spørgsmålet om at kommunens juridiske afdeling også var inde over, da sagen blev behandlet i oktober 2018, siger udvalgsformanden:

”Jeg går ud fra, at juraen er i orden. Men juraen tager ikke nødvendigvis højde for, at noget opleves som retfærdigt. Man kan sagtens som borger, der bor på et plejehjem, synes, at det er ikke retfærdigt, for man kunne have 3000 mere om året. Den følelse kan jeg godt forstå. Lad os se om vi kan finde en anden løsning inden for gældende jura, så man også oplever retfærdighed.”

Er 3276 kroner per beboer i det store billede ikke er relativt mange penge, som beboere på kommunens plejehjem har betalt for meget i 2018 for tøjvask i servicepakken?

”Det er mange penge. Jeg ved, at når man har betalt alle sine udgifter på plejehjemmet, er der ikke meget tilbage, så det er mange penge. Det er også derfor, vi må se på sagen igen,” siger Bodil Kornbek, som godt kan sætte sig ind i, at når man er på et plejehjem, så vil man gerne have pengene her og nu.

Balancen

På spørgsmålet, om det er rimeligt, at den pris, som det har vist sig at plejehjemsbeboerne i 2018 har betalt for meget for at få vasket deres tøj ikke betales direkte tilbage til borgernes lommer, svarer udvalgsformanden:

”Hvis der er nogen der har betalt overpris, skal de penge retur. Har man betalt for meget for en ydelse, skal de penge gå tilbage til borgerne. Det er besluttet at pengene betales tilbage – med en takstnedsættelse i 2020. Nu må vi se, om det kan ske på en anden måde”

”Det er interessante spørgsmål, som borgeren har stillet, og det kræver ordentlige svar. Der skal være en balance mellem det juridiske og følelsen af retfærdighed. Tingene skal være ordentlige og korrekte,” understreger Bodil Kornbek.

På spørgsmålet om opkrævningerne før 2018, hvor taksterne på tøjvask muligvis også har været for høje, svarer hun:

”Nu stiller jeg spørgsmål til forvaltningen og afventer svar. Derefter ser vi på mulige løsninger. Tingene skal være i orden.”

Udvalgsformanden forventer, at der kommer svar fra forvaltningen, som Social- og Sundhedsudvalget kan tage op på det næste udvalgsmøde.

Publiceret 07 May 2019 10:30