For Vores Sorgenfri er det ikke vigtigt, at processen med Sorgenfri Torv går hurtigt. Det vigtige er kvaliteten af det, der kommer ud af processen.

For Vores Sorgenfri er det ikke vigtigt, at processen med Sorgenfri Torv går hurtigt. Det vigtige er kvaliteten af det, der kommer ud af processen.

Vores Sorgenfri: Vi har ikke ønsket at udskyde opstarten

Borgergruppen har igennem et stykke tid sået tvivl, om processen med Sorgenfri Torv var den rigtige. Det kulminerede, da gruppen skrev, at man ikke mente, at kommunens rådgiver kunne være uvildig. Og så smuttede rådgiveren fra projektet

Af
Lars Schmidt

SORGENFRI Det ønske, som borgerforeningen Vores Sorgenfri havde til opstartsmødet i den nye proces om udviklingen af Sorgenfri Torv, lader til at være misfortolket af kommunen og især den facilitator og rådgiver, Planværksted, som nu har trukket sig - med den konsekvens, at processen er udskudt på ubestemt tid.

For hverken Vores Sorgenfri eller foreningens partnere i processen, afdelingsbestyrelserne i Sorgenfrivang I og II, Virumgaard og Ejerforeningen Breidablik, har ønsket, at opstarten skulle udskydes.

Det fortæller Vores Sorgenfris formand, Jan Fritzbøger, til Det Grønne Område. Man har rent faktisk blot bedt forvaltningen om en nærmere orientering om valget af rådgiver.

Dette ønske er blevet til, at Planværkstedet valgte at trække sig, fordi man ikke mener, at man som virksomhed kan tåle den negative eksponering, som man forventer vil følge med engagementet i sagen.

"Vi har hele tiden gjort kommunen opmærksom på, at forsinkelser truede," siger Jan Fritzbøger, Vores Sorgenfri.

Ikke uvildig

I en email til kommunalbestyrelsen 2. april såede Jan Fritzbøger og Vores Sorgenfri dog tvivl, om Planværkstedet kan optræde uvildigt i processen. Her skrev man, at man ikke mente, at Planværkstedet - grundet tidligere engagement i Sorgenfri - kunne optræde som uvildig facilitator.

"Den bekymring, vi udtrykker som borgere og forening omkring processen, tager sit udgangspunkt i ønsket om kvalitet forud for hastighed. De beslutninger, der politisk skal tages på baggrund af arbejdet, bør have så god kvalitet, at alle omkring bordet kan stå bag og bakke op om løsningen," skrev Fritzbøger.

Til Det Grønne Område forklarer han, at man i et stykke tid har sået tvivl om forløbet af processen. Det var det, man gjorde opmærksom på i mailen 2. april. En mail, der er skrevet på baggrund af indkaldelsen til opstartsmødet. Og man har også fortalt det løbende til borgmester Sofia Osmani, fortæller Jan Fritzbøger:

"Vi har hele tiden gjort kommunen opmærksom på, at forsinkelser truede, dels ved kommunikation med borgmesteren i hele forberedelsesperioden, dels ved brev af 2. april, hvor vi udtrykker tvivl om det komprimerede procesforløb, vi den 29. marts blev inviteret til. Denne tvivl har Bygningskultur Foreningen i Lyngby Taarbæk også givet udtryk for. Vi fandt stor overensstemmelse mellem vores forslag til proces og det af forvaltningen udarbejdede til byplanudvalgets møde den 13.marts, men en overensstemmelse, vi ikke kunne genkende i invitationen," forklarer han - og fortsætter:

"I invitationen fik vi oplyst, hvem kommunen havde valgt som konsulent til opgaven, nemlig Planværkstedet, og søgte helt naturligt oplysninger på Planværkstedets hjemmeside. Da vi her erfarede, at Planværkstedet havde løst opgaver netop i Sorgenfri, opfordrede vi kommunen til at redegøre herfor under præsentationen af konsulenten, hvilket synes rimeligt i lyset af den proces, vi begiver os ud i."

Kan godt være uvildig

Direkte adspurgt svarer Jan Fritzbøger ja til, at man som rådgivningsfirma godt kan håndtere en faciliteringsproces uvildigt, selv om man er engageret andre steder i Sorgenfri.

-Men hvad er det så, I frygter, at Planværkstedet ville gøre med processen?

"Vi blev forundrede over, at der som reference på Planværkstedets hjemmeside står ”Helhedsplan for Hummeltoftevej (for Freja og Lyngby-Taarbæk kommune)” og ”Borgermøde om lokalplan/helhedsplan Sorgenfri Torv (for Freja kommune ??)”. Vi ønskede blot i det lys, at få en nærmere orientering om kommunens valg af rådgiver," svarer Jan Fritzbøger.

Han svarer hverken bekræftende eller afkræftende på spørgsmålet, om man vil fortsætte med at så tvivl om de firmaer, som kommunen hyrer ind:

"I aflysningsmailen står, at ”Årsagen til aflysningen er den, at der har været rejst tvivl om det er den rette proces og indhold, hvorfor den valgte rådgiver/facilitator har meddelt kommunen, at de ikke ser sig i stand til at påtage sig opgaven”. Vi læser her, at det er tvivlen om processen, som den er rejst af Bygningskultur Foreningen og Vores Sorgenfri, Afdelingsbestyrelsen Sorgenfrivang I, Afdelingsbestyrelsen Sorgenfrivang II, Afdelingsbestyrelsen Virumgård og Ejerforeningsbestyrelsen Breidablik, der er årsagen. Vi har intet ønske om generelt at så tvivl."

Kunne blot have oplyst

Jan Fritzbøger forstår ikke helt, hvorfor kommunen valgte at aflyse opstartsmødet 8. april:

"Har kommunen vendt Planværkstedets tidligere kontrakter vedrørende Sorgenfri Stationscenter med Planværkstedet før aftalen om medvirken i den nye helhedsplanproces? Hvis nej: Ville kommunen have kontraheret med Planværkstedet, hvis man havde kendt til disse? Hvis ja: Hvorfor så aflyse mødet den 8. april," spørger han - og slutter:

"Kommunen kunne blot, som vi bad om, oplyse om kriterierne for ansættelsen af Planværkstedet, som man altså havde fundet værende den rigtigste til at løse opgaven."

Publiceret 16 April 2019 19:00